Venemaa lõpetas sõjalise kokkuleppe Soomega

Soome sai täna Venemaalt info, et Venemaa lõpetab alates 1. juunist Soome ja Venemaa kahepoolse lepingu täiendavate sõjaliste hindamisvisiitide kohta.

Lepinguga on kokku lepitud üks Venemaa iga-aastane hindamisvisiit Soome ja teiselt poolt Soome hindamisvisiit Venemaa Leningradi sõjaväeringkonna territooriumile. 2000. aastal sõlmitud kahepoolne leping on täiendanud Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni OSCE-ga seoses kokku lepitud Viini dokumenti.

Viini dokumendis lepitakse muuhulgas kokku OSCE-s osalevate riikide sõjaliste visiitide, hindamisvisiitide ja erinevate sõjaliste küsimuste teavitustes. Viini dokument on üks peamisi tavarelvastuse kontrollimise vahendeid. Viini dokument kehtib endiselt ja muid sellekohaseid meetmeid nagu kontroll- ja hindamiskülastused lepingu lõpetamine ei mõjuta.

Kahepoolset täiendavate hindamisvisiitide lepingut rakendati viimati enne koroonapandeemiat. Aastatel 2017 ja 2019-21 keskendusid Venemaa kontrollid Karjala ning 2016. ja 2018. aastal Lapimaa lennundusele. Sellest lähtuvalt on Soome 2016. aastal kontrollinud Ostrovit, 2017. aastal Besovetsi, 2018. aastal Sputnikut ja 2019. aastal Lugat. 2020. ja 2021. aastal ei külastatud Venemaad koroonapiirangute tõttu ning 2022. aastal ei külastatud kumbagi riiki seoses Venemaa agressioonisõjaga Ukraina vastu.

Kokku on OSCE piirkonnas sõlmitud 23 sarnast kahepoolset lepingut. Soomel on sarnane leping Rootsiga, Venemaal muid kahepoolseid lepinguid pole. Venemaa on aga seotud kahe sarnase mitmepoolse lepinguga Musta mere piirkonnas.

Soome on koos rahvusvahelise üldsusega mõistnud hukka Venemaa agressioonisõja Ukrainas. Viini dokumendi terviklik rakendamine tuleks viivitamata taastada. Soome tegutseb rahvusvahelise relvastuskontrollisüsteemi tugevdamise, lepinguliste organisatsioonide töötingimuste kindlustamise ja julgeoleku suurendamise nimel. Rõhutatakse relvastuskontrolli kokkulepete ja usaldust suurendavate meetmete järgimist. Venemaa sõjajärgsel ajal on veelgi suurem vajadus Euroopa tavarelvastuse kontrolli ning usalduse ja julgeoleku suurendamise meetmete järele.

Kommentaarid
(Külastatud 17,792 korda, 1 külastust täna)