Soomes kasvab kiiresti võlglastest naiste arv

Soomes kasvab võlglaste arv ja seda põhiliselt naiste arvelt. Meeste võlad on viimase 10 aasta jooksul jäänud samaks, aga naiste võlasumma on 53 protsenti kasvanud.

Soome statistikaameti andmetel oli 2018. aastal kokku 580 000 soomlasel kaelas täitemenetlus. Seda on 80 000 võrra enam kui 10 aastat tagasi.

Uued võlglased on enamasti tööealised, madalama haridusega ja üksi elavad naised. Enamus täitemenetluses olevaid võlgu on kohtu kaudu välja nõutud.

Võlgade arv on kasvanud 10 aastaga 37 protsenti. Kui 2008. aastal oli väljanõudmisel 3,7 miljonit võlga, siis 2018. aastal juba 5,1 miljonit.

Üha suurem osa võlglastest on naised. Kui 2008. aastal oli naiste osa võlglastest 34 protsenti, siis 2018. aastal juba 39 protsenti. Naiste võlgade summa on kasvanud 10 aastaga 53 protsendi võrra.

Kõige enam on võlglasi tööealiste, 25-54-aastaste inimeste hulgas. Kõige suuremad võlad olid aga inimestel vanusegruppides 65-74 ja üle 75-aastastel, seda nii 2008. kui 2018. aastal. Võlasumma on aga vanematel inimestel 10 aastaga vähenenud, aga noorematel inimestel vanuses 25-34 kasvas võlasumma 10 aastaga 6000 euro pealt 10 000 euroni.

Võlglaste seas on töötuid viiendik ehk 20 protsenti samas kui kogu elanikkonnast on töötuid vaid veidi üle 5 protsendi. Võlglastest vähem pool ehk 44 protsenti on tööl käivad inimesed, kogu elanikkonnast on tööl käivaid inimesi ligi pool. Pensionäride hulgas on võlgnikke 16 protsenti ja õpilaste hulgas 7 protsenti.

Võlglastest ligi 40 protsenti on üksi elavad inimesed ja üksikvanemad. Samuti oli võlglastel keskmisest rohkem lapsi.

Ulosottovelallisten määrä kasvussa – yhä useammin ulosotto koskee naisia | Tieto&Trendit

Vuonna 2018 ulosotossa oli lähes 580 000 suomalaista, mikä oli noin 80 000 enemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin. Velalliset ovat useimmiten työikäisiä, vähän koulutettuja ja yksinasujia – ja enenevässä määrin naisia.

Kommentaarid
(Külastatud 331 korda, 1 külastust täna)