Läti tugevdab valvet piiril Valgevenega

Kuue kuu jooksul, 11. augustist järgmise aasta 10. veebruarini, tugevdatakse valvet piiril Ludza, Krāslava, Augšdaugava ja Daugavpilsi haldusterritooriumidel, otsustas Läti valitsus teisipäeval, 8. augustil.

Käskkiri anti riigipiiri terviklikkuse tagamiseks ja riigi julgeolekut ähvardavate ohtude ennetamiseks, võttes arvesse Läti-Valgevene piiri ebaproportsionaalselt suurt hulka ebaseaduslikke ületusi ja ületamiskatseid ning nende kasvutendentsi, vahendab lsm.lv.

Alates 11. augustist 2021 kehtib piirialal eriolukord, mida on korduvalt pikendatud. Tugevdatud piirivalve asendab formaalselt erakorralise seisukorra.

Siseministeerium teatas, et Valgevene territooriumilt ebaseadusliku piiriületuse juhtumite kohta laekub endiselt infot ka Leedust ja Poolast.

Sellest tulenevalt on oluline tagada ühiste rahvusvaheliste koordineeritud meetmete tarvitusele võtmine.

Siseministeeriumi andmed näitavad, et alates 11. augustist 2021 on Läti riigipiiri ületamine blokeeritud enam kui 14 000 isikul, neist tänavu 5461 isikul.

Alates tänavu jaanuarist on humanitaarkaalutlustel riiki lubatud 282 isikut, neist 117 on alaealised.

Valitsuse heaks kiidetud korraldus näeb ette, et Läti-Valgevene piiril teostab tõhustatud valvet Riigipiirivalve (VRS), mille jaoks vajalikku tuge pakuvad riiklikud relvajõud (NBS) ja riigipolitsei (VP). Korralduse kohaselt on VRS ja VP ametnikel õigus ebaseadusliku ületamise kahtluse korral siseneda elu- ja mitteeluruumidesse ning kinnistutele.

Samas on VRS-il ja VP-l õigus tagada rikkujate varustamine toidu ja esmatarbevahenditega eluohtlikes olukordades. Samuti tuleb osutada meditsiinilist abi.

Käesoleva korralduse täitmiseks vajalike meetmete rakendamisega seotud kulud on ette nähtud riigieelarve reservist.

Kommentaarid
(Külastatud 508 korda, 1 külastust täna)