Soomlaste turvatunne on võrreldes eelmise aastaga oluliselt nõrgenenud

Soomlaste turvatunne on oluliselt nõrgenenud. Info ilmneb siseministeeriumi turvatunde arengu monitooringust. Elanikkonna kogemused turvatundest ei ole aga ühtlased. Erinevused ilmnevad andmete võrdlemisel maapiirkondades ja linnapiirkondades elavate inimeste vahel.

Turvatunne on piirkonniti ja vanuserühmiti erinev

Tänavuse, 2023. aasta oktoobris läbi viidud Sentimentti teabevahendi rahvastikuküsitluses ütles 69 protsenti vastanutest, et tunneb, et nende elu on turvaline. See on oluliselt väiksem arv kui 2022. aasta oktoobri mõõtmisel (83 protsenti) ja väiksem kui 2022. aasta kevadistel mõõtmistel (73 protsenti).

Turvatunde tase näitab piirkondlikke erinevusi. Kõige nõrgem on see maapiirkondades (64 protsenti) ja kõrgeim linnapiirkondades (76 protsenti) ja hajaasustusega maapiirkondades (75 protsenti). Võrreldes eelmise aasta oktoobri tulemustega on turvatunde langus enim toimunud südalinna piirkonnas (-17 protsendipunkti) ja linnalähedases maapiirkonnas (-16 protsendipunkti).

Uurimismaterjalis on näha ka demograafilised erinevused. Eelkõige on alla 40-aastastel inimestel vanemate vanuserühmadega võrreldes nõrgem turvatunne.

Muret valmistavad olukord maailmas ja majanduslik toimetulek

Usaldus julgeolekuasutuste vastu on endiselt kõrge (julgeolekuasutusi usaldab 73 protsenti). Andmete sügavam uurimine toetab varasemaid uurimistulemusi, mille kohaselt näib nõrk usaldus julgeolekuasutuste vastu olevat seotud nõrgema turvatundega.

Koos turvatunde nõrgenemisega toimuvad olulised muutused ka murede kasvus. Tervelt 93 protsenti soomlastest ütleb, et on mures selle pärast, mis suunas maailm liigub. Kasv võrreldes eelmise aasta oktoobrikuu mõõtmisega on 22 protsendipunkti.

Olulise 41 protsendipunkti võrra on alates eelmise aasta oktoobrist kasvanud ka mure toimetuleku ja rahalise kindlustatuse pärast. Uuringuandmete põhjal tunneb 65 protsenti soomlastest, et on mures oma toimetuleku ja rahalise kindlustatuse pärast.

Samuti näitavad uuringuandmed, et 13 protsenti soomlastest tunneb ühiskonna vastu kibedust. Kibedust rõhutatakse märkimisväärselt alla 30-aastaste vanuserühmas. 25 protsenti alla 30-aastastest meestest ja 23 protsenti naistest ütleb, et tunneb ühiskonna vastu kibedust. 10 protsenti alla 30-aastastest meestest kogeb pidevat kibestumist ja mitte ükski naistest.

Tähelepanuväärne on ka see, et 10 protsenti soomlastest ütleb, et mõnel juhul on aktsepteeritav oma eesmärkide poole püüdlemine vägivalda kasutades. Alla 30-aastaste meeste seas ütleb 26 protsenti (+5 protsendipunkti), et mõnel juhul on aktsepteeritav vägivalla abil oma eesmärkide poole püüdlemine.

Kommentaarid
(Külastatud 263 korda, 1 külastust täna)