Soomes võib ka kõrge sissetulekuga ettevõtja saada eluasemetoetust – kuidas on see võimalik?

Soomes võib ka kõrge sissetulekuga ettevõtja saada eluasemetoetust ja seejuures pole tegemist millegi lubamatuga. See on võimalik, kuna Soomes saab ettevõtja ise määrata oma töötasu, millelt makstakse pensionikindlustusmakseid.

Soomes ei võta eluasemetoetuse seadus arvesse inimese tegelikku sissetulekut, vaid ainult ettevõtja enda poolt deklareeritud YEL-töötasu, vahendab MTV.

Kui eluasemetoetust taotletakse YEL- või MYEL-töötasu alusel, siis seaduse järgi nende tegelikke sissetulekuid ei uurita. Seetõttu on võimalik, et ka suure sissetulekuga ettevõtja saab eluasemetoetust.

YEL-töötasu tähendab ettevõtja tööpanuse väärtust rahas mõõdetuna. Teisisõnu, YEL-töötasu ei pea vastama ettevõtja tegelikule töötasule.

YEL-i puhul on minimaalne töötasu tänavu 8261,71 eurot aastas. See tähendab, et kui ettevõtja aastane töötasu ületab eelnimetatud summa, peab ettevõtja sõlmima ettevõtja pensionikindlustuse. Kui see summa ületatakse, saab ettevõtja määrata ise oma panuse rahalise väärtuse.

Osa ettevõtjaid nii-öelda alakindlustab end ehk maksab väikest YEL-i makset võrreldes oma sissetulekuga. YEL-i maksed määravad ka muud sotsiaalkindlustused, näiteks haigus- ja vanemahüvitise suuruse ning pensioni suuruse.

Soome sotsiaalkindlustusameti Kela statistika järgi sai 2022. aasta augustis ettevõtlustulu alusel makstavat eluasemetoetust 13 447 leibkonda. Sellest ei saa aga järeldada, et nii paljudel toetuse saajatest oleks tegelikult kõrge sissetulek. Probleemi ulatus pole seega isegi Kelas teada.

Kui ei uurita ettevõtja tegelikku sissetulekut, pole ka teavet tema tegeliku sissetuleku kohta. Kela tunnistab, et kahjuks pole teavet selle kohta, kui levinud on kõrge tegeliku töötasuga ettevõtjatel eluasemetoetuse taotlemine.

Ka Soome ettevõtjate liit (Suomen yrittäjät ry) ei tea täpseid arve. Üldise eluasemetoetuse osas ei paista ettevõtjad liidu hinnangul eriti välja. Sellest on järeldatud, et tegemist ei ole suuremahulise probleemiga.

Soome Pensionikindlustusameti (Eläketurvakeskus) statistika järgi maksab YEL-i miinimummakset umbes kolmandik ettevõtjatest. Osa ettevõtjaid maksab miinimumtasu, sest ei saa endale rohkem lubada, kuid miinimumi maksjate hulgas on ka hea sissetulekuga ettevõtjaid.

Soome ettevõtjate liit avaldas 2022. aasta märtsis raporti, mille kohaselt on lausa pooled ettevõtjatest teatanud, et nende YEL-töötasu on väiksem kui see seaduse järgi peaks olema.

Kela esindaja ütles, et kuigi tegemist pole kuritarvitamisega, on nähtusega seotud muid probleeme. See on moraalne ja toetuse suunamise probleem, kui ettevõtja saab madala sissetulekuga inimestele mõeldud eluasemetoetust, isegi kui ta on tegelikult kõrge sissetulekuga inimene.

Ettevõtja enda seisukohalt võib olukord olla ka problemaatiline, sest see mõjutab vanemahüvitist ja haigushüvitist ning loomulikult pensioni, mis jäävad madala YEL-töötasu juures väga väikeseks.

Rohkem kui kümme aastat tagasi oli olukord teine. Kela võttis toona arvesse ettevõtja tegelikku sissetulekut, kuid siis sooviti taotluste menetlemist lihtsamaks muuta. Soome ettevõtjate liidus pakuti juba kaheksa aastat tagasi välja eluasemetoetuse määramine vastavalt ettevõtja tegelikule töötasule.

Olukord võib muutuda seoses YEL-i reformiga. Alakindlustus võib muutuda keerulisemaks, kui pensionifirmad hakkavad muudatuse tulemusena regulaarselt kontrollima ettevõtjate pensionimakseid.

Praegune mudel võimaldab maksta hüvitist inimestele, kes seda ei vaja. Seevastu inimesed, kes võivad seda oma sissetulekuks hädasti vajada, jäävad ettevõtja pensioniseadust rangelt järgides hüvitiseta. Olukord on hetkel ebamõistlik, tunnistab ettevõtjate liidu esindaja.

Kommentaarid
(Külastatud 557 korda, 1 külastust täna)