Käesoleval nädalal algab Soomes uus sõjaväkke kutsumine

Kaitsejõudude piirkondlikud osakonnad korraldavad kutsealustele kutsumise üritused 15. augustist kuni 12. detsembrini 2019. Kokku korraldatakse 455 üritust 248 paigas.

Tänavu osaleb kutses ligi 35 000 sõjaväekohuslasest meest. Kutsumine korraldatakse kõigile tänavu 18 aastaseks saavatele ehk aastal 2001 sündinud meestele, lisaks neile, kes varem pole kutsumises osalenud.

Kutsumine on kaitsejõudude jaoks oluline sündmus noorte kutsealustega isiklikuks kohtumiseks. Samal ajal peetakse ühendust omavalitsuste ja kohalike ametkondadega üldise turvalisuse ja koostöö arendamiseks. Teabe kutsumise kohta leiab veebiaadressilt varusmies.fi/kutsunnat.

Kutsumise käigus selgitatakse välja kutsealuste sobivus ajateenistuseks ehk kõlblikkus ajateenistuseks, samuti otsustatakse teenistuse alustamise aeg ja koht. Lisaks antakse teavet kutsealuse õiguste ja kohustuste kohta, eri üksuste ülesannete, relvaliikide ja riigikaitse kohustuse kohta.

Kutsealused peavad alustama ajateenistust jaanuari ja juulikuu kutsetega järgmise kolme aasta jooksul. Suurem osa tänavu sügisel kutse saanutest alustab ajateenistust 2021. aasta jaanuaris maaväe, mereväe, õhujõudude või piirivalve üksustes.

Kutsumise käigus tunnistatakse noor ajateenistuseks kõlblikuks, kui ta tunnistatakse tervisekontrolli käigus ajateenistuseks sobivaks. Arst annab kutsealusele lähtuvalt seadusest hinnangu. Lõpliku otsuse teeb kutsekomisjon.

Kutsumistel on oluline positiivne ühiskondlik mõju, kuna seeläbi ollakse ühenduses viimast korda kogu meessoost aastakäiguga. Kutsetel osalevad ka noorsootöötajad, kes küsitlevad iga noort isiklikult. Seda tehakse noorte tõrjutuse ärahoidmiseks.

Kutsumistele tuleb noortel kaasa võtta:

  • juhiluba, pass või politsei välja antud ID-kaart
  • arstitõend, kui tervises on olnud muutusi pärast arstliku kontrolli

Noortel soovitatakse tutvuda aasta algul posti teel saadetud raamatuga Varusmies-kirja, kuhu on koondatud vajalik info ja nõuanded nii kutsumisteks kui teenistuseks. Mõtle järgi, millal soovid ajateenistust alustada.

Enne ajateenistusse tulekut on soovitav oma vormi turgutada kaitsejõudude MarsMars.fi rakenduse abil. Mida paremas vormis oled, seda paremini saad ajateenistuse hakkama.

Kui soovid liituda kaitsejõudude või piirivalve eriüksustega, siis tuleb sellest eelnevalt teada anda. Eriüksuste puhul tuleb läbida samuti kutsumise menetlus. Eriüksuste kohta on lähem info veebis aadressil varusmies.fi/erikoisjoukot.

Kui sul on enne ajateenistust olnud kogemusi mingite eriülesannete täitmisel või on sul erilisi oskusi luure, IT või meedia alal, siis saab taotleda nende tegevuste täitmist ajateenistuse käigus. Lisainfo eriülesannete kohta varusmies.fi/erityistehtavat.

Lisainfot ajateenistuse kohta puudutavates küsimustes saab kaitseväe piirkondlikelt osakondadelt puolustusvoimat.fi/aluetoimistot. Küsimustele vastatakse ka Facebookis

Naised saavad sooritada vabatahtliku ajateenistuse kõigis maa- ja merevägede ning õhujõudude ja piirivalve üksustes. Naiste vabatahtliku ajateenistuse läbimise eelduseks on Soome kodakondsus, vanus 18-29 eluaastat enne teenistuse algust ja tervisliku seisundi ning muude omaduste sobivus sõjaväeliseks koolituseks.

Ajateenistuse läbimist saavad naised taotleda siis, kui nad on 18 aastat täis. Taotlus peab olema esitatud kaitseväe piirkondlikule osakonnale hiljemalt 1. märtsil 2020. aastal. Naised kutsumistes ei osale, neile korraldatakse valimisüritused igal aastal aprillikuus. Lisainfo naiste ajateenistuse kohta leiab varusmies.fi/naisten-vapaaehtoinen-asepalvelus.

Kommentaarid
(Külastatud 457 korda, 1 külastust täna)