Vene numbritega autod peavad Soomest lahkuma hiljemalt 15. märtsil

Soomes olevad Venemaal registreeritud autod tuleb Euroopa Liidust välja viia hiljemalt reedel, 15. märtsil 2024. Erandiks on üliõpilaste ja tähtajalise kehtiva töölepinguga töötavate isikute autod, kes võivad teatud tingimustel siiski Soome jääda. Erand kehtib ka Soomes Euroopa Liidu sanktsioonimääruse alusel olevatele autodele.

Venemaal registreeritud autode EL-ist lahkumise riiklik kuuekuuline üleminekuperiood lõppeb. Välisministeerium kehtestas 16. septembril 2023 EL-i sanktsioonide regulatsioonil põhineva poliitika, mille kohaselt tuleb Venemaal registreeritud autod Soomes välja viia hiljemalt 15. märtsil 2024.

Toll rõhutab, et ka pärast üleminekuperioodi lõppu on Venemaal registreeritud autosid, mis võivad jätkuvalt legaalselt Soomes viibida.

Järgmisest laupäevast 16. märtsist peavad Venemaal registreeritud autode juhid järelevalveasutustele tõendama, et neil on õigus autot Soomes kasutada. Need dokumendid on hea sõidu ajal kaasas hoida, et saaks küsimise peale kohe tõestada oma õigust kasutada oma Vene numbrimärgiga autot. Auto legaalse kasutamise õigust numbrimärgist tuletada ei saa, rõhutab tolli kontrolliosakonna juhataja Sami Rakshit.

Kui liikluses on Venemaal registreeritud auto, millel pole õigust Soomes viibida, arestib toll auto ja määrab asjas võimaliku maksumäära. Karistuseks võib olla näiteks tolli- ja käibemaksu tasumine ning auto väljaviimine EL-i piirkonnast. Kui auto pealt peab tasuma ka automaksu, annab toll asja maksuametile üle maksu määramiseks.

Seoses autode Soomest lahkumisega tasub autoomanikel arvestada, et praegu ei ole võimalik Soomest üle idapiiri lahkuda, kuna piiripunktid on suletud kuni 14. aprillini 2024. Ametivõimud ei anna äraveo praktilistes küsimustes eraldi juhiseid, vaid autoomanik vastutab lahenduste eest oma auto suhtes ise.

Tollil puudub teave praegu Soomes olevate Venemaa registreeritud autode arvu kohta.

Erandid päevase õppe üliõpilastele ja tähtajalise töölepinguga isikutele

Pärast üleminekuperioodi lõppu võib Venemaal registreeritud auto ajutise kasutamise õigus Soomes jätkuda neil, kes elavad alaliselt väljaspool EL-i, õpivad päevases õppes või töötavad tähtajalise kehtiva töölepinguga, kelle autod olid enne sisenemiskeelu kehtestamist seaduslikult Soome toodud. Nende ajutiste impordi maksuvabastuste suhtes kehtivad teatud tingimused.

Erandiks on ka need autod, mis EL-i sanktsioonimääruse alusel võivad siiski ajutiselt Soome tulla ja seega legaalselt Soomes viibida Vene numbrimärkidega. Nende hulka kuuluvad Venemaal alaliselt elavale EL-i või ETA kodanikule või tema pereliikmetele kuuluvad autod, diplomaatilise numbrimärgiga autod ning humanitaarkaalutlustel Soome saabuvate isikute autod.

Pärast üleminekuperioodi lõppu peavad nende erandite alla kuuluvate autode juhid nõudmisel järelevalveasutustele piisavate selgitustega tõendama oma õigust autot Soomes kasutada.

Venemaal registreeritud autode tagamaad

Autode import Venemaalt keelustati EL-i poolt Venemaale 7. oktoobril 2022 kehtestatud impordisanktsioonidega.

Aasta 2023 16. septembril jõustunud välisministeeriumi riikliku korra kohaselt ei pääsenud Venemaal registreeritud autod enam isegi ajutiselt üle Soome piiri EL-i territooriumile. Sel ajal juba riigis olnud autodele anti üleminekuaeg kuue kuu jooksul riigist lahkumiseks. Üleminekuperiood lõpeb 15. märtsil 2024.

Välisministeeriumi poliitika lähtub 2023. aasta septembris Euroopa Komisjoni poolt välja antud juhistest Venemaal registreeritud autode EL-i regiooni importimise keelamise kohta. Keeldu täpsustati veelgi, kui see lisati EL-i 12. Venemaa sanktsioonide paketti, mis jõustus 19. detsembril 2023.

EL-i sanktsioonimäärus võimaldab Venemaal registreeritud autodele teatud erandeid, mille alusel on võimalik autot Soomes tollivormistada, maksustada ja registreerida.

Kommentaarid
(Külastatud 1,189 korda, 1 külastust täna)