Soome kohus otsustas, et endist Wagneri võitlejat ei anta Ukrainale välja

Soomes kinni peetud venelast Jan Petrovskit, kes on seotud palgaarmee Wagneriga, ei saa Ukrainale välja anda. Nii otsustas ülemkohus.

Ülemkohtu hinnangul ei saa praegu Voislav Tordenina tuntud Petrovskit enam vahi all hoida ehk ta tuleb vabastada, kui vabaduse võtmiseks pole muud põhjust, vahendab MTV.

Petrovskit on hoitud Vantaa vanglas, kust ta täna vabanes. Mehe esindaja Heikki Lampela oli oma kaitsealusel vangla väravas vastas.

Piirivalve võttis Petrovski kohe pärast vabastamist vahi alla, võimalik, et riigist välja saatmiseks.

Soome lahe piirivalve ülema asetäitja Mikko Hirvi ütles STT-le, et Petrovski on välismaalaste seaduse alusel vahi alla võetud. Soome lahe piirivalve uurib Petrovski Soomes viibimise tingimusi.

Ukraina oli palunud Soomel Petrovski kriminaalmenetluseks ja kohtupidamiseks välja anda.

Ülemkohtu hinnangul võib väljaandmine aga rikkuda Petrovski inimõigusi. Põhjuseks eelkõige tingimused Ukraina vanglates.

Ülemkohtu hinnangul on reaalne oht, et tingimused, millega Petrovski võib sattuda Ukrainasse, ei vasta Euroopa inimõiguste konventsioonis nõutud humaanse kohtlemise nõuetele.

Ülemkohus viitas oma otsuses muu hulgas Euroopa Inimõiguste Kohtu seisukohale, mille kohaselt rikuti teatud Ukraina eeluurimisvangla tingimustega inimõiguste konventsiooni kolmandat artiklit ehk piinamise keeldu.

Artikli kohaselt ei tohi kedagi piinata, kohelda ega karistada ebainimlikul või alandaval viisil.

Euroopa kohtu ptsuses märgitud vangla asus samas piirkonnas, kuhu oleks Ukraina võimude teatel üle viidud ka Petrovski.

Lisaks võttis Soome ülemkohus arvesse Rootsi ülemkohtu lahendit sarnases asjas. Ka Rootsi ülemkohus keeldus väljaandmisest, viidates teadetele, et tingimused Ukraina vanglates on sõja ajal veelgi halvenenud ning võivad kujutada ohtu elule ja tervisele.

Rootsi otsuses märgiti, et on teateid piinamisest ja vägivallast isikute vastu, keda kahtlustatakse koostöös Venemaaga.

Varem otsustas Ida-Uusimaa kohus, et Jan Petrovski peetakse väljaandmise menetluse ajaks Soomes kinni. Väljaandmise uurimist on juhtinud Keskkriminaalpolitsei.

Ukraina taotles Petrovski kohtupidamiseks väljaandmist, kuna teda kahtlustatakse Ukraina-vastases sõjategevuses osalemises. Ukrainas kahtlustatakse Petrovskit seotuses terroristliku organisatsiooniga ja „muus terroriorganisatsiooni tegevust edendavas tegevuses”.

Petrovskit kahtlustatakse terrorikuritegudes, mis toimusid vähemalt ajavahemikus 2014. aasta juunist kuni 2015. aasta augustini Luhanski ja Donetski oblastis.

EL-i sanktsioonide nimekirja kohaselt on Petrovski olnud Rusitši üksusteks nimetatud Vene rühmituse juht ja ülem. Vene väed on võidelnud Ukrainas Venemaa poolel.

Sanktsioonide nimekirja kohaselt on üksustel sidemed palgasõdurite armee Wagneriga ja arvatakse, et üksused tegutsesid isegi Wagneri koosseisus.

EL-i sanktsioonide kohaselt vastutab Petrovski tegude eest, mis ohustavad Ukraina suveräänsust ja iseseisvust ning ka riigi julgeolekut.

USA rahandusministeeriumi andmetel on Petrovski olnud Rusitši vägede ülem alates 2022. aastast. Varem oli meeste esinumber Aleksei Miltsakov, kelle suhtes on samuti kehtestatud sanktsioonid.

USA ametnike sõnul võttis Petrovski vägede eest põhivastutuse pärast seda, kui Miltsakov sai 2022. aastal Ukrainas Harkivis lahingutes vigastada.

Kommentaarid
(Külastatud 397 korda, 1 külastust täna)