Hea teada: kas Soomes peab testamendi vastu võtma või võib seda teha osaliselt?

Soome maksuportaalile TalousTaito on esitatud küsimus testamendi vastuvõtmise kohta.

Küsimus oli järgmine:

Mu isa suri ja mu vanematel on tehtud vastastikune testament. See tundub lese jaoks olevat rahaliselt raske variant. Kas on midagi, mida saab teha enne varade üleskirjutamist?

Vastab maksujurist Georg Rosbäck:

Teie ema ei ole üldse kohustatud testamenti vastu võtma või võib selle vastu võtta osaliselt, näiteks ainult valdusõiguse osas.

Teemat on käsitletud näiteks maksuameti maksude juhendis Loobumised pärandi- ja kinkemaksustamisel.

Testamendijärgse vara valdamine ei anna aga lesele põhimõtteliselt õigust näiteks testamendijärgset vara müüa, vaid lesel on õigus ainult varalt saadavale tulule, kui testamendist ei tulene muud. Kuid kas sellest piisab lesele terveks eluks?

Pärandimaksu ei maksta selle pealt, mille vähem jõukas abikaasa saab kompensatsioonina abieluseaduse alusel esimesena surnud abikaasalt. Selle asemel makstakse pärandina või testamendiga saadud vara eest vara väärtuse järgi määratud pärandimaksu.

Abikaasa võib tänu 90 000 euro suurusele mahaarvamisele saada pärandimaksust vabastust 109 999 eurot. Pärandimaksu skaala algab 20 000 eurost. Peaksite arvutama pärandvara väärtust ja mõtlema, mida teie ema selles osas sooviks. Mõelge koos, kas ülalmainitud abikaasa mahaarvamine aitaks teie ema selles olukorras.

Kui teie ema saab kinnisvara ainuvaldusse, ei maksa ta selle pealt üldse pärandimaksu. Sel juhul maksate pärandimaksu teie, pärijad, kuid vara väärtusest tehakse nn valdusõiguse soodustus. Mida noorem lesk, seda suurem on valdusõiguse soodustus.

Teised pärijad maksavad pärandimaksu alles siis, kui pärandi maksustatava osa väärtus pärija kohta on vähemalt 20 000 eurot. Otsustavaks teguriks on vara väärtus peale valdusõiguse soodustust.

Testamendi esitamata jätmine on võimalik siis, kui isik on võimeline oma tahet õiguslikult kehtival viisil väljendama.

Kui isik on juba eestkoste all, pole testamendist enam põhimõtteliselt võimalik loobuda. Selliseks olukorraks on võimalik ette valmistuda ja veel tervena volikiri vormistada.

Kui on olemas volikiri, milles on täpsustatud olukord, kus volikirjal on õigus volitaja nimel testamendist loobuda, siis võib eelkirjeldatud testamendist täielik või osaline loobumine olla võimalik ka pärast isiku eestkoste all olemist.

Pärandimaksu kalkulaator on maksuameti kodulehel.

Kommentaarid
(Külastatud 787 korda, 1 külastust täna)