Mitkä voimat muokkaavat eurooppalaista pääomasijoittamista vuonna 2024?

Epävarmuustekijät, jotka aiheuttivat vastatuulta koko vuoden 2022 ajan, ovat jatkuneet koko vuoden 2023 ajan, samoin kuin geopoliittisen epävakauden ilmeneminen Israelin ja Gazan konfliktin jälkeen sekä Kiinan ja Taiwanin välisten jännitteiden lisääntyminen.

Tätä taustaa vasten ei ole yllättävää, että pääomasijoitusjärjestelyjen aktiivisuus sekä maailmanlaajuisesti että Euroopassa on edelleen vähentynyt vuonna 2023 vuoteen 2022 verrattuna (maailmanlaajuisesti 40 %:n lasku vuoden 2022 kauppojen määrässä verrattuna vuoteen 2022 – lähde: BlackRock 2024 Private Markets Outlook). Pääomasijoitustoimialan sisällä suurten yritysten segmentin kauppojen tekeminen kärsi vielä enemmän kuin keskisuurten yritysten segmentin. Tämä johtui suurelta osin korkeammista kustannuksista ja velkarahoituksen heikentyneestä saatavuudesta, sillä velkarahoitus on perinteisesti ollut tärkeämpää suurissa kaupoissa kuin keskikokoisissa ja pienissä kaupoissa, joissa pääomasijoittajat pystyivät usein paikkaamaan velkarahoituksen puutetta lisäämällä oman pääoman ehtoisia osuuksiaan.

Tämä ilmiö, jota usein kuvataan pääomasijoitustransaktioiden “osakepääomaksi”, johti siihen, että keskimääräinen oman pääoman osuus buy-out-tapahtumaa kohden oli alalla kaikkien aikojen korkeimmillaan vuonna 2023. Toisin kuin suurten yritysten segmentillä, keskisuurten yritysten segmentillä toimivat pääomasijoittajat pystyivät usein säilyttämään tietynlaisen transaktioaktiivisuuden tason keskittymällä osto- ja rakennusstrategioidensa toteuttamiseen lisäostojen avulla. Myöskään ei ole mitenkään sanottua, että extra chili slot ei tulisi pysymään Euroopassa edelleen kaikista suosituimpana pelinä.

Huolimatta meneillään olevasta siirtymisestä myyjien markkinoista ostajien markkinoihin vuonna 2023 keskimääräiset EBITDA-kertoimet pysyivät suhteellisen vakaina korkealla tasolla (keskimäärin 12x EBITDA – lähde: Mergermarket). Myyjien ja ostajien välinen pahamaineinen arvostusero vaikutti edelleen kielteisesti pääomasijoitusmarkkinoihin vuonna 2023 – sillä luovillakaan kauppa- tai hinnoittelurakenteilla (kuten ansainta- ja lykättyjen vastikkeiden malleilla) sekä vaihtoehtoisilla rahoitusratkaisuilla (mukaan lukien myyjälainoilla) ei aina onnistuttu saamaan aikaan onnistuneita sopimuksia ja kauppoja.

Onko Euroopan pääomasijoitusalalla optimismia vuonna 2024?

Vaikka jotkin tunnetuista vastatuulesta eivät välttämättä häviä yhdessä yössä, ja kauppojen tekemiseen voivat vaikuttaa edelleen muun muassa Yhdysvaltojen tulevien presidentinvaalien sekä Yhdistyneen kuningaskunnan ja Kanadan odotettavissa olevien vaalien kaltaiset tekijät, useimmat Euroopan pääomasijoitusalalla toimivista asiakkaistamme suhtautuvat varovaisen optimistisesti vuoteen 2024. Tämä perustuu pääasiassa seuraaviin tekijöihin:

