Soomes pööras töötute tööotsijate arv kasvule

Töötute tööotsijate arv kasvas juunis eelmise, 2022. aasta juuniga võrreldes 4900 inimese võrra. Uusi vabu töökohti kuulutati välja 61 500. Vabu kohti oli juunis 123 900, mida on 65 900 võrra vähem kui aasta tagasi.

Töötuid tööotsijaid oli juuni lõpus kokku 264 700. See on 4900 võrra rohkem kui aasta varem ja 25 800 võrra rohkem kui eelmisel kuul. Teave ilmus Töö- ja majandusministeeriumi tööturu ülevaates.

Töötute tööotsijate hulka arvatakse tööbüroode ning munitsipaalasutuste kliendid, aga ka täiskohaga sundpuhkusele saadetud. Töötute tööotsijate hulgas oli munitsipaalasutuste kliente 151 200 inimest, mida on 8600 võrra rohkem kui eelmise aasta juunis.

Kogu riigis oli juuni lõpus sundpuhkusele saadetud 20 800 inimest, mida on 2700 võrra rohkem kui eelmise aasta juunis. Kokku oli täiskohaga sundpuhkusele saadetuid 15 800 inimest, mida on 3400 võrra rohkem kui eelmise aasta juunis. Maikuust kasvas täistööajaga sundpuhkusele saadetute arv 1200 võrra.

Pikaajalisi töötuid 91 000

Pikaajalisi ehk pidevalt vähemalt aasta otsa töötuid oli 91 000, mida on 4500 võrra vähem kui aasta varem. Üle 50-aastaseid töötuid tööotsijaid oli 93 300, mida on 1900 võrra vähem kui eelmisel aastal samal ajal.

Noori alla 25-aastaseid töötuid oli 100 võrra rohkem kui eelmise aasta juunis ehk kokku 29 900. Noorte töötute puhul lõppes töötus jaanuaris-juunis enne kolme kuud 58,0 protsendil, mida on 3,3 protsendipunkti vähem kui aasta varem.

Uute vabade töökohtade arv vähenes

Juunis kuulutati välja 61 500 uut vaba töökohta ehk 32 800 võrra vähem kui eelmise aasta juunis. Kokku oli juunis 123 900 vaba töökohta, mida on 65 900 võrra vähem kui aasta tagasi.

Juuni lõpu seisuga oli aktiivsusmudeli hulka arvatud teenustel 105 000 inimest, mida on 1500 võrra rohkem kui aasta varem. Need teenused hõlmavad näiteks palgatoetust, tööjõu väljaõpet, rehabiliteerivat töötegevust ja vabatahtlikku õpet.

Töötuse määra trend on 7,1 protsenti

Soome statistikakeskuse tööjõu-uuringu andmetel oli juunis hõivatud 8000 inimest rohkem kui aasta varem. Tööhõive määra trend oli 74,1 protsenti, mis on 0,4 protsendipunkti kõrgem kui eelmise aasta juunis. Töötuid oli tööjõu-uuringu järgi 211 000, mida oli 11 000 võrra rohkem kui aasta tagasi. Töötuse määra trend oli 7,1 protsenti ehk 0,4 protsendipunkti kõrgem kui aasta varem.

Andmed põhinevad Töö- ja majandusministeeriumi tööhõivestatistika ning Soome statistikakeskuse tööjõu-uuringul. Ministeeriumi tööhõivestatistika statistika allikaks on tööbüroode ja omavalitsuste kliendiregister, Soome statistikakeskuse tööhõiveuuring on aga valikuuring.

Ministeeriumi tööhõivestatistikas on töötuse definitsioon selline, et inimesel ei ole töösuhet ja ta ei tegele ettevõtlusega. Lisaks on tööhõivestatistikas töötuna arvestatud täiskohaga sundpuhkusele saadetud, kuid mitte täiskohaga õppijad. Soome statistikakeskuse tööjõu-uuringu töötuse definitsioon on rangem: see nõuab töötutelt aktiivset tööotsingut eelneva 4 nädala jooksul ja valmisolekut järgmise 2 nädala jooksul tööd vastu võtta. Et see oleks rahvusvaheliselt võrreldav, annab Soome statistikakeskuse tööjõu-uuring ametlikud tööpuuduse näitajad.

Kommentaarid
(Külastatud 490 korda, 1 külastust täna)