Soomes mõisteti kolm meest süüdi terrorismikuritegudes

Päijät-Häme kohus mõistis kolmele mehele terroristlikul eesmärgil toime pandud kuritegude eest vangistuse.

Kõige pikema karistuse sai Lahtist pärit 29-aastane Viljam Lauri Antero Nyman, kes sai kolme aasta ja nelja kuu pikkuse vangistuse, vahendab Iltalehti.

Kohtu teatel valmistas Nyman ja üritas Lahtis relvi ja nende osi valmistada 3D-printeriga. Tema valduses oli märkimisväärne kogus relvade jaoks sobivaid padruneid.

Lisaks treenis Nyman end tulirelvade ja lõhkeainete valmistamise õpetuse järgi ning harjutas enda valmistatud relvadest laskmist. Samuti plaanis ta teha automaatrelva.

Kohtu hinnangul oli Nymani operatsioonil kaks faasi. Ta vangistati pärast esimest etappi ja jätkas relvade tootmist kohe pärast vabastamist.

Nyman mõisteti süüdi kahes tulirelvade kuriteo episoodis raskendavatel asjaoludel, mis pandi toime terroristliku kavatsusega, kahes terrorikuriteo sooritamises väljaõppes ja ühes narkokuriteos.

Riigile konfiskeeriti 3D-printer, relvad ja nende osad ning relvade valmistamisel kasutatud tarvikud ja tööriistad.

Kohtu hinnangul olid Nyman ja 1996. aastal sündinud mees võtnud omaks akseleratsionismi idee, mis õhutab demokraatliku ühiskonna kokkuvarisemiseni viivat rassisõda. Idee kohaselt peetakse sõda immigrantide, etniliste ja usuvähemuste, antifašistide ja sotsiaalsete mõjutajate vastu.

Kohus leidis, et kuriteo eesmärk oli tekitada elanikkonnas tõsist hirmu, st kuriteod pandi toime terroristliku kavatsusega.

Seoses terrorikuritegude uurimisega leidis politsei nimekirjad nimede ja aadressidega, mida mehed pidasid oma poliitilisteks vastasteks.

Politsei pidas märkmeid luureandmeteks võimalike ründeobjektide kohta.

Lisaks Nymanile sai karistuse veel kolm meest.

Aastal 1996 sündinud meest karistati ühe aasta ja üheksa kuu pikkuse vangistusega terroristlikul eesmärgil toime pandud tulirelvakuriteo, terrorikuriteo toimepanemiseks väljaõppe ja viie muu kuriteo eest.

Aastal 2001 sündinud mees mõisteti mees süüdi terroristliku kavatsusega toimepandud tulirelvakuriteole kaasaaitamises ja terrorikuriteo toimepanemise väljaõppes, samuti kerges tulirelvakuriteos. Talle määrati seitsmekuuline tingimisi vanglakaristus ja sellega kaasnev rahatrahv. Kohtu hinnangul oli tema osa terrorikuritegudes väiksem kui kahel teisel.

Asjas mõisteti süüdi ka 1957. aastal sündinud mees, keda ei süüdistatud terroristlikul eesmärgil toimepandud kuritegudes. Ta sai kahe tulirelvakuriteo eest ühe aasta ja kahe kuu pikkuse reaalse vanglakaristuse.

Protsess Päijät-Häme kohtus kestis viis päeva ja asja arutas kolm kohtunikku.

Kohtu otsus ei ole jõustunud.

Kommentaarid
(Külastatud 309 korda, 1 külastust täna)