Soomes toimuv NATO reservohvitseride kongress keskendub reservvägede rolli suurendamisele

Eile õhtul Helsingis alanud NATO ja partnerriikide reservohvitseride kongress keskendub reservvägede suurendamise vajadusele praeguses julgeolekuolukorras ning NATO reservohvitseride organisatsiooni võimalustele reservvägede rolli kasvatada.

„Soome on eeskujuks kõigile NATO reservvägedele – 80 protsenti Soome noormeestest läbib ajateenistuse ning jätkab seejärel teenistust reservväe ridades,” ütles NATO reservohvitseride organisatsiooni CIOR president kolonelleitnant Toomas Luman avakõnes ning lisas, et Soome liitumine NATO ja CIORiga muudab turvalisemaks nii Läänemere piirkonna kui kogu Euroopa.

Eesti asus möödunud suvel CIORi eesistujaks ja võttis üle organisatsiooni juhtimise Saksa reservohvitseridelt. Eesti eesmärgiks on oma eesistumise ajal viia reservvägede probleemid senisest aktiivsemalt NATO sõjalise komitee ette ja innustada riike reservvägede arengusse panustama. „Täiemahuline sõda Euroopas ja pingestunud julgeolekuolukord nõuavad senisest tõhusamat reservide kaasamist ja ette valmistamist,” ütles kolonelleitnant Luman.

NATO reservohvitseride organisatsioon CIOR (Confédération Interalliée des Officiers de Réserve) loodi 1948. aastal. Organisatsiooni tuumik saab kokku neli korda aastas ning selle tegevused hõlmavad reservohvitseride ja allohvitseride ettevalmistuse küsimusi, suhteid tööandjatega ja reservvägede staatust NATOs.

Igal aastal korraldab CIOR suvekongressi raames seminarid noortele reservohvitseridele, tsiviil-militaarkoostöö õppusete teemal ning keeleakadeemia, kus reservohvitserid saavad parendada oma inglise ja prantsuse keelt. Samuti korraldab organisatsioon sõjaväelise mitmevõistluse. Kokku esindab CIOR enam kui miljonit reservväelast NATOst ja partnerriikidest.

Eestist osaleb reservohvitseride kongressil ja sõjalisel mitmevõistlusel kokku 28 tegev- ja reservväelast. NATO ja partnerriikide reservväelasi on kogunenud Helsingisse 550.

Aastal 1997 aastal asutatud Eesti Reservohvitseride Kogusse (EROK) kuulub täna üle 400 reservohvitseri erinevatelt elualadelt. Eesti ühines CIORiga 1999. aastal ning sai täisliikmeks NATOga liitudes. 2019. aastal oli EROK koos Ühendkuningriigiga CIORi kaaseesistuja.

Kommentaarid
(Külastatud 121 korda, 1 külastust täna)