Vene president muutis välispoliitika kontseptsiooni – prioriteediks saab USA mõju kaotamine, lähialade sõbralikuks muutmine

Venemaa president Vladimir Putin uuendas riigi välispoliitika kontseptsiooni, mille kohaselt saab prioriteediks USA mõju kaotamine ja lähialade sõbralikuks muutmine.

Lähisvälismaa puhul on peamine eesmärk muuta piirkond rahu, heanaaberlikkuse ja heaolu tsooniks, on kirjas uues kontseptsioonis.

Venemaa loodab, et Lääs mõistab vastasseisu mõttetust ja naaseb võrdse suhtluse juurde.

Moskva peab USA kurssi oma julgeoleku ja rahvusvahelise rahu peamiseks ohuallikaks. Venemaa prioriteediks on USA domineerimise jäänuste eemaldamine maailmast.

Moskva püüab vastastikkuse printsiibist lähtudes tagada julgeoleku võrdselt kõigile riikidele. Eriti oluline on igakülgne sidemete ja koordineerimise süvendamine Hiina ja Indiaga.

Uue kontseptsiooni järgi ei pea Venemaa end Lääne vaenlaseks ega isoleeri end sellest, tal ei ole vaenulikke kavatsusi.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles, et uus välispoliitika kontseptsioon näeb ette relvajõudude kasutamise võimalust Venemaa ja tema liitlaste ründamise ärahoidmiseks.

„Kontseptsioonis nähakse ette võimalus võtta tarvitusele sümmeetrilised ja asümmeetrilised meetmed vastuseks ebasõbralikule tegevusele Venemaa vastu,” ütles Lavrov. „Viiakse sisse tees relvajõudude kasutamisest Venemaa ja tema liitlaste vastase relvastatud rünnaku tõrjumise või ärahoidmise kohta. Ühtlasi teatame me ühemõtteliselt, et kaitseme Vene rahva õigust olemasolule ja vabale arengule.”

„Venemaa relvajõudude kasutamine võib olla suunatud muu hulgas Venemaa ja/või tema liitlaste vastase relvastatud rünnaku tõrjumise või ärahoidmise ülesannetele, kriiside reguleerimisele, (taastatud) rahu toetamisele vastavalt ÜRO julgeolekunõukogu ja teiste Venemaa osalusega kollektiivse julgeoleku struktuuride otsusele nende vastutusalas, oma välismaal asuvate kodanike kaitsele ning võitlusele rahvusvahelise terrorismi ja piraatlusega,” on kirjas kontseptsiooni tekstis.

Kommentaarid
(Külastatud 2,042 korda, 1 külastust täna)