Soome lõpetab pensioni maksmise välismaale, puudutab kümneid tuhandeid

Soome valitsus otsustas lõpetada rahvapensionide maksmise välismaale. Seeläbi taotletakse aastas kokkuhoidu 38 miljonit eurot.

Rahvapension on toetus, millega toetatakse neid Soome sotsiaalkindlustuse alla kuulujaid, kelle tööpension jääb väikeseks. See tagab põhisissetuleku. Lisaks vanaduspensionile kuuluvad rahvapensioni toetuste hulka töötuspension, leskede ja laste perepension ning rehabilitatsioonitoetus, vahendab Iltalehti.

Tänavusel, 2024. aastal on rahvapension täismahus üksi elaval inimesel 775,70 eurot ja vabaabielus või abielus 692,54 eurot. Rahvapensioni suuruse määrab tööpension.

Pensionikindlustusameti andmetel saavad rahvapensioni ligi pooled pensionärid.

Sama muster on näha ka välismaal elavate pensionäride sissetulekutes: Rootsi pensioniameti andmetel elas 2023. aastal välismaal kokku 51 608 pensionäri. Kela statistika järgi saab välismaal Soome rahvapensioni üle 25 000 inimese.

Senise praktika kohaselt saab Kelast rahvapensioni taotleda EL-i või ETA riigis, Šveitsis või sotsiaalkindlustuslepinguga riigis elav inimene.

Kui täpne olla, siis 2023. aastal sai välismaal Kela rahvapensioni 25 691 inimest. Hüvitised olid peamiselt vanaduspensionid ja rahvapensioni keskmine suurus oli 132 eurot kuus.

Kokku maksti 2023. aastal välismaale rahvapensioni hüvitisi 43 miljonit eurot. Viimase viie aasta jooksul on rahvapensioni hüvitiste kogusumma jäänud 43 ja 49 miljoni euro vahele. Nende kulude kärpimine on osa valitsuse kohandamismeetmetest riigieelarve tasakaalu viimiseks.

Valitsuse teatel lõpetatakse toetuste maksmine EL-i tavade kohaselt. EL-is kehtib põhimõte, mis lubab liikmesriikidel jätta sotsiaalkindlustushüvitiste maksmise õigus ainult riigi enda territooriumil elavatele isikutele.

Tegermist on Euroopa kohtu otsusega aastast 2017, mida Rootsis on järgitud alates eelmise, 2023. aasta algusest ja mille kohaselt on rahvapension osa minimaalsest toimetulekust, mida makstakse vaid riigis elavatele isikutele. Nüüd leiab ka Soome, et rahvapension on sellega samaväärne ja seda makstakse tulevikus vaid Soomes elavatele isikutele.

Soome valitsuse otsus puudutab ainult rahvapensione, mitte tööpensione.

Rahvapensioni saab siis, kui muu pensionissetulek on üksi elaval alla 1601 euro kuus ja koos elukaaslasega elaval alla 1435 euro kuus. Tööpensioni suurus mõjutab rahvapensioni. Rahvapensioni maksimumsumma, so 776 eurot kuus saab inimene, kellel praktiliselt puudub väljateenitud tööpension.

Kommentaarid
(Külastatud 38,074 korda, 3 külastust täna)