Soome suurendab hüppeliselt laskemoona tootmist

Soome kaitseminister Antti Häkkänen otsustas täna 12. detsembril 2023 suurendada laskemoona tootmise võimsust Soomes. Majanduspoliitika ministrite komisjon kaitses seda oma 12. detsembri 2023 koosolekul.

Ministri otsus võimaldab tõsta tootmisvõimsust praegusest enam kui kahekordseks. Kaitseamet kohustub investeerima laskemoona tootmise suurendamisse ligikaudu 24 miljonit eurot. Lisaks kohustub kaitseministeerium täitma pikaajalisi kodumaise tööstuse tellimusi, mis võimaldab tööstusel teha investeeringuid.

Kokku on kaitseameti ja tööstuse investeeringud ligikaudu 120 miljonit eurot.

Praegu tehtud otsus suurendab oluliselt raske laskemoona tootmisvõimsust Soomes, mis võimaldab Ukrainat pikalt toetada kuni 2030ndate aastateni. Tootmise suurendamine on Euroopa mastaabis märkimisväärne ning see tugevdab ka Soome enda kaitsevõimet, nendib kaitseminister Antti Häkkänen.

Tootmist on juba suurendatud

Kaitseamet on juba sihikindlalt suurendanud raske laskemoona tootmist. Soome laskemoona tootmine on Ukraina sõjaeelse tasemega võrreldes juba praeguseks mitmekordistunud.

Lisaks on kaitseamet alates sõja algusest Ukrainas esitanud pikaajalisi raske laskemoona tellimusi kodumaisele tööstusele. Nende abil on kodumaine tööstus saanud palgata lisatööjõudu ja suurendada laskemoona tootmiskoguseid olemasoleva võimsuse piires, ütleb Häkkänen.

Investeeringud suurendavad tootmisvõimsust pikemas perspektiivis

Värske otsuse alusel suurendatakse ja mitmekesistatakse kodumaist laskemoona tootmist, püssirohu tootmist ja laengute tootmisvõimsust. See võimaldab valmistada korraga mitut erinevat toodet, mis toetab sõjalist varustuskindlust. Investeeringud teostuvad eeldatavasti 2026. ja 2027. aasta jooksul, mis võimaldab tootmist pikaajaliselt suurendada.

Investeeringud suurendavad kaitseväe lõhkematerjalikeskuse tootmisvõimsust, mis eeldab lisatööjõu palkamist lõhkematerjalikeskuse erinevatesse esindustesse Lõuna- ja Põhja-Pohjanmaal. Selle tööhõive mõju on mitukümmend tööaastat. Otsus võimaldab ka kodumaise tööstuse investeeringuid, mis suunatakse peamiselt Kesk-Soome.

Tööstusharul on võimalik oma investeeringuteks EL-ilt toetust taotleda laskemoona tootmise toetamiseks mõeldud määruse (nn ASAP määrus, laskemoona tootmise toetamise seadus 1525/2023) rahastamispaketist.

Soome tootmisvõimsus on Euroopa mastaabis märkimisväärne

Euroopa laskemoonatoodang oli pärast 1990ndaid aastaid liiga madal. Nüüd on laskemoona tootmisest saanud Ukraina kaitsevõitluse üks olulisemaid küsimusi. Otsus toetab EL-i eesmärki suurendada Euroopa laskemoona tootmist, et toetada Ukrainat, ning reageeritakse pikaajalisele suurenenud nõudlusele laskemoona järele.

Soomes on Lääne-Euroopa suurim suurtükivägi. Soome on tulevikus ka üks suurimaid raske laskemoona tootjaid Euroopas. Selle otsusega soovime näidata pikaajalist pühendumust Ukraina toetamisele ja kaitsetööstuse tugevdamisele, nendib Häkkänen.

Kommentaarid
(Külastatud 516 korda, 1 külastust täna)