Vaata pikka nimekirja uutest Soome koroonapiirangustest – nõnda piiratakse koroona levimist spordisaalides ja kultuuriasutustes

Soome haridus- ja kultuuriministeerium ning terviseamet on avaldanud terve rea uusi soovitusi seoses siseruumides korraldatavate spordi- ja kultuurisündmustega.

Valitsus tegi täna reedel põhimõttelised otsused kohalike ja piirkondlike soovituste kohta koroonaviiruse leviku piiramiseks. Avaldatud soovitused täpsustavad valitsuse otsust, vahendab MTV.

Epideemia algtase

• Epideemia algtasemel on soovitatav, et enam kui 50 inimesega avalikel üritustel ja huvitegevuse puhul järgitaks terviseameti ning haridus- ja kultuuriministeeriumi juhiseid hügieeninõuete ja ohutusvahede kohta.

• Huvitegevuses ja avalike ruumide kasutamisel tuleb hoolitseda selle eest, et osalejatel ja gruppidel oleks võimalik üksteisega lähikontakti vältida.

Epideemis kiire nakatumiste kasvu faas

• Epideemia kiire nakatumiste kasvu faasis peab avalike ruumide kasutamisel tagama, et osalejatel ja gruppidel oleks võimalik tõhusalt üksteisega kontakti vältida.

• Epideemia kiire nakatumiste kasvu faasis võivad omavalitsused soovitada ka ruumide kasutajate arvu piiramist pooleni (50 protsendini) tavalisest lubatud arvust.

• Lähtudes ruumide kasutamise piirangutest võivad omavalitsused ja omavalitsusüksused kiire nakatumiste kasvu faasis soovitada ka täiskasvanute (18-aastased ja vanemad) siseruumides huvitegevuse peatamist ning võimaluse korral ka kaugtegevust kõrge ohuga olukordades ja tegevustes.

• Lisaks tuleb igas vanuses inimestele mõeldud grupitegevused korraldada nii, et osalejatel ja gruppidel oleks võimalik üksteisega tihedat kontakti vältida.

Epideemia ulatusliku leviku faasis

• Epideemia ulatusliku leviku faasis on soovitatav, et eelkõige täiskasvanute jaoks mõeldud grupiharrastused toimuksid võimaluse korral eemalt ja vajaduse korral peatataks ajutiselt täielikult rajatiste kasutamine piirangutega seoses. Vajadusel saab avalikud ruumid ka täielikult sulgeda, võttes arvesse ruumide kasutamise olemust.

• Erilist tähelepanu tuleks aga pöörata laste ja noorte huvialadele. Lapsed levitavad koroonaviiruse nakkust vähem kui täiskasvanud ning huviringide ajutise peatamisega seotud kahju võib olla suurem kui täiskasvanutel.

Suure nakkusohuga olukorrad ja tegevused

• Huvitegevusest põhjustatud nakkusohtu mõjutavad tegurid hõlmavad osalejate arvu, huviruumi suurust ja kliimaseadet ning sooritatud tegevuste olemust.

• Põhimõte on see, et nakkusoht suureneb, kui ei ole võimalik hoida piisavaid ohutuskaugusi (inimeste vahel on alati vähemalt kaks meetrit), maski ei saa kasutada ja huvitegevusega kaasneb hingeldus või hääle kasutamine.

• Nakatumise oht on suurem eriti siseruumides toimuvatel meeskonna- ja kontaktspordialadel, kus on raske kontaktsituatsioone vältida. Uuringute kohaselt on ka koorilaulu seostatud suurema nakkusohuga.

• Koroonaviirusega nakatumistest on teatatud nii sporditegevuste tagajärjel, vähemalt spordialadel, kus füüsilist kontakti pole võimalik vältida, samuti tantsutundides ja kooritegevuses.

• Otsuse huvitegevuseks kasutatavate ruumide võimalike piirangute kohta teeb iga omavalitsus. Selle valdkonna tegijatel nagu spordialaliidud, olümpiakomitee, kultuuri- ja noorteorganisatsioonid soovitatakse koostada üksikasjalikud juhised, et toetada omavalitsuste otsuste täitmist ja suurendada huvitegevuse ohutust.

• Nakkushaiguste eest vastutavad munitsipaal- ja ravipiirkondade asutused peaksid hindama oma piirkonna grupiharrastustega seotud riske ja nende juhtimiseks koostatud plaane.

Kommentaarid
(Külastatud 1,048 korda, 1 külastust täna)