Soome justiitsminister: Euroopa Liit aitab Ukrainat sõjakuritegude väljaselgitmisel

Ukraina peab saama kõikvõimaliku abi Venemaa sõjakuritegude väljaselgitamisel. EL-i liikmesriigid on valmis Ukrainat toetama ning EL-i olemasolevaid mehhanisme tuleks täiel määral ära kasutada, ütles justiitsminister Anna-Maja Henriksson täna Rootsi EL-i eesistumise justiitsministrite mitteametlikul kohtumisel Stockholmis.

Ukraina võimudele on praeguseks laekunud kümneid tuhandeid sõjakuritegudega seotud teateid. Ukraina prokuratuur uurib tuhandeid juhtumeid.

– Venemaa rünnak Ukrainale ja šokeerivad sõjakuriteod rikuvad räigelt rahvusvahelist õigust. See tuleb viivitamatult lõpetada. Sõjakurjategijad peavad oma tegude eest vastutama. Ka Soome on koos teiste EL-i riikidega sellele pühendunud, ütles Henriksson.

Kohtumisel osales kaugühenduse kaudu ka Ukraina justiitsminister Denõs Maliuska.

Ministrid arutasid kohtumisel, kuidas saaks Ukraina puhul ära kasutada EL-i riikide kogemusi varasemate rahvusvaheliste kuritegude menetlemisel. Lisaks arutasid ministrid, kuidas EL-i kriminaalõiguse koostööagentuur Eurojust saaks tugevdada koostööd Ukrainaga. Selle aasta alguses anti Eurojustile uued volitused rahvusvaheliste kuritegudega seotud tõendite analüüsimiseks ja säilitamiseks. Eurojustil on ka ühine uurimisrühm, milles osalevad Ukraina, mitmed ELi liikmesriigid ja Rahvusvaheline Kriminaalkohus ICC.

– On oluline, et tõendid kõigi Ukrainas toime pandud rahvusvaheliste kuritegude kohta kogutaks võimalikult kiiresti, enne kui aeg nende tõenduslik väärtus nõrgeneb. Ukrainale tuleks anda kogu abi, mida ta vajab kuritegude uurimiseks. On oluline, et Eurojust kasutab oma uusi volitusi. Võimud peavad pidama dialoogi ka sõjakuritegusid dokumenteerivate valitsusväliste organisatsioonidega, märkis Henriksson.

Kohtumise teemaks oli ka õigusasutuste tegevus organiseeritud kuritegevuse vastu. Ministrid arutasid muu hulgas Eurojusti rolli võitluses organiseeritud kuritegevusega.

  • Peame tagama, et organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus oleks ELi prioriteet. Rootsi on selle teema oma eesistumise päevakorda võtnud ja ma toetan seda täielikult. ELi riigid saavad üksteiselt õppida kuritegevusega võitlemise häid tavasid. Soomes on oluline ka teistes riikides kasutusele võetud uute meetodite tundmine. On ülimalt oluline, et EL oleks jätkuvalt vabaduse, turvalisuse ja õiguse liit, rõhutas Henriksson.
Kommentaarid
(Külastatud 154 korda, 1 külastust täna)