Soomes keelatakse homsest kibuvitsad

Aedades ja teede äärtes väga levinud kibuvitsad (Rosa rugosa) keelatakse Soomes alates homsest, 1. juunist. See tähendab, et kibuvitsa taimi ei tohi enam müüa.

Kibuvitsa kasvatamine keelatakse Soomes täielikult ära kolme aasta jooksul. Tegemist on Soome jaoks kahjuliku võõrliigiga, millest tahetakse lahti saada, edastas valitsus.

Kurdlehine kibuvits on algselt pärit Aasia kirdeosast, see on levinud Hiinas, Jaapanis ja Koreas. Soomes on see väga levinud teede ääres ja mererandades kuni Ouluni välja. Kibuvitsa levikule aitab kaasa see, et taim ei karda soola. Nüüd tahetakse sellest taimest lahti saada.

Kui kibuvits satub näiteks mere äärde liivaranda, siis kasvab ta seal nii kiiresti, et sööb kõik teised liigid välja. Sama lugu on teede äärtes. Kuivõrd taim on nii laialt levinud, siis antakse selle hävitamiseks aega kolm aastat kuni 2022. aasta suveni.

Võõrliigiks on tunnistatud ka kibuvitsa valgeleheline liik Alba. Keeld ei puuduta kibuvitsast aretatud aedkibuvitsa, mis ei levi nii kiiresti.

Valtioneuvoston asetus vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta

Asia Asetuksella säädettäisiin kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista, joista voi aiheutua vahinkoa Suomen luonnon monimuotoisuudelle tai muuta vahinkoa luonnonvaraiselle eliöstölle taikka vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle. Asetuksella säädettyjä vieraslajeja ei saa tuoda Suomeen EU:n ulkopuolelta eikä EU:n jäsenvaltiosta, kasvattaa tai myydä eikä pitää hallussa. Asetuksella annettaisiin lisäksi tarkemmat säännökset vieraslajilintujen ja -nisäkkäiden torjuntaan käytettävistä pyyntivälineistä ja menetelmistä.

Kommentaarid
(Külastatud 6,659 korda, 1 külastust täna)