KUUM: Soome valitsuse meetmed seoses eriolukorraga

Valitsus tutvustas 16. märtsil 2020 täiendavaid meetmeid koroonaviiruse olukorra lahendamiseks Soomes. Nende meetmete eesmärk on kaitsta elanikkonda ning kaitsta ühiskonna ja majanduse toimimist. Eeskiri kehtib kuni 13. aprillini 2020. Valitsus on koostöös vabariigi presidendiga teatanud, et riik on koroonaviiruse olukorra tõttu eriolukorras.

Valitsus ja pädevad asutused jõustavad otsuseid ja soovitusi vastavalt hädaolukorra seadusele, nakkushaiguste seadusele ja muudele õigusaktidele. Pädevad asutused annavad vastavalt oma vastutusele täiendavaid juhiseid. Valitsus annab parlamendile eelnõu eriolukorra seaduse rakendamise kohta teisipäeval, 17. märtsil 2020.

Valitsuse poliitikameetmed

Säilitatakse alushariduse tegevusüksused ja nendega seotud alushariduse andmine. See tagab ühiskonna kriitiliste sektorite töötajatele juurdepääsu alusharidusele ja võimaldab vanematel töötada. Valitsus märgib, et seda teevad ka vanemad ja eestkostjad, kes suudavad korraldada kodus lastehooldust.

Suletakse koolide, gümnaasiumide, ülikoolide ja polütehnikumide, kodanikukolledžite ja muude tasuta haridustegevuste ruumid ning kontaktõpe peatatakse. Erandina aga säilitatakse alushariduse 1.-3. klassile eelkooliealised ja kontaktklassid ühiskonna jaoks kriitilises piirkonnas töötavate laste vanematele. Lisaks on erand erivajadustega õpilaste kontaktõppe jaoks, kes seda vajavad, kuid seda teevad samamoodi vanemad ja eestkostjad, kes saavad kodus lapsehooldust pakkuda. Ülaltoodud kord jõustub kolmapäeval, 18. märtsil 2020.

Kontaktõppe asemel korraldatakse kõigi ülikoolide, polütehnikute ja kutsehariduse pakkujate õpetamine ja juhendamine võimalikult suures valikus alternatiivsetes viisides, sealhulgas kaugõppes, erinevates digitaalsetes õppekeskkondades ja -lahendustes ning vajadusel iseseisvas õppes.

Bakalaureuseõppe eksamid viiakse 13. märtsil 2020 avaldatud lühendatud ajakava kohaselt läbi 23. märtsiks 2020, võttes arvesse tervishoiuasutuste antud määrusi.

Piirata tuleb avalikke kogunemisi 10 inimesega ja soovitav on vältida tarbetuid avalikke koosolekuid.

Suletakse riigi- ja munitsipaalmuuseumid, teatrid, rahvusooperi, kultuurimajad, raamatukogud, raamatukoguautod, Rahvusarhiivi kliendi- ja teadussaali teenused, puhkevõimalused ja -paigad, ujulad ja muud spordirajatised, noortekeskuse, klubiruumid, MTÜ-de koosolekuruumid, eakate päevahoid, rehabilitatsioonitegevused. Era- ja kolmanda sektori ning usukogukondadel soovitatakse teha sama.

Eakate ja teiste riskirühmade hooldekodude külastamine on keelatud.

Väljast poolt visiidid hooldeasutustesse, tervishoiu osakondadesse ja haiglatesse on keelatud, välja arvatud kriitiliselt haigete asümptomaatiliste laste, haiglaravi ajal viibivate sugulaste ning sünnitusosakonnas viibiva abikaasa või tugiisiku juhtumid.

Avaliku sektori tööandjad määravad töötajatele kaugtöö, et oleks võimalik kaugtööd teha.

Tegevusjuhendina nõutakse, et üle 70-aastased inimesed hoiduksid igal võimalusel kontaktidest teiste inimestega (karantiini tingimused), välja arvatud parlamendiliikmed, valitsuse ja omavalitsuse usaldusisikud.

Suurendada tuleb sotsiaal- ja tervishoiualast suutlikkust avalikus ja erasektoris. Samal ajal vähendatakse muud tegevust. Erasektori võimekus ühendatakse vastavalt vajadusele. Samal ajal on seaduslikud tähtajad ja kohustused paindlikud.

Suurendatakse koroonaviiruse testimismahtu. Terviseamet toetab selles osas piirkondi.

Kriitiline personal on vabastatud tööaja seaduse ja põhipuhkuse seaduse sätetest nii era- kui ka avalikus sektoris. Eelkõige on ette näha väljaõppega sotsiaal- ja tervishoiu- ning sisejulgeoleku spetsialistide kohustust töötada.

Inimeste liikumist saab piirata tõsise ohu korral elule ja tervisele.

Rahvatervise ja ohutuse huvides tehakse ettevalmistusi Soome piiride sulgemiseks kooskõlas rahvusvaheliste kokkulepetaga. Isikute ja reisijate liikumine Soome peatatakse nii kiiresti kui võimalik, välja arvatud Soome kodanike ja Soomes elavate isikute tagasipöördumine. Soome kodanikud ja Soomes elavad isikud ei tohiks välismaale reisida. Soomlastel on soovitav kohe Soome tagasi pöörduda. Töölkäimine ja muu äritegevus on lubatud üle põhja- ja läänepiiri. Kaubavedu jätkub nagu tavaliselt.

Välismaalt naasvad soomlased ja alaliselt Soomes elavad isikud suunatakse kahenädalasse karantiini. Välismaalt naasjad peavad tööandjaga kokku leppima tööle naasmise kuupäeva ja kahenädalase äraoleku osas.

Relvajõud tagavad tegevuste järjepidevuse ja valmisoleku igas olukorras. Vajadusel abistatakse teisi asutusi.

Taustinfo eriolukorra seaduse kohta

Eriolukorra seadus määratleb mitmesugused erandlikud asjaolud, näiteks rünnaku puhul Soome vastu, eriti tõsise katastroofi või laialt levinud nakkushaiguse, näiteks koroonaviiruse pandeemia puhul. Eriolukorra seaduse eesmärk on erandjuhtudel kaitsta elanikkonda ning kaitsta selle toimetulekut ja majanduselu, säilitada põhiseaduslikku korda, põhiõigusi ja inimõigusi ning kaitsta riigi territoriaalset terviklikkust ja iseseisvust.

Eriolukorra seadus näeb ette võimude volitused erandjuhtudel. Eriolukorra seaduses nimetatud volitusi saab kasutada ainult juhul, kui olukord on võimude tavapärasest kontrollist väljas. Eriolukorra seaduse kohaselt piiratakse kodanike õigusi ja normaalset elu ainult siis, kui need on vajalikud elanikkonna kaitsmiseks.

Eriolukorra seaduses sätestatud volituste kehtestamine maksimaalselt kuueks kuuks otsustatakse valitsuse määrusega (rakendusmäärus) pärast seda, kui valitsus on koostöös Vabariigi Presidendiga määranud kindlaks riigi erandlikud asjaolud. Parlamendil on jõustamisel viimane sõna. Parlament otsustab, kas valitsuse määrusega antud täiendavaid volitusi kasutatakse täielikult või osaliselt. Parlament võib kehtetuks tunnistada ka valitsuse määruse.

Kiireloomulistel juhtudel on võimalik lisavolitused viivitamatult aktiveerida. Isegi siis edastatakse dekreet viivitamata parlamendile. Eelnõu tuleb parlamendile edastada nädala jooksul, vastasel juhul see aegub.

Kommentaarid
(Külastatud 2,117 korda, 1 külastust täna)