Hea teada: välismaal saadud ravi eest võib Soomes saada senisest suurema hüvitise

Piiriülese tervishoiu seaduse muudatused jõustusid Soomes tagasiulatuvalt. Hüvitist saab taotleda omal käel ravile pöördumise kulude eest, mis on tekkinud EL-i või EMP riikides, Šveitsis, Suurbritannias või Põhja-Iirimaal 1. jaanuaril 2023 või hiljem. Hüvitist ei maksta rohkem kui samaväärne ravi oleks maksnud kliendi enda heaolupiirkonnas Soomes.

Kliendil on võimalik taotleda ravi teises EL-i või EMP riigis, Šveitsis, Suurbritannias või Põhja-Iirimaal ning saada Kelalt ravikulude hüvitamist. Ravi saab taotleda iseseisvalt või küsida Kelast eelnevat luba ravi taotlemiseks, edastab sotsiaalkindlustusamet Kela.

Piiriülese tervishoiu seadus muutus 1. mail 2023. Edaspidi hüvitab Kela omal käel ravile pöördumise kulud maksimaalselt nii palju kui sarnane ravi oleks maksma läinud kliendi enda hoolekandepiirkonnas Soomes. Kela küsib vajalikku infot kliendi hoolekandepiirkonna kohta. Mõnes olukorras võib muudatus tähendada, et Kela maksab kliendile senisest suuremat hüvitist. Muudatused jõustusid tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2023, st hüvitist saab taotleda 1. jaanuaril 2023 või hiljem tehtud kulude eest.

Kui klient pöördub iseseisvalt ravile mõnes teises EL-i või ETA riigis, Šveitsis, Suurbritannias või Põhja-Iirimaal, peab ta ise leidma sobiva raviasutuse ja uurima, kas ta saab seal ravi saada.

Hüvitise saamise tingimus on, et ravi on hinnatud meditsiiniliselt vajalikuks. Ravi peab vastama ka ravile, mida klient oleks saanud Soome riikliku tervishoiu poolt. Lisaks on ravi jaoks vaja saatekirja, kui on vaja saatekirja samalaadseks raviks Soomes.

Klient peab esmalt tasuma kõik ravikulud ise ja seejärel taotlema hüvitist 6 kuu jooksul pärast ravi eest tasumist.

Hüvitist taotletakse vormiga Välisriigis tehtud haiglakulud SV 128 (pdf).

Klient saab Kelast eelnevalt infot küsida, kas ta saab välismaal osutatud ravi eest hüvitist ja milline on hüvitise suurus. Seda teavet nimetatakse etteteatamiseks. Kela maksab hüvitist teatises märgitud viisil, kui ravi on läbi viidud vastavalt kliendi avalduses toodud andmetele.

Eelteadet saab taotleda vormil Välisriigis osutatud arstiabi hüvitamise eelteade SV 134 (pdf).

Seadusemuudatuse tulemusena võetakse 2024. aasta alguses kasutusele uus patsiendidirektiivi kohane eelluba.

Mõnes olukorras on eelnev luba Kela jaoks eelduseks, et Kela saaks maksta kliendile hüvitist välismaal saadud ravi eest. Eelnev luba on kohustuslik näiteks juhul, kui ravi on seotud eririskiga ja nõuab ööbimist haiglas.

Kommentaarid
(Külastatud 674 korda, 1 külastust täna)