Soomes laienevad streigid, mitmes elektrijaamas katkeb tootmine

JHL ja teised energiasektori ametiühingud korraldavad neljapäeval, 14. detsembril mitmes elektrijaamas ühepäevase poliitilise streigi. Elektriala ametiühing Sähköliitto annab teada, et suurlinnades tuleb kaugkütte osas kasutusele võtta varusüsteemid.

Streik hõlmab elektrijaamu Vantaal, Espoos, Tamperes, Naantalis ja Pietarsaareis. Streigiga hõlmatud elektrijaamade elektritootmine katkeb ööpäevaks, kuna jaamade turbiinid on võrgust lahti ühendatud, vahendab MTV.

Streikides osalevad ka Ammatiliitto Pro, Sähköliitto, Insinööriitto ja Konepallystöliitto liikmed. Tööaktsioon puudutab töövahetusi, mis algavad neljapäeval, 14. detsembril 2023 kell 00.00–23.59. Lisaks kuulutavad ametiühingud välja ületundide ja vahetuste vahetamise keelu, samuti ajutiste üleviimiste keelu ajavahemikuks 8.–14.12.2023.

Elektritootmine streigiga hõlmatud kohtades peatub päevaks, kuna elektrijaamade turbiinid lülitatakse võrgust välja. Küll aga inimesed külmuma ei pea, sest kaugküte juhitakse võrku ka streigi ajal, kirjeldab JHL-i lepinguekspert Kari Lehtinen streigi mõjusid.

Kaugkütte ja -jahutuse tootmine ja jaotamine ning nendega seotud vajalikud tööülesanded jäävad väljapoole töövaidlusi.

Samuti on streikidest välja jäetud olemasolevad kokkulepitud reservid ja elektrijaotusega seotud tegevusmeetmed, mille katkestus põhjustaks ohtu inimeste elule, tervisele või varale.

Soome elektriala ametiühing Sähköliitto annab teada, et kaugkütte tootmisel tuleb teha varukorraldus.

Täna reedel, 8. detsembril teatasid energeetikasektori palgatöötajaid esindavad viis ametiühingut neljapäeval, 14. detsembril ühepäevasest tööseisakust enam kui kümnes suurlinnade elektrijaamas.

Poliitiline töövaidlus tähendab, et kõnealustes elektrijaamades peatub elektri tootmine ja kaugsoojuse tootmiseks tuleb teha varukorraldus.

Elektrijaamade kaugküttevõrkude piirkondades tegutsevad kommunaalettevõtted ja suurettevõtted, samuti on nende tegevuspiirkonnas sadu tuhandeid kaugküttevõrgust sõltuvaid majapidamisi.

Tööseisakul osalevad ametiühingute keskliidu SAK-i liikmed Sähköliitto ning avaliku ja hoolekandesektori ametiühing JHL, juhtivate töötajate keskliidu STTK liikmed Ammattilitto Pro ja Suomen Konepäällystöliitto ning inseneride liidu liikmed.

Tööseisak puudutab Fortumi Suomenoja elektrijaama Espoos, Vantaa Energia jäätmeelektrijaama ning Martinlaakso ja Järvenpää elektrijaamu, Tampere Energia elektrijaamu ja Tampere Vera, Turu Energia elektrijaamu Naantalis ning Alholmens Krafti elektrijaama Pietarsaaris.

Seisame oma poliitiliste tööseisakutega vastu Soome valitsuse plaanile nõrgendada palgasaajate streigiõigust, töötingimusi ja töökindlust. Rakendades hävitavad need kokkuleppel põhineva ühiselt üles ehitatud tööturu mudeli, ütlevad ametiühingu esindajad.

Soome uus tööturu mudel ei saa sündida diktaadi järgi. Tuleb osata pidada ehedaid läbirääkimisi, et ka palgasaajate vajadusi ja perspektiive arvestataks võrdselt tööandja seisukohtadega, märgivad ametiühingud.

Kommentaarid
(Külastatud 2,409 korda, 1 külastust täna)