Hoiatav juhtum: Soome mees kaotas suure maja vaid 5000-eurose võla tõttu

Edela-Soomes elav mees oli võlgu suhteliselt tagasihoidliku summa 4970,38 eurot. Ta on aga töötu ja haiguslehel, saades väikest haigusraha. Madala sissetuleku tõttu pole ta suutnud võlga tasuda.

Eelmise, 2022. aasta sügisel arestis täitur mehe maksutagastustest 395,59 eurot. Täitur pole aga kaitstud osa tõttu saanud mehe haigusraha ära võtta, vahendab Iltalehti.

Kuna võlga tagasi ei makstud, otsustas täitur müüa võlgnikule kuulunud vara sundkorras. Kõnealune kinnistu asub maapiirkonnas. Kinnistu on ligi hektari suurune ja sisaldab muuhulgas 1979. aastal valminud eramut.

Täitur hindas oma otsuses vara väärtuseks 20 000 eurot.

Kinnistu omanik kaebas arestimise otsuse edasi Edela-Soome kohtusse. Ta nõudis otsuse tühistamist.

Mees on kaebuses üllatunud, et täitur on tema vara väärtuseks hinnanud vaid 20 000 eurot. Kinnistul asub muuhulgas 200-ruutmeetrine täistellistest eramu.

Kaebaja juhtis tähelepanu sellele, et täiteasutus müüs tema kinnisvara „allahinnatult”. Samuti nentis ta, et tema võlg on kinnisvara väärtusega võrreldes ebaproportsionaalselt väike.

Kinnistu on tema kodu. Kui ta selle kaotab, põhjustab see talle vaimse, füüsilise ja rahalise krahhi.

Kaebaja väitel puudub tal töötuse ja haiguse tõttu võimalus uut kodu soetada.

Samuti nõudis mees asju ajanud täituri vahetamist teise vastu. Praegune „ähvardab ja ründab!”. Ta avaldas soovi igakuise tagasimakse summas kokku leppida täituriga, kellega saab asju ajada.

Täitur nõudis kaebuse põhjendamatuse tõttu selle rahuldamata jätmist. Täitemenetlus on läbi viidud vastavalt täitemenetluse eeskirjadele. Alaline elukoht on alles viimane sundmüügi objekt.

Täitur tõi välja, et ta ei saa vara arestimisel arvestada võlgniku tervisliku seisundiga, välja arvatud juhul, kui tegemist on varaga, mille arestimist saab haiguse tõttu välistada. Kinnisvara ei ole selline vara.

20 000 eurot on umbkaudne kinnisvara väärtuse hinnang. Hind täpsustatakse pärast täituri varaga tutvumist ja müügi edenedes.

Täitur tõi välja, et ta on seotud miinimumhinna regulatsiooniga. Ta ei tohi müüa kinnisvara hinnaga, mis on selgelt madalam paikkonnas kehtivast hinnast.

Kohus jättis kaebaja nõude täituri vahetamiseks rahuldamata. Selline nõue tuleks kohtu asemel esitada täiteasutuse keskasutusele.

Kohus jättis rahuldamata ka kaebaja nõude kuulata kohtuistungil tunnistajana üle üks haiglaõde.

Kohus nentis, et täitemenetluse puhul puudub regulatsioon, millest lähtuvalt tuleks võlgniku terviseseisundiga seotud tegureid arvesse võtta alalise elukoha müügi puhul. Näiteks kodutehnika ja transpordivahendid, mida inimene vajab, saab eraldada täitemenetlusest, kuid antud juhul seda ei olnud.

Kohus nõustus, et kaebaja võlgnevus on vara väärtusega võrreldes üsna väike. Kinnistu müügiga aga saab täitenõuded täies ulatuses hüvitada.

Kohus jättis taotluse vara arestimise tühistamiseks rahuldamata. Kohus otsustas, et detsembris tehtud arestimine on kooskõlas täitemenetluse eeskirjades sätestatuga.

Kohtu maikuu otsus ei jõustunud, kuna mees kaebas otsuse edasi Turu ringkonnakohtusse.

Ringkonnakohus jättis kaebuse rahuldamata. Ringkonnakohus ei andnud kaebajale menetlusluba. Esimese astme kohtu otsuse õigsuses ei ole ringkonnakohtu hinnangul põhjust kahelda ning puudub ka muu mõjuv põhjus.

Kommentaarid
(Külastatud 1,607 korda, 1 külastust täna)