Nii täidad Soome tuludeklaratsiooni õigesti ja säästad puhkusereisi jagu raha

Viie miljoni soomlase postkastidesse potsatavad neil päevil 2018. aasta eeltäidetud tuludeklaratsioonid.

See dokument võib tunduda keeruline lugeda, aga sealt tasub vaadata muudki kui ainult tagastuse või juurdemakse suurust. Uurides ja kontrollides võib säästa üsna suure summa.

Tuludeklaratsioonis peaks kõigepealt üle vaatama oma palgatulud, aga teenida on võimalik eri maksusoodustuste pealt. Enamust soodustusi ei saa automaatselt, neid peab eraldi oskama nõuda, vahendab Iltalehti.

Osa soodustusi võetakse kohe maha maksudest, osa tuludest. Sellest võib algul olla raske aru saada, kuidas süsteem toimib, räägib end asjaga kurssi viinud investor Pia-Maria Nickström.

Iltalehti pani kokku nii Nickströmi kui maksumaksjate liidu juristi Päivi Kaarta soovitused maksudeklaratsiooni täitjale.

1. Transpordikulud

KELLELE: Tööl käivale ja argipäevadel samas töötamise piirkonnas elavale pereinimesele.

SÄÄSTU SUURUS: Maksimaalselt 7000 eurot aastas.

Transpordikulud on tuludeklaratsiooni levinumad soodustused. Transpordikulude hulka arvestatakse kõik tööl käimise ja töö tegemisega seotud transpordikulud. Need võetakse maha teenitud tulust.

Soodustus kodu ja töökoha vahelistest transpordikuludest arvestatakse soodsaima võimaliku transpordivahendi järgi. Enamasti puudutab see ühistransporti, kuigi tööl käidi võibolla taksoga.

Kulude omavastutus on käesoleval aastal 750 eurot ehk Helsingi sisese sõidupileti aastane maksumus selle sisse ei mahu.

Soodustus oma auto kulude katmiseks õnnestub harva. Põhjendus ei saa olla see, et tööle minekuga viiakse ka lapsed lasteaeda. Oma auto kasutamist võib kuluna arvestada vaid siis, kui ühistransporti pole võimalik kasutada või kui tööle mineku sees on kolm kilomeetrit kõndimist ühes suunas. Oma auto kasutamist võivad kuluna arvestada need, kes peavad tööle sõitmiseks ühistransporti ootama vähemalt kaks tundi päevas või kelle sõit algab või lõppeb öisel ajal.

Kui inimene ei ela seal, kus ta töötab ja ööbib, siis võib kanda kuludesse ka nädala lõpus pere juurde tehtud sõidud.

Tööajal tehtud sõidud eri kohtadesse – näiteks koduhooldajate, autojuhtide ja müügiesindajate puhul – arvestatakse kui tulu teenimiseks tehtud kulusid.

2. Kodumajapidamisega seotud soodustused

KELLELE: Kodu või suvilat remontinule, koristusteenuse kasutajatele, hoolde- või hoiuteenust kasutanule või muu kodumajapidamistöö tegijale.

SÄÄSTU SUURUS: Maksimaalselt 2400 eurot aastas.

Üks viimasel ajal levinumatest ja eurodes küllalt suurtest soodustustest on kodumajapidamissoodustus. Seda võib saada kodus või vaba aja elamises tehtud majapidamistööde eest.

Majapidamistööde hulka arvestatakse näiteks lapsehoid, remont ja IT-seadmete paigaldus. Nickström on saanud soodustust koristaja palkamise eest.

Nickström ütles, et koristusfirmad aitavad juba teenust müües selgitada soodustuse saamist. See on üks osa nende ärist.

Maksimaalne kodumajapidamissoodustus on 2400 eurot ja soodustusena võib arvestada 50 protsenti käibemaksuga maksustatud töö maksumusest. Täis soodustuse saab seega juba 5000 eurot maksnud remondi eest. Kodumajapidamissoodustused lähevad otse maksusummast maha, mistõttu on need eurodes märkimisväärsed.

Tingimus on vaid see, et palgatav ettevõte on ettemaksete registris (ennakkoperintärekisteri). Seda saab kontrollida tasuta veebist aadressil www.ytj.fi.