Yrityskauppojen rahoituskustannusten aleneminen

 Vuoden 2023 alusta lähtien inflaatioluvut Yhdysvalloissa sekä euroalueella ovat olleet laskusuunnassa. Pääomasijoitusalalla vallitsee kasvava tunne siitä, että vuoden 2024 puoliväliin mennessä Yhdysvaltain keskuspankki saattaa laskea korkoja ja että Euroopan keskuspankki seuraa tiiviisti perässä. Alhaisemmat korot alentavat yrityskauppojen rahoituskustannuksia ja antavat pääomasijoittajille mahdollisuuden käyttää jälleen tehokkaammin vipuvaikutusta kaupoissaan. Alhaisempien korkojen odotetaan myös löysäävän pankkien viime aikoina noudattamia rajoittavampia luotonantokäytäntöjä. Kaikki tämä todennäköisesti parantaa yritysostojen rahoituksen saatavuutta ja siten pääomasijoittajien aktiivisuutta kauppojen tekemisessä.

Kommandiittiyhtiöiden kasvava paine

 Vuonna 2023 pääomasijoittajat kokivat kommandiittiyhtiöiden kasvavaa painetta käyttää sitoutunutta pääomaa tekemällä sijoituksia. Kun rahastojen tavanomaiset elinkaaret etenevät vuonna 2024, yhä harvemmat pääomasijoittajat pystyvät mukavasti jatkamaan “odottelua”. Lisäksi nykyisten pääomasijoitusyhtiöiden salkkuyhtiöiden irtautumisia on paljon, ja yhä useammat pääomasijoittajat välttävät täydellisiä irtautumisia ja suosivat osittaisia irtautumisia, joihin liittyy kyseisten varojen uudelleensijoitus jatkorahastojen välineiden käyttöön. Yhä useammat pääomasijoittajat painostavat nyt pääomasijoittajia palauttamaan rahaa sijoittajille jo alkuvaiheessa realisoimalla sijoitukset täysimääräisesti. Pääomasijoittajien kasvavat paineet sekä yritysostojen että irtautumisten osalta lisäävät todennäköisesti pääomasijoittajien liiketoimintaa vuonna 2024.

Yritysmyyntien tuomat uudet mahdollisuudet pääomasijoittajille

 Vuonna 2024 pääomasijoittajat voivat yhä enemmän hyötyä monien toimialojen, kuten autoteollisuuden, kemianteollisuuden, energia-alan ja teollisuustuotannon sekä yksityispankkitoiminnan ja omaisuudenhoidon, jatkuvasta muutoksesta Euroopassa. Yritysten tällaiset muutosprosessit edellyttävät hyvin usein sellaisten omaisuuserien myymistä, joiden ei katsota olevan keskeisiä yrityksen liiketoimintastrategian kannalta. Tuoreen tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa suurten eurooppalaisten yritysten edustajista arvioi, että divestointitoiminta lisääntyy merkittävästi seuraavien 12 kuukauden aikana. Tämä avaa mahdollisuuksia niille pääomasijoitusrahastoille, jotka ovat perehtyneet ostamaan irrotettuja liiketoimintoja yritysten myyjiltä. Oikean sijoitusajatuksen ja tarvittavan operatiivisen kokemuksen yhdistelmä antaa pääomasijoitusrahastoille mahdollisuuden hyötyä hyödyntämättömästä arvonluontipotentiaalista.

Lopuksi

 Sinällään ei ole yllättävää, että markkinoille kohdistuu paineita, mutta toisaalta moni asia tulee varmasti muuttumaan kuluvan vuoden aikana. Moni asia on säilynyt pitkään hyvin samankaltaisena, mutta toisaalta taas mikään ei ole niin varmaa kuin muutos. Varsinkin Suomen ja Viron kaltaisilla alueilla Venäjän läheisyys tulee varmasti vaikuttamaan yritysten näkymiin ja sitä kautta heidän tekemiin investointeihin pitkällä aikavälillä.

Kommentaarid
(Külastatud 187 korda, 1 külastust täna)