Suur muutus: Soomes muutub alates 2021. aasta augustist keskharidus kohustuslikuks ja maksuvabaks

Soome valitsus andis eile neljapäeval parlamendile üle eelnõu pikendada koolikohustust kuni 18. eluaastani. Samal ajal muutub keskharidus kohustusliku õppega hõlmatud õpilastele maksuvabaks. Reform peaks jõustuma 1. augustil 2021. Esmakordselt rakendatakse uut korda põhiharidust omandavate noorte jaoks 2021. aasta kevadel, st peamiselt 2005. aastal sündinud isikutele.

Kohustusliku hariduse pikendamine on lisatud valitsuse programmi. Reformi eesmärk on tõsta hariduse ja oskuste taset, vähendada õppelünki ning suurendada hariduse võrdõiguslikkust ja võrdsust. Kohustusliku hariduse pikendamine suurendab ka tööhõive määra.

  • Vaatamata paljudele arengumeetmetele on umbes 16 protsenti igast vanusegrupist endiselt keskhariduseta. Eluks ja tööeluks ei piisa enam ainult põhikooli baasil haridusest. Nüüd on aeg täiendada kohustuslikku haridust, et see vastaks 2020ndate aastate nõudmistele. Kohustusliku hariduse pikendamisega on igale noorele tagatud keskharidus, ütles haridusminister Li Andersson.

Reformi tähtis osa on tasuta haridus

Eelnõu kohaselt lõpeb kohustuslik haridus siis, kui noor saab 18-aastaseks või lõpetab enne seda keskhariduse (keskkooli õppekava ja küpsuseksam või kutsekõrgkool).

Edaspidi on õppemaks ja igapäevased toidukorrad (nagu praegu), õpikud ja muud õppetööks vajalikud materjalid, samuti töövahendid, rõivad ja materjalid, samuti küpsuseksami sooritamiseks vajalikud 5 eksamit – sealhulgas läbikukkunute korduseksamid – õpilastele tasuta. Vähemalt 7 kilomeetri pikkused koolisõidud oleksid ka keskkooli astmes tasuta.

Õppimiseks vajalikud erivahendid nagu muusikariistad ja spordivahendid maksaks õpilane endiselt ise kinni.

Tasuta haridus jätkuks kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil õpilane saab 20-aastaseks. Ajapikendust võib saada põhjendatud põhjusel, näiteks haiguse või ülemineku perioodi tõttu.

Juhendamine paraneb

Põhihariduse pakkujal on kohustus võimaldada põhihariduse 8. ja 9. klassis õpilastele täiustatud juhendamist, keskendudes õppimise jätkamisele.

Enne põhihariduse viimase aasta lõppu peab õpilane kandideerima keskhariduse, ülemineku perioodi või muu kohustusliku haridusega hõlmatud hariduse omandamiseks. Kandideerimiskohustus jätkub seni, kuni isik saab koolikoha.

Pärast põhihariduse omandamist lasub vastutus kohustusliku hariduse juhendamise, toetamise ja järelevalve eest põhihariduse korraldajal kuni kohustusliku hariduse alustamiseni keskharidust pakkuvas õppeasutuses.

Kui mõni põhihariduse omandanud isik jääb õppimiskohata, on põhihariduse korraldaja kohustatud teavitama õpilase elukohajärgset omavalitsust, kes hoolitseb noore eest. Omavalitsus peab koos õpilase ja tema eestkostja või muu seadusliku esindajaga tegema kindlaks noore üldise olukorra ja tugivajaduse.

Kui õpilane asub omandama keskharidust, lasub vastutus õpilase juhendamise, toetamise ja juhendamise eest keskkoolihariduse või kutseõppe pakkujal.

Uus ülemineku perioodi koolitus

Reform toob endaga kaasa uue ülemineku perioodi koolituse aastal 2022. Tegemist on põhikooli täiendõppe, gümnaasiumi ettevalmistava hariduse ja kutsehariduse ettevalmistava haridusega. Selle eesmärk on valmistada ette edasise hariduse omandamist. See on mõeldud nii õppekohustusega isikutele kui ka teistele täiendõpet vajavatele isikutele (sisserändajad, täiskasvanud õppijad).

Kommentaarid
(Külastatud 994 korda, 1 külastust täna)