Soome presidendi kommentaar tema kohta ilmunud info kohta

Soome president Sauli Niinistö avaldas kommentaari tema kohta viimastel päevadel ilmunud info kohta.

Järgneb presidendi kommentaar.

Presidendi sulest: Raamatutest, tõlgendustest ja tõdedest

Käesoleval nädalal on ilmunud kaks raamatut vabariigi presidendi elust ja tegevusest. On arusaadav, et nii raamatutes kui nende põhjal avalikkuses on arutatud tegevuse üle. Pole ise kummagi raamatu tegemisel osalenud ega neid mõjutanud. Seetõttu on loomulik, et neis esineb suuremaid ja väiksemaid faktivigu ning väärtõlgendusi. Neid kõiki on võimatu ja ka mõttetu avalikult kommenteerida.

Pean siiski vajalikuks parandada Into Kustannuse poolt kirjastatud raamatus avaldatud kahte väidet.

Esimene puudutab kohtumist tööturu osapooltega. 2015. aasta sügisel levis arusaam, mille kohaselt oldi mures järgmise aasta kevadel toimuvate streikide pärast. Mul oli kontakt mõlema osapoolega. Nad pooldasid ühise arutelu korraldamist. Rääkisin asjast peaministriga ja tema nõusolekul kutsusin osapooled Mäntyniemisse. Peamine mure oli võimalik riid, mitte niivõrd konkurentsivõimelepe. Tahtsin rõhutada kehva majanduslikku olukorda, ja kõik olid sellega nõus.

See kokkusaamine on nüüd väidetud olevat olnud salajane. Mingit saladust seal polnud ja tegin kokkusaamisel räägitu avalikuks paar nädalat hiljem. Uusaastakõnes pöördusin otse tööturu osapoolte poole: „On hea, et tööturu osapoolte vahel on säilinud dialoogi võimalus. Julgustan teid kokku leppima. Riiuga pole hea kevadele vastu minna.” Ütlesin oma kõnes välja ka arvamuse majanduse olukorrast: „Oleks hea leida piisavalt laiad või ettevõtte-kesksed kokkulepped selle kohta, et saadavat tulu kasutataks töökohtade kindlustamiseks.” See kõne ei tekitanud tookord mingeid kahtlusi sisepoliitikasse sekkumises.

Into Kustannuse kirjastatud raamatus on lisaks väidetud, et ma survestasin Fortumit osalema Pyhäjoe tuumaelektrijaama projektis. Väide on ekslik. Seda ei toeta mitte ükski fakt. Ma ei ole kuidagi survestanud Fortumit selles projektis osalema.

Seda asja on käsitletud juba alates 2015. aastast, aga siis süüdistati valitsust selles, milles nüüd mind. 2015. aasta augustis vastas toonane majandusminister Olli Rehn Vasemmistoliitto rahvasaadikute kirjalikule arupärimisele nõnda: „Valitsus pole survestanud Fortum Oyj-d osalema Fennovoima projektis. Valitsuse liikmed ja Fortum Oyj juhtkond on sel teemal omavahal infot vahetanud.”

  1. aasta oktoobris vastas toonane peaminister Juha Sipilä sel teemal Roheliste rahvasaasikute esitatud kirjalikule arupäramisele järgmiselt: „Küsimusele selle kohta, kas Fortumiga on toimunud omanikupoolseid arutelusid, ja kas Fortumi osalus Fennovoima Oy-s on majanduslikult tasuv ning omanikule kasulik ja Fortumi strateegiat järgiv, vastan, et nii Fortumi kui teiste ettevõtete äristrateegia eest vastutab ettevõtte juhtkond. Soome valitsus pole Fortum Oyj-ga viinud läbi omanikupoolseid arutelusid.”

Väidetud survestamise vabariigi presidendi poolt on käesoleval nädalal ümber lükanud nii peaminister Juha Sipilä kui Fortum, mis teatas, et otsus Fennovoima kohta oli läbi kaalutud ja ettevõttele kasulik. Neile väidetele vaatamata räägitakse avalikkuses jätkuvalt mõjutamisest. Olgu selgelt välja öeldud: ma ei ole survestanud ühtegi osapoolt ega isikut seoses Fortumi Fennovoima otsusega.

Sauli Niinistö

Kommentaarid
(Külastatud 205 korda, 1 külastust täna)