Kodumajapidamissoodustuse omavastutus on 100 eurot inimese kohta. Seetõttu tasub kooselupaaridel taotleda soodustust vaid ühe inimese deklaratsioonis, et arvestataks vaid ühekordset omavastutust.

Lisaks tasub tähele panna, et kodumajapidamissoodustust makstakse ka oma vanemate või vanavanemate kodudes tehtud tööde eest.

3. Tulu teenimisega seotud kulud

KELLELE: Kaugtöötajatele, vabakutselistele, töövahendeid, -rõivaid või kirjandust hankinutele, koolitusel osalejatele ja liikuva töö tegijatele.

SÄÄSTU SUURUS: Sõltub kulude suurusest.

Kui muretsed varasematel aastatel taotlemata jäetud soodustuste pärast, siis tutvustab Nickström maksuameti „lohutusauhinda”: kõik palgasaajad saavad palgatuludest automaatselt 750 euro suuruse tulu teenimise soodustuse. Sellest suuremad palga teenimiseks mõeldud kulud võib maksustatavast tulust maha arvata.

Üks selline levinum soodustus on töötoasoodustus, mida makstakse kodus või eraldi toas töö tegijatele. Soodustused on eri suurusega ja suurima soodustuse (880 eurot) saavad näiteks vabakutselised ja need, kes töötavad üle poole tööpäevadest kodus.

Soodustus summas 440 eurot makstakse neile, kes töötavad kodus sellest vähem. Lisaks on olemas 220 euro suurune töötoa soodustus neile, kes teevad juhuslikke kõrvatöid. Soodustuse võib saada ka lähtuvalt üüri-, elektri-, koristuse ja muude selliste kulude järgi, kui töö tegemiseks on eraldi tuba. Abikaasad saavad ühise töötoa kasutamisel teistest väiksema soodustuse.

Tulu teenimisega seotud kulud saab arvestada ka töövahendite eest. Näiteks arvuti ostu peale kulunud summa võib tuludest maha arvestada, kui arvutit kasutatakse töö tegemisel. Sama kehtib interneti ja töövahendite ning nende hoolduse kohta.

Ametialased kursused ja muud koolitused koos ööbimis- ja transpordikuludega saab maksustatavast tulust maha arvata. Soodustuse saab ka ametialase kirjanduse, tööl kasutatava rõivastuse, ametiliitude liikmemaksude ja töötukassa maksete eest.

Investeerimisega tegelev Nickström räägib, et tulu teenimisega seotud kulud võib maha arvestada ka kapitalituludelt. See võimalus käib näiteks investeerimisalase kirjanduse, investeerimisalaste seminaride ja majanduslehe tellimise kohta. Kulusid ja tšekke tasub alles hoida kas mappi või Exceli tabelisse. Lisaks tuleb arvestada, et väärtpaberitest teenitud tulu peab olema üle 1000 euro, et see läheks maksu alla ja sealt saaks soodustusi maha arvestada.

4. Kapitalitulud

KELLELE: Renditulude saajatele, väärtpabereid omavatele ja teistele kapitalitulude saajatele.

SÄÄSTU SUURUS: Sõltub kulude suurusest.

Kapitalitulude saamise või hoidmisega seotud kulud on soodustuskõlbulikud.

Eeltäidetud deklaratsioonil peaks olema märgitud hinnanguline maksumaksja tulu dividendidelt ja üürituludest. Aktsiate hoidja edastab maksuametile info muutuste kohta väärtpaberite omamises.

Väärtpaberitehingute osas tasub olla tähelepanelik, eriti kui osakud on päritud. Sellisel juhul tuleb deklaratsioonis osakute hankimise hinda muuta.

Aktsaite müügikahju on varem saanud maha arvata vaid teenitud müügikasumist, aga praegu saab soodustust arvestada ka kapitalituludelt. Sellisel juhul peab aga vaatama, et oleks ka mingit tulu ehk maksta maksu kapitalitulude pealt.

5. Eluasemelaenu intressisoodustus

KELLELE: Eluasemelaenu tagastajatele.

SÄÄSTU SUURUS: Intressi suurus kas täielikult või osaliselt.

Pank teatab maksukohuslase poolt tasutud intresside suuruse otse maksuametile. Intressid saab tulust maha arvestada, kui laen on võetud kodu soetamiseks või kapitaalremondi tegemiseks.

