Putini kõne Kremlis seoses Ukraina piirkondade liitmisega – loe kogu teksti sõna-sõnalt

Eile reedel, 30. septembril toimus Kremli Georgievski saalis tseremoonia, mille käigus allkirjastati lepingud Donetski Rahvavabariigi, Luganski Rahvavabariigi, Zaporižja oblasti ja Hersoni oblasti Venemaa koosseisu vastuvõtmise ning Venemaa Föderatsiooni uute subjektide moodustamise kohta.

Venemaa president pidas tseremoonia käigus kõne:

Lugupeetud Venemaa kodanikud, Donetski ja Luganski rahvavabariikide kodanikud, Zaporožje ja Hersoni oblasti elanikud, Riigiduuma saadikud, Vene Föderatsiooni senaatorid!

Teate, et rahvahääletusi korraldati Donetski ja Luganski rahvavabariikides, Zaporožje ja Hersoni oblastis. Nende tulemused on kokku võetud, tulemused on teada. Inimesed tegid oma valiku, selge valiku.

Täna kirjutame alla lepingutele Donetski Rahvavabariigi, Luganski Rahvavabariigi, Zaporožje oblasti ja Hersoni oblasti Venemaa koosseisu vastuvõtmise kohta. Olen kindel, et Föderaalassamblee toetab põhiseaduslikke otsuseid nelja uue piirkonna, nelja uue Vene Föderatsiooni subjekti vastuvõtmise ja moodustamise kohta Venemaal, sest see on miljonite inimeste tahe.

Ja see on loomulikult nende õigus, nende võõrandamatu õigus, mis on kirjas ÜRO põhikirja esimeses artiklis, mis räägib otseselt rahvaste võrdsete õiguste ja enesemääramise põhimõttest.

Kordan: see on inimeste võõrandamatu õigus, see põhineb ajaloolisel ühtsusel, mille nimel võitsid meie esivanemate põlvkonnad, need, kes Vana-Venemaa algusest alates sajandeid Venemaad lõid ja kaitsesid. Siin, Novorossias, võitlesid Rumjantsev, Suvorov ja Ušakov, Katariina II ja Potjomkin asutasid uusi linnu. Siin hukkusid meie vanaisad ja vaarisad Suure Isamaasõja ajal.

Mälestame alati „Vene kevade” kangelasi, neid, kes ei leppinud 2014. aasta neonatside riigipöördega Ukrainas, kõiki neid, kes surid õiguse eest rääkida oma emakeelt, hoida oma kultuuri, traditsioone, usku, õigust elada. Need on Donbassi sõdalased, „Odessa Hatõni” märtrid, Kiievi režiimi korraldatud ebainimlike terrorirünnakute ohvrid. Need on vabatahtlikud ja miilitsad, need on tsiviilisikud, lapsed, naised, eakad inimesed, venelased, ukrainlased, erinevatest rahvustest inimesed. See on Donetski tõeline rahvajuht Aleksandr Zahhartšenko, need on sõjaväekomandörid Arsen Pavlov ja Vladimir Žoga, Olga Kotšura ja Aleksei Mozgovoi, see on Luganski Vabariigi prokurör Sergei Gorenko. See on dessantväelane Nurmagomed Gadžimagomedov ja kõik meie sõdurid ja ohvitserid, kes surid sõjalise erioperatsiooni käigus vaprate surma. Nad on kangelased. Suure Venemaa kangelased. Ja ma palun teil austada nende mälestust minutilise vaikusega.

Aitäh.

Donetski ja Luganski rahvavabariikide, Zaporožje ja Hersoni oblastite miljonite elanike valiku taga on meie ühine saatus ja tuhandeaastane ajalugu. Inimesed andsid selle vaimse sideme edasi oma lastele ja lastelastele. Kõigist katsumustest hoolimata kandsid nad aastaid armastust Venemaa vastu. Ja seda tunnet ei saa meis keegi hävitada. Seetõttu hääletasid nii vanemad põlvkonnad kui ka noored, need, kes sündisid pärast Nõukogude Liidu lagunemise tragöödiat, meie ühtsuse, meie ühise tuleviku poolt.

