Soome toll on alustanud 760 uurimist seoses Vene-vastaste sanktsioonide rikkumisega

Kahe aastaga on Soome range sanktsioonide kontroll andnud tulemusi: kaubaliikluses avastati 29 000 kõrvalekallet, tehti 2800 sihtkontrolli ja algatati 740 eeluurimist.

Edaspidi hakatakse veelgi enam rõhutama sanktsioonide ulatust, kõrvalehoidmise tõkestamist ja sanktsioonide väljatöötamist. Toll rõhutab, et ettevõtete vastutus sanktsioonidest kõrvalehoidumise tõkestamisel on kesksel kohal.

Laupäeval, 24. veebruaril 2024 möödub kaks aastat Ukraina sõja algusest. Euroopa Liidu poolt Ukraina rünnaku tõttu Venemaale kehtestatud sanktsioone on karmistatud iga uue sanktsioonipaketiga. Sanktsioonide tõhususe tagamisel on võtmetähtsusega sanktsioonide hõlmatus ja ühtne sanktsioonide monitooring kõigis EL-i riikides ning ettevõtete vastutus. Viimastes sanktsioonipakettides on sanktsioonidest kõrvalehoidmise takistamine olnud oluline osa.

Algul mõjusid sanktsioonid tõhusalt, mille saime omalt poolt tagada range sanktsioonide järelevalve abil. Siiski on põhjust pidevalt sanktsioone välja töötada. Sanktsioonide kontrolli seisukohalt võiks näiteks kaubamarginaalide lekkekohtade täpsem arvestamine ja transiidikeeldude laiendamine olla meetmed, mis vähendaksid praegu sanktsioonidest kõrvalehoidmise võimalusi, leiab tolli kontrolliosakonna juhataja Sami Rakshit.

Tollis oleme pidevalt taotlenud uusi kontrollivahendeid, et vältida sanktsioonidest kõrvalehoidmist. Oleme oma tollijärelevalves ja kuritegevuse ennetamises paljastanud mitmeid sanktsioonidest kõrvalehiilimise katseid, kus näiteks on kasutatud võltsitud tollidokumente või püütud varjata ettevõtete omandistruktuure ja kaubaveo tegelikke sihtkohti. Samuti on eesmärk kasutada sanktsioonidest möödahiilimiseks erinevaid transpordimarsruute ja -vorme, ütleb Rakshit ja jätkab:

Sanktsioonidest kõrvalehoidmise tõkestamisel on oluline tollikontrolli, luure- ja uurimisvahendite pidev ümbersuunamine. Tulevikus võiks üheks sanktsioonide efektiivsuse parandamise võimaluseks olla näiteks teatud Kesk-Aasia riikides kohalike kontaktasutuste abiga teostatavad kaubaveo kohapealsed kontrollid.

Praeguses olukorras rõhutatakse veelgi enam väliskaubandusega tegelevate ettevõtete omavastutust sanktsioonidest kõrvalehoidumise tõkestamisel. Kui ettevõte tuvastab oma kaubanduses või logistikas ebaselgusi, on parem sellistest tehingutest hoiduda, kui võimalik, et osaleb oma tegevusega sanktsioonidest kõrvalehoidmises. Kaubanduspartnerite tundmine ja kauba lõppsihtkoha tagamine on esmatähtis selleks, et EL-i ühised sanktsioonid saaksid vajalikul määral mõjuda, rõhutab Rakshit.

Tollikontroll arvudes: ebanormaalne kaubavedu, kontrollid ja uurimised

Toll on pärast veebruari 2022:

  • Tollideklaratsioonide alusel avastanud ligi 29 000 võimalikku kõrvalekalduvat kaubasaadetist
  • Viinud läbi enam kui 2800 saadetise sihtkontrolli
  • Alustanud enam kui 740 juhtumi eeluurimist, millest umbes 100 on uurimisel raskete regulatiivkuritegudena.

Venemaa kaubandusega tegelevate ettevõtete arv detsembris 2021 ja detsembris 2023:

  • Detsember 2021: Venemaale ekspordib 955 Soome ettevõtet ja impordib 480 Soome ettevõtet
  • Detsember 2023: Venemaale ekspordib 98 Soome ettevõtet ja impordib 21 Soome ettevõtet.

Soome idapiiri sulgemine on mõjutanud kaubaveo marsruute. Praegu ületab kaubarongiliiklus Soome ja Venemaa maismaapiiri ainult Vainikkala raudteepiiripunkti kaudu. Osa kaubaveost on liikunud läbi Lõuna-Soome sadamate kas otse Venemaale või läbi Eesti sadamate, ületades EL-i välispiiri Baltikumis. Toll teostab järelevalvet sanktsioonide ja võimalike sanktsioonidest möödahiilimise katsete üle raudteeliikluses ja sadamates sarnaselt maanteepiiripunktidega.

Tolli hinnangul moodustas enne piiripunktide sulgemist umbes 80-90 protsenti maismaapiiri ületanud kaubavedudest Soomet läbiv transiitliiklus, mis on nüüdseks ümber suunatud eelkõige läbi Balti riikide.

Kommentaarid
(Külastatud 426 korda, 1 külastust täna)