Aastal 2018 makstud intressidest saab tulust maha arvestada 35 protsenti, mis tähendab, et kasu pole suur. Aastal 2019 langeb soodustuse protsent 25 peale. Need summad on aastatega palju langenud.

Soodustus arvestatakse maha maksumaksja palgatuludest, kui inimesel pole kapitalitulusid. Mingeid muid kapitalitulude soodustusi palgatuludest maha arvestada ei saa. Erandiks on vaid investeerimiseks mõeldud korteri laenuintressid, mille saab täiel määral tulust maha arvata.

6. Tulude tasandus

KELLELE: Suure ühekordse tulu saajale.

SÄÄSTU SUURUS: Oleneb juhtumist.

Tulude tasanduse abil vähendatakse maksu suurust, kui inimene on saanud korraga suure sissetuleku. See võib tulla näiteks tagasiulatuvalt palga maksmisest, eri kokkulepetest või fondi osakutest.

Ühekordse tulu suurus peab olema vähemalt 2500 eurot ja tasandusega jagatakse see summa mitme aasta peale. Sellised tasandused on väga harvaesinevad, aga võivad olla inimese jaoks olulised.

Üllatuslike ühekordsete tuludega peab olema tähelepanelik, sest tulude tasandust ei saa taotleda tagantjärele nagu teisi muudatusi maksuotsuses.

7. Parandustaotlused

KELLELE: Eelmiste aastate maksustamises rahulolematutele.

SÄÄSTU SUURUS: Oleneb juhtumist.

Kui näiteks pärast käesoleva jutu lugemist leiad, et oled unustanud taotleda soodustusi 2018. aastale eelnevate aastate eest, on selleks veel üks võimalus: parandustaotlused.

Selles asjas on hiljuti tulnud oluline muutus, kuna paranduste tegemiseks on nüüd aega vaid kolm aastat varasema viie aasta asemel. Näiteks aasta 2017 maksustamise osas võib parandusi taotleda 2020. aasta lõpuni.

Kui võimalik, tasub kõik soodustused taotleda koheselt eeltäidetud maksudeklaratsiooni parandustena. Paranduste menetlemine võib kesta mitu kuud, mistõttu raha tagastamine võtab kauem aega.

Nickström pole veel kunagi lasknud varasemaid deklaratsioone parandada, aga soovitab selle võimalusega arvestada. Võib juhtuda, et midagi jääb kahe silma vahele ja seda saab hiljem parandada.

Sel kevadel said paljud tuludeklaratsiooni esimest korda elektroonilisena. Elektrooniline deklaratsioon saadeti neile, kes võtsid Suomi.fi teadete saatmise kasutusele enne 28. veebruari.

Eeltäidetud deklaratsioon näeb seekord välja teistsugune kui varem, kuna nüüd on toodud lihtsam ülevaade maksukohuslase tuludest.

Tuludeklaratsiooni muudatused tuleb sisse viia vastavalt kas 7., 14. või 21. maiks. Tähtaeg on igaühel eraldi välja toodud.

Samamoodi muutuvad nüüd tagastuste ja juurdemaksete tähtajad. Tagastusi makstakse järk-järgult juuli ja detsembri vahelisel ajal. Juurdemaksete tähtajad on juulist veebruarini. Enamusele palgasaajatest makstakse tagastus välja augusti algul.

Käesoleva artikli lugejatele on loodetavasti tulemas üllatusi.

Näin täytät veroilmoituksen oikein ja voit säästää jopa lomamatkan verran rahaa

Viiden miljoonan suomalaisen postiluukku on jo kolahtanut tai kolahtaa ainakin kohta, kun vuoden 2018 esitäytetyt veroilmoitukset saapuvat. Kaavake saattaa vaikuttaa kuivakalta kaikkine lukuineen ja hankaline termeineen, mutta siitä kannattaa vilkaista muutakin kuin palautusten tai mätkyjen suuruus. Tarkkaavaisella toiminnalla voi nimittäin säästää sievoisen summan. Veroilmoituksesta kannattaa toki ensiksi tarkistaa omat palkkatulot, mutta varsinainen säästösampo ovat erilaiset verovähennykset.

Kommentaarid
(Külastatud 11,554 korda, 1 külastust täna)