Uuring: sõja eest põgenenud ukrainlased on üha enam huvitatud Soome jäämisest

Soome siseministeeriumi tellitud uuringu kohaselt on pärast 2022. aasta veebruari pagulastena Soome saabunud ukrainlased oma eluga Soomes rahul ja on senisest enam huvitatud Soome jäämisest. 2023. aasta novembris vastas veebiküsitlusele 1300 ukrainlast.

Uuringus kaardistati Soome saabunud Ukraina põgenike tulevikuplaanid ja soovid seoses Soomes viibimise, kodakondsuse taotlemise ja võimaliku koju naasmisega. Aruanne on jätk sarnasele 2022. aasta suvel läbi viidud uuringule.

Küsitlusele vastanud ukrainlastest oli 53% registreerinud oma elukoha Soomes ja 28% plaanis seda lähiajal teha. Seaduse järgi saab taotleda oma koduomavalitsusse sisse registreerimist pärast ühte aastat Soomes elamist. Ajutist kaitset saanud ukrainlased kuuluvad vastuvõtuteenuste alla enne elamisloa saamist.

Uuringu viisid siseministeeriumi tellimusel läbi Ukraina teadlased Arseni Svynarenko ja Anastasia Koptsyukh.

Ebakindlus viibimise jätkumise osas tekitab muret

Vastavalt Euroopa Liidu 2022. aasta märtsis tehtud otsusele on ukrainlastele antud ajutine kaitse. Praegu kehtib otsus märtsini 2025. Ajutise kaitse direktiivi kohaselt võib ajutine kaitse kesta maksimaalselt kolm aastat. Jätkamist arutatakse praegu EL-is.

Küsitlusele antud vastustest selgus, et ebakindlus viibimise jätkamise osas tekitab vastajates muret ning kajastub ka valmiduses koduomavalitsust taotleda ja Soome integreeruda. Muret tekitas, kuidas jätkuvad sotsiaal- ja tervishoiuteenused vastuvõtukeskusest oma elamispinnale kolimisel. Elamisloa saanud isikutele kehtivad samad õigused, kohustused ja teenused, mis on Soomes alaliselt elavatel inimestel.

Rahulolu Soomega on ukrainlaste seas kõrge

Peaaegu kõik küsitlusele vastanud ukrainlased olid oma eluga Soomes kas väga rahul või rahul. Võrreldes eelmise uuringuga pidas veelgi suurem hulk (51%) võimalikuks Soome jääda ka siis, kui Ukrainasse tagasipöördumine on võimalik. Sõja venimine suurendab valmisolekut Soome jääda näiteks laste, töötamise või Soomes õppimise tõttu.

Küsitluse põhjal on suhtlus elukohajärgsesse omavalitsusse registreerimise ja üldiselt Soome ametiasutuste pakutavate teenuste osas olnud hea. Suurem osa vastanutest ütles, et kasutavad peamise teabeallikana vastuvõtukeskuse ja ametiasutuste suhtluskanalite, näiteks veebilehtede ja sotsiaalmeedia kanalite pakutavat teavet.

Kommentaarid
(Külastatud 4,011 korda, 1 külastust täna)