Pühapäeval minnakse Soomes üle talveajale

Suveaeg lõpeb ja talvine ehk vööndiaeg taastub ööl vastu pühapäeva. Kellasid nihutatakse eeloleval pühapäeval, 25. oktoobril 2020 kell 4.00 üks tund tagasi.

Kellasid liigutatakse kõigis ELi liikmesriikides samal päeval ja samal ajal. Samaaegsus on muu hulgas oluline rahvusvahelise raudtee- ja õhutranspordi jaoks. Päevad on alati märtsi ja oktoobri viimane pühapäev. Pühapäeva hommik on valitud kellakeeramise ajaks, sest liiklus on minimaalne ja kellade liigutamine põhjustab kõige vähem ebamugavusi.

Suve- ja talveaja kasutamine on Euroopa Liidus ühtne praktika.

Soomes on suve- ja vööndiaeg vahetunud püsivalt alates 1981. aastast. Ülejäänud Põhjamaad läksid suveajale üle aasta varem. Soome oli viimane Euroopa riik, mis läks üle püsivale suveaja süsteemile.

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku suveajast loobumiseks

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku kaotada kellakeeramine ELis ühiselt. Riiklikult ei saa Soome kellakeeramise üle otsustada, kuna küsimus tuleb otsustada EL-is.

Euroopa Parlament hääletas komisjoni ettepaneku osas juba 2019. aasta kevadel. Kui direktiiv võetakse vastu, võetakse see vastu Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu kaasotsustamismenetlusega. Seejärel rakendatakse direktiivi riiklikult igas ELi riigis.

EL-i nõukogu ei ole ettepanekut veel kaalunud, mis tähendab, et võimalik otsus kellakeeramise lõpetamiseks võib jõustuda kõige varem alles aastal 2022. Koroonaviiruse põhjustatud pandeemia on lükanud edasi arutelu kellakeeramise osas.

Soomes otsustab parlament, milline aeg valitakse alaliseks kasutamiseks, kui EL-is loobutakse kellade keeramisest. Asja reguleerib seadus ja otsus tehakse koos vastava seaduse kehtestamisega.

Kommentaarid
(Külastatud 5,431 korda, 1 külastust täna)