Venemaa vaenlased hõõrusid juba käsi – loe Putini pöördumist sõna-sõnalt

Venemaa president Vladimir Putin esines tänase esmaspäeva, 26. juuni õhtul pöördumisega vene rahva poole.

„Kallid sõbrad!

Täna pöördun taas kõigi Venemaa kodanike poole. Tänan teid vastupidavuse, solidaarsuse ja patriotismi eest.

See kodaniku solidaarsus näitas, et igasugune mäss, igasugune katse tekitada sisemisi segadusi on määratud läbikukkumisele.

Kordan, näidati ühiskonna kõrgeimat konsolideerumist, täidesaatvat ja seadusandlikku võimu kõigil tasanditel. Kindla ja ühemõttelise positsiooni põhiseadusliku korra toetamisel võtsid ühiskondlikud organisatsioonid, usulahud, juhtivad erakonnad, tegelikult kogu Venemaa ühiskond. Kõiki ühendas ja koondas peamine – vastutus kodumaa saatuse eest.

Rõhutan, et sündmuste algusest peale võeti koheselt vastu kõik vajalikud otsused tekkinud ohu neutraliseerimiseks, põhiseadusliku korra, meie kodanike elu ja turvalisuse kaitsmiseks.

Relvastatud mäss oleks igal juhul maha surutud. Mässu korraldajad ei saanud vaatamata adekvaatsuse kaotamisele seda mõistmata jätta. Nad mõistsid kõike, sealhulgas seda, et nad läksid kuritegelikule teele, et lõhestada ja nõrgestada riiki, mis seisab nüüd silmitsi kolossaalse välisohu, enneolematu väljastpoolt tuleva survega. Kui sõnadega „mitte sammu tagasi!” meie seltsimehed rindel surevad.

Mässu korraldajad aga, olles reetnud oma riigi, rahva, reetsid need, kes olid kuriteosse kaasatud. Nad valetasid neile, saatsid nad surma, tule alla, et tulistada oma inimesi.

Just sellist tulemust – vennatappu – tahtsidki Venemaa vaenlased: neonatsid Kiievis ja nende Lääne patroonid ja kõikvõimalikud natsionalistlikud reeturid. Nad tahtsid, et Vene sõdurid tapaksid üksteist, et sõjaväelased ja tsiviilisikud sureksid, et lõpuks Venemaa kaotaks ja meie ühiskond lõheneks, lämbuks verisesse arveteõiendamisse.

Nad hõõrusid käsi, unistades kätte maksta ebaõnnestumiste eest rindel ja nn vastupealetungil, kuid tegid valearvestuse.

Tänan kõiki meie sõjaväelasi, korrakaitsjaid, eriteenistusi, kes seisid mässuliste teel, jäid truuks oma kohustusele, vandele ja oma rahvale.

Langenud kangelaste-lendurite mehisus ja eneseohverdus päästis Venemaa traagilistest laastavatest tagajärgedest.

Samas teadsime ja teame, et valdav enamus Wagneri grupeeringu võitlejatest ja komandöridest on samuti Vene patrioodid, kes on pühendunud oma rahvale ja riigile. Nad tõestasid seda oma julgusega lahinguväljal, vabastades Donbassi ja Novorossija. Neid püüti ära kasutada oma relvavendade vastu, kellega nad koos võitlesid riigi ja selle tuleviku nimel.

Seetõttu asuti sündmuste algusest peale minu otseste juhiste kohaselt samme rohke verevalamise vältimiseks. See võttis aega, sealhulgas andmaks neile, kes tegid vea, võimalus uuesti mõelda, mõista, et ühiskond mõistab nende teod tugevalt hukka ja millised traagilised, hävitavad tagajärjed Venemaale, meie riigile on avantüüril, millesse nad kaasa kisti.

Tänan neid Wagneri grupeeringu sõdureid ja komandöre, kes tegid ainsa õige otsuse – nad ei läinud vennatapu verevalamisele, vaid peatusid viimasel hetkel.

Täna on teil võimalus jätkata Venemaa teenimist, sõlmides lepingu kaitseministeeriumi või teiste õiguskaitseorganitega või naasta oma pere ja sõprade juurde. Kes tahab, võib minna Valgevenesse. Minu antud lubadus täidetakse. Kordan, valik on teie, kuid olen kindel, et see on nende Vene sõdurite valik, kes on oma traagilisest veast aru saanud.

Olen tänulik Valgevene presidendile Aleksandr Grigorjevitš Lukašenkale tema jõupingutuste ja panuse eest olukorra rahumeelsel lahendamisel.

Aga ma kordan, otsustavat rolli mängis kodanike patriootlik meeleolu, kogu Venemaa ühiskonna konsolideerumine. See toetus võimaldas meil koos ületada meie kodumaa kõige raskemad katsumused.

Tänan teid selle eest. Aitäh.”

Kommentaarid
(Külastatud 1,124 korda, 1 külastust täna)