Soome saadab Ukrainasse keemiliste, bioloogiliste ja kiirgusohtude asjatundja

Ukraina on palunud ELi kodanikukaitsemehhanismi kaudu  abi keemiliste ja bioloogiliste mõjurite, kiirguse ja tuumamaterjalidega seotud ohtudeks valmistumisel. Soome vastab palvele, saates eksperdi EL-i rahvusvahelise meeskonna koosseisus.

Euroopa Komisjoni alluvuses tegutsev ERCC (Emergency Response Coordination Centre) on koondanud rahvusvahelise meeskonna, kes toetab Ukrainat CBRN-ohtude (keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste, tuumaohtude) kaardistamisel ja nendeks valmistumisel.

Osa ülesandele saadetud eksperte töötab Ukrainas ja osa Poolas. Soome saadab eksperdi Poolas töötavasse meeskonda.

Soome on aktiivne ekspertabi saatja

Rahvusvahelised päästeoperatsioonid on abi osutamine riigilepingute ja õigusaktide alusel. Rahvusvahelisi päästeoperatsioone kasutatakse näiteks loodus- või inimtegevusest tingitud katastroofide ja õnnetuste korral, kus riigi enda päästeressurss ei ole piisav.

Soome osaleb rahvusvahelistel päästeoperatsioonidel Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu. ELi kodanikukaitsemehhanismi kaudu saab iga riik abi paluda, kui ta seisab silmitsi kriisiga, millega ta üksi hakkama ei saa. Abi koordineerib Euroopa Komisjoni alluvuses asuv Euroopa Hädaabi koordinatsioonikeskus. Päästeteenistuse mehhanismi kaudu antav abi põhineb riiklikel ressurssidel. Abiks võib olla näiteks ekspert, päästeformatsioon või materiaalne abi.

Päästeoperatsiooniga seotud rahvusvahelise abi saatmise otsustab siseministeerium. Päästekolledž tegutseb lähetatud ekspertide tööandjana ning vastutab ekspertide väljaõppe, värbamise ja logistika ning rahvusvaheliste päästeoperatsioonide praktilise läbiviimise eest.

Kommentaarid
(Külastatud 352 korda, 1 külastust täna)