Soome valitsus kinnitas 2024. aastaks tööpensioni indeksi ja palgakordaja

Tööpensioni indeks on järgmisel aastal 3037. Tööpensioni indeks tõuseb 2023. aastaga võrreldes ligikaudu 5,7 protsenti. Tööpensioni indeksi järgi makstakse tööpensione. Tööpensioni indeksi arvutamisel on töötasu muutuse osakaal 20 protsenti ja hindade muutuse osakaal 80 protsenti.

Palgakordajaks kinnitati 1,637. Võrreldes 2023. aastaga tõuseb palgakordaja ligikaudu 5,1 protsenti. Palgakordajat kasutatakse tulevase tööpensioni arvutamisel. Selle järgi makstakse iga-aastase sissetuleku põhjal aasta alguses pensioni. Palgakordaja puhul on töötasu muutuse osakaal 80 protsenti ja hindade muutuse osakaal 20 protsenti.

Tööpensioni indeksiga on seotud erasektori tööpensioniseaduste alusel makstavad töö- ja toitjakaotuspensionid, samuti avaliku sektori pensionisüsteemide alusel välja makstavad töö- ja toitjakaotuspensionid, teatud sõjaväeinvaliidide seaduse järgsed hüvitised, samuti põllumajanduse loobumispensionid ja -toetused.

Tööpensioni indeksiga reguleeritakse ka riigi avaliku teenistuse seaduse järgset korduvat hüvitist, liikluskindlustuse seaduse, patsiendikindlustuse seaduse ja keskkonnakahjukindlustuse seaduse järgi makstavat korduvat hüvitist, samuti tööõnnetuse- ja kutsehaiguste seaduse, maaettevõtjate tööõnnetuse- ja kutsehaiguste seaduse, sõjaväeõnnetuste ja teenistushaiguste hüvitamise seaduse järgi makstavaid pensione ja muid hüvitisi, nagu näiteks korduvalt makstavaid kahjuhüvitisi.

Palgakordajaga reguleeritakse pensioni aluseks olevat töötasu ja tööpensioniseadustes sätestatud sissetulekute piirmäärasid arvestusaegsele tasemele. Lisaks korrigeeritakse palgakordajaga osalise ennetähtaegse vanaduspensioni või osalise ennetähtaegse vanaduspensioni viimase pensioniosa järel makstava muu pensioni arvutamisel seni määramata osalise ennetähtaegse vanaduspensioni aluse pensioniosa aasta taset.

Palgakordajat kasutatakse perekonnas hooldamise seaduse kohase hooldustoetuse ja lisatasu alammäära määramisel, tööandjate töötuskindlustusmakse astmelisust reguleerivate töötasu piirmäärade kontrollimisel, tööandja töötuskindlustuse omavastutuse alampiiri reguleerimisel ning töötuskindlustusmakse alampiiri reguleerimisel tööandja omaosaluse osas, samuti astmelisust reguleerivate palgalimiitide reguleerimisel ning teatud töötuskindlustusseaduses sätestatud rahasummade reguleerimisel.

Palgakordajaga reguleeritakse ka alla kolmeaastase lapse hooldamise või õppimise eest riigi vahenditest makstava pensionihüvitise seaduse järgi arvutatud tulu. Samuti reguleeritakse palgakordajaga rahasummasid, mis on välja makstavad muuhulgas tööõnnetuse ja kutsehaiguse seaduse, kriisireguleerimisülesannetes toimunud õnnetusjuhtumi ja teenistushaiguse hüvitamise seaduse ning sõjaväeõnnetuse ja teenistushaiguse hüvitamise seaduse järgi, näiteks hüvitise aastapalga alammäära ja puudetoetuse põhisummat.

Palgakordajat kasutatakse ka saamata jäänud töötasu ja toitjakaotuspensioni hüvitise aluseks oleva aastatöötasu määramisel. Iga-aastaselt reguleeritakse palgakordajaga ka kindlustuskohustuse alampiiri eurodes. Palgakordajat kasutatakse ka liikluskindlustuse seaduse, patsiendikindlustuse seaduse ja keskkonnakindlustuse seaduse alusel saamata jäänud töötasu ja saamata jäänud elatise hüvitiste määramisel. Palgakordajaga reguleeritakse ka vanematoetuse määramisel kasutatud sissetulekute piirmäärasid ja aastatulu, kui vanematoetus määratakse eelmise vanematoetuse aluseks olnud aastatulu alusel.

Kommentaarid
(Külastatud 5,305 korda, 1 külastust täna)