Aastal 1991. otsustasid Belovežskaja Puštšas tavakodanike tahet küsimata tollase parteieliidi esindajad NSV Liidu lagundada ja inimesed leidsid end ootamatult oma kodumaast ära lõigatuna. See kiskus laiali, tükeldas meie rahvakogukonna, muutus rahvuslikuks katastroofiks. Nagu kunagi pärast revolutsiooni kärbiti liiduvabariikide piire kulisside taga, nii lõhkusid Nõukogude Liidu viimased juhid vastupidiselt rahva enamuse tahte otsesele väljendusele referendumil 1991. aastal meie suure riigi, pannes inimesed lihtsalt fakti ette.

Tunnistan, et nad ei saanud isegi lõpuni aru, mida nad teevad ja mis tagajärjed see lõpuks paratamatult kaasa toob. Aga see pole enam oluline. Nõukogude Liitu pole olemas, minevikku tagasi ei saa. Jah, ja Venemaa täna seda enam ei vaja, me ei püüdle selle poole. Kuid pole midagi tugevamat kui miljonite inimeste sihikindlus, kes oma kultuuri, usu, traditsioonide, keele järgi peavad end Venemaa osaks, kelle esivanemad elasid sajandeid ühes riigis. Pole midagi tugevamat kui nende inimeste otsustavus pöörduda tagasi oma tõelisele, ajaloolisele Isamaale.

Kaheksa aastat kannatasid inimesed Donbassis genotsiidi, mürskude ja blokaadi all ning Hersonis ja Zaporožjes üritati kuritegelikult tekitada vihkamist Venemaa ja kõige venepärase vastu. Nüüd ähvardas Kiievi režiim juba referendumite ajal vägivalla, surmaga kooliõpetajaid, valimiskomisjonides töötanud naisi, hirmutas repressioonidega miljoneid oma tahet avaldama tulnud inimesi. Kuid Donbassi, Zaporožje ja Hersoni murdumatu rahvas ütles oma sõna.

Ma tahan, et Kiievi võimud ja nende tõelised peremehed Läänes mind kuuleksid, et kõik mäletaksid seda: Luganskis ja Donetskis, Hersonis ja Zaporožjes elavatest inimestest saavad igaveseks meie kodanikud.

Kutsume Kiievi režiimi üles viivitamatult lõpetama tule, kõik vaenutegevused, sõja, mille ta vallandas 2014. aastal, ning naasma läbirääkimiste laua taha. Oleme selleks valmis, seda on öeldud rohkem kui üks kord. Aga me ei aruta Donetski, Luganski, Zaporožje ja Hersoni inimeste valikut, see on tehtud, Venemaa seda ei reeda. Ja tänapäeva Kiievi võimud peaksid suhtuma sellesse inimeste vabasse tahtesse lugupidavalt ja ei midagi muud. See on ainus tee rahuni.

Kaitseme oma maad kõigi meie käsutuses olevate jõudude ja vahenditega ning teeme kõik, et tagada meie inimeste turvaline elu. See on meie rahva suur vabastamismissioon.

Kindlasti ehitame uuesti üles hävinud linnad, elamud, koolid, haiglad, teatrid ja muuseumid, taastame ja arendame tööstusettevõtteid, tehaseid, infrastruktuuri, sotsiaalkindlustus-, pensioni-, tervishoiu- ja haridussüsteeme.

Loomulikult tegeleme turvalisuse taseme tõstmisega. Üheskoos hoolitseme selle eest, et kodanikud uutes piirkondades tunneksid kogu Venemaa rahva, kogu riigi, kõigi vabariikide, meie suure kodumaa kõigi territooriumide ja piirkondade toetust.

Lugupeetud sõbrad, kolleegid!

Täna tahan pöörduda sõjalisel erioperatsioonil osalevate sõdurite ja ohvitseride, Donbassi ja Novorossija sõdurite poole, nende poole, kes pärast osalise mobilisatsiooni määrust astuvad relvajõudude ridadesse, täites oma isamaalist kohust, kes oma südame kutsel tulevad sõjaväekomissariaatidesse. Tahaksin pöörduda nende vanemate, naiste ja laste poole, et öelda neile, mille eest meie rahvas võitleb, milline vaenlane on meie vastas, kes paiskab maailma uutesse sõdadesse ja kriisidesse, ammutades sellest tragöödiast oma verist kasu.

Meie kaasmaalased, meie vennad ja õed Ukrainas – meie ühtse rahva põlisosa – nägid oma silmaga, mida nn Lääne valitsevad ringkonnad kogu inimkonna jaoks ette valmistavad. Siin nad tegelikult lihtsalt heitsid maskid eest, näitasid oma tõelist palet.

Pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist otsustas Lääs, et maailm, meie kõik, peame igavesti taluma selle diktaati. Siis, 1991. aastal, ootas Lääs, et Venemaa ei toibu sellistest vapustustest ja laguneb ise. Jah, see oleks peaaegu juhtunud – me mäletame 90ndaid, kohutavaid 90ndaid, näljast, külma ja lootusetut. Kuid Venemaa osutas vastupanu, elavnes, tugevnes, võttis taas oma õige koha maailmas.

Samal ajal on Lääs otsinud kogu selle aja ja otsib jätkuvalt uut võimalust, et meid lüüa, nõrgestada ja hävitada Venemaa, millest nad on alati unistanud, lõhestada meie riiki, ajada rahvaid üksteise vastu, hukutada neid vaesuse ja väljasuremisega. Neid lihtsalt kummitab tõsiasi, et maailmas on nii suur tohutu riik oma territooriumi, loodusrikkuse, ressursside, rahvaga, kes ei oska ega hakka kunagi elama kellegi teise käsu järgi.

Lääs on valmis astuma üle kõigest, et säilitada neokolonialistlik süsteem, mis lubab dollari jõu ja tehnoloogilise diktaadi arvelt parasiteerida, tegelikult röövida maailma, võtta inimkonnalt tõeline andam, välja teenimata õitsengu peamine allikas, hegemooni rent. Selle rendi säilitamine on nende peamine, jätkuv ja absoluutselt omakasupüüdlik motiiv. Seetõttu on nende huvides täielik desuvereniseerimine. Sellest tuleneb nende agressioon iseseisvate riikide, traditsiooniliste väärtuste ja pärandkultuuride suhtes, katsed õõnestada nende kontrolli alt väljuvaid rahvusvahelisi ja integratsiooniprotsesse, uusi maailma valuutasid ja tehnoloogilise arengu keskusi. Nende jaoks on ülioluline, et kõik riigid annaksid oma suveräänsuse Ameerika Ühendriikidele.

Mõne riigi valitsev eliit on vabatahtlikult nõus seda tegema, vabatahtlikult vasallideks hakkama; teised on äraostetud, hirmutatud. Ja kui see ei õnnestu, hävitavad nad terveid riike, jättes maha humanitaarkatastroofid, hävingu, varemed, miljonid laostunud, rikutud inimsaatused, terroristide enklaavid, sotsiaalse katastroofi tsoonid, protektoraadid, kolooniad ja poolkolooniad. Neil on ükskõik, peaasi, et nad saavad oma kasu.

Tahan veel kord rõhutada: just ahnuses, kavatsuses säilitada oma piiramatut võimu, on hübriidsõja tegelikud põhjused, mida „kollektiivne Lääs” Venemaa vastu peab. Nad ei soovi meile vabadust, vaid tahavad meid näha kolooniana. Nad ei taha võrdset koostööd, vaid röövimist. Nad tahavad meid näha mitte vaba ühiskonnana, vaid hingetute orjade hulgana.

Nende jaoks on otsene oht meie mõtteviis ja filosoofia ning seetõttu vaigistavad nad meie filosoofe. Meie kultuur ja kunst on neile ohtlikud, nii et nad üritavad neid keelata. Ka meie areng ja õitseng on neile ohuks – konkurents kasvab. Neile pole Venemaad üldse vaja, seda on meile vaja.

Tuletan meelde, et mineviku taotlusi maailma valitseda on meie rahva julgus ja vastupidavus rohkem kui üks kord purustanud. Venemaa jääb alatiseks Venemaaks. Jätkame nii oma väärtuste kui ka kodumaa kaitsmist.

Lääs loodab karistamatusele, kõigest pääsemisele. Tegelikult on siiani kõik käest läinud. Strateegilise turvalisuse valdkonna kokkulepped on läinud prügikasti; kõrgeimal poliitilisel tasandil saavutatud kokkulepped tunnistatakse valeks