Algas Eesti ja Soome vahelise gaasitoru paigaldus

Eesti-Soome gaasiühenduse Balticconnectori ehitusel algasid täna mereosa paigaldustööd. Merepõhja ettevalmistustööd kahe riigi vahelise gaasitoru paigalduseks tehti eelmisel aastal.

Kõik 6400 meretoru elementi kogukaaluga 36 000 tonni on praeguseks Kreekast Paldiski sadamasse jõudnud. Lorelay nime kandev gaasitoru paigalduslaev liigub täna Paldiski sadamast Skämmö saare lõunaküljele Inkoos, kust algavad õhtul toru paigaldustööd kiirusega 2-3 kilomeetrit päevas Soomest Eesti suunas.

Paigaldusejärgsed tööd algavad juuni alguses, mida teostatakse paralleelselt toru paigaldamise töödega. Toru paigaldamine merre lõpetatakse juulis, seejärel läbib riikidevaheline gaasitoru survetestid, toru kuivatamise ja ühendatakse mõlemal rannikul Balticconnectori maismaaosaga.

„Julgen praegu kinnitada, et Eesti gaasi ülekandevõrgu omandamisel seatud eesmärk käivitada Soome-Balti gaasiturg 2020. aastal saab täidetud. See toob suurema varustuskindluse, efektiivsema turu ja tarbijatele eeldatavalt parem hinna,” kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Balticconnectori Eesti maismaaosa torustiku ehitus on edenenud seatud plaanide kohaselt – teostatud on 92 protsenti keevitustöödest, 90 protsenti isoleerimistöödest ja kaevikusse on paigaldatud 34 kilomeetrit torustikku. Alanud on ka Paldiski ja Puiatu kompressorjaamade ehitus.

Maatoru paigaldustööd Soomes on samuti kulgenud graafikujärgselt. Keevitustööd lõpetatakse juunis ja viimased tööd seoses maatoru paigaldamisega augustis. Toimuvad ka Inkoo kompressorjaama ehitustööd, mis lõpetatakse samuti augustis. Gaasi liikumise testid algavad septembris ja detsembriks on Soome maismaaosas paiknev toru valmis.

Kuigi ehituslepingute järgi peab Balticconnector lõplikult valmima 2020. aasta esimese poolaasta lõpus, võimaldab tööde senine käik anda ühenduse vähendatud võimsusega gaasturu käsutusse juba 2020. aasta algusest. Aasta alguses saab ühenduse kaudu transportida Eesti ja Soome vahel 2,5 miljonit kuupmeetrit maagaasi ööpäevas. Lõpliku valmimisega kerkib ühenduse ööpäevane võimsus 7,2 miljoni kuupmeetrini.

Eesti-Soome gaasiühendus koos Eesti ja Läti vahelise ühenduse tugevdamisega maksab kokku ligukaudu 300 miljonit eurot ja Euroopa Liit rahastab projekti enam kui 200 miljoni euroga.

Balticconnectori merealuse osa pikkus Paldiskist kuni Inkooni Soomes on 77 kilomeetrit. Maapealse osa pikkus on Eestis 55  ja Soomes 21 kilomeetrit.

Kommentaarid
(Külastatud 469 korda, 2 külastust täna)