EL pikendab maanteetranspordi lepingut Ukrainaga

EL ja Ukraina otsustasid täna pikendada ja ajakohastada oma kehtivat maanteetranspordilepingut, mille eesmärk on aidata Ukrainal pääseda maailmaturgudele, kasutades transiidivõimalusi läbi ELi riikide ja tihendades sidemeid ELi turuga. Leping sõlmiti pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse ning see on oluliselt suurendanud Ukraina ja ELi vahelist maanteekaubandust, millest saavad kasu mõlemad riigid.

Euroopa Komisjoni transpordivolinik Adina Vălean: „Alates lepingu sõlmimisest on Ukraina maantee-eksport ELi märkimisväärselt suurenenud ning iga kuu on lisandunud üle 300 000 tonni kaupu. Samal ajal on Ukraina import EList järsult kasvanud ning impordiväärtus on ekspordiväärtusega võrreldes kasvanud peaaegu kolm korda kiiremini, ulatudes 700 miljoni euroni kuus. Lepingu pikendamine on Euroopa solidaarsuse jõuline väljendus. Täiendades lepingut tõhusate kaitsemeetmete ja parema rakendamisega, paneme aluse püsivatele transpordiühendustele, mis tugevdavad Ukraina vastupanuvõimet.”

Lepingut otsustati pikendada kuni 30. juunini 2025 ning see pikeneb automaatselt veel kuue kuu võrra, välja arvatud juhul, kui üks pooltest sellega ei nõustu ning tal on kindlad ja selged tõendid selle kohta, et tema maanteetransporditurul on suured häired või et lepingu eesmärke ilmselgelt enam ei täideta. Sujuvama rakendamise eesmärgil sisaldab leping nüüd sätteid, millega:

–          nõutakse, et veoettevõtjad kannaksid kaasas dokumente, mis tõendavad rahvusvaheliste vedude luba ja vastavust lepingule;

–          nõutakse dokumente, mis tõendavad, et tühiveod on otseselt seotud transiidi või kahepoolse veoga, nagu on sätestatud lepingus;

–          tõhustatakse veoettevõtjate lepinguliste kohustuste täitmist eelkõige seoses pettuste, juhidokumentide võltsimise ja liiklusohutusnõuete rikkumistega, mis võivad viia lepingus sätestatud veoteenuste osutamise õiguse kaotamiseni;

–          kehtestatakse kaitseklausel, mis võimaldab lepingu peatamist konkreetsetes geograafilistes piirkondades, kui selle piirkonna maanteetransporditurul tekivad lepingust tulenevad suured häired.

Alates lepingu sõlmimisest on Ukraina maantee-eksport ELi märkimisväärselt kasvanud. Ekspordimaht on suurenenud umbes kahe kolmandiku võrra ning ekspordiväärtus kasvanud kolmandiku. See tähendab, et iga kuu eksporditakse täiendavalt üle 300 000 tonni kaupa. Samal ajal on suurenenud ka Ukraina import EList, kusjuures impordimaht on kasvanud ligikaudu 300 000 tonni võrra kuus. Impordiväärtus on suurenenud peaaegu kolm korda kiiremini kui ekspordiväärtus (ulatudes vastavalt 700 miljoni euro ja 250 miljoni euroni kuus). Venemaa agressiooni tõttu kaotatud transpordimarsruutide ja idasuunaliste eksporditurgude kompenseerimiseks rakendatava lepinguga toetatakse ka ELi-Ukraina solidaarsuskoridore. See on hõlbustanud elutähtsate kaupade, näiteks kütuse ja humanitaarabi transporti Ukrainasse ning võimaldanud Ukraina teravilja-, maagi- ja teraseekspordil jõuda ELi ja mujale. Sarnane leping on sõlmitud kaELi ja Moldova vahel.

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Kommentaarid
(Külastatud 246 korda, 1 külastust täna)