Hea teada: kui langesid Soomes investeerimispettuse ohvriks, kas kaotatud summa võib maksutulust maha arvata

Soome maksuportaalile TalousTaito on esitatud küsimus investeerimispettusega kaotatud raha mahaarvamise kohta maksustatavast tulust.

Küsimus oli järgmine:

Panin oma raha ekslikult investeeringusse, mis osutus rahvusvaheliseks investeerimispettuseks. Kas ma saan oma kaotuse maksudest maha arvata? Olen eraisik.

Vastab maksujurist Georg Rosbäck:

Kahjuks ei saa. Teie maksustamisele kehtib tulumaksuseadus (TVL) ning see ei sisalda üldsätteid kahjumi mahaarvamise või nõuete allahindluse kohta.

Kahjumeid võib aga mõnikord kapitalikahjumina maha arvata. Tulumaksuseaduses võrdsustatakse sellise võõrandamisel tekkinud kahjuga väärtpaberi väärtuse kaotus, mis on tingitud lõplikult pankrotist või sellega võrreldavast põhjusest.

Erandjuhtudel võib tulumaksuseaduse järgi ka laenunõude kaotust lugeda mahaarvatavaks kuluks, mis on seotud tulude saamise või säilitamisega (KHO 2014:21). Lõpptulemus oli vastupidine ühes teises kohtuasjas (KHO 2024:28), kus laenunõude kaotus ei kuulunud mahaarvamisele.

Tulumaksuseadusest ja selle kohtupraktikast pole aga teile abi, sest tegemist on pettusega ning tegelikku tagatist ega võlga ei eksisteeri.

Kui aga rahvusvaheline kurjategija vahele jääb ja te saate temalt ikkagi kuidagi oma kahjude eest kahjutasu sisse nõuda, võiksid need tasud olla teie jaoks maksuvabad.

Seaduse järgi ei ole kahjuhüvitis või muu sellega võrreldav hüvitis maksustatav tulu, välja arvatud juhul, kui see on saadud maksustatava tulu asemel või elatise vähendamise hüvitisena. Kõnealustelt hüvitistelt makstav intress on aga maksustatav kapitalitulu.

Kommentaarid
(Külastatud 286 korda, 1 külastust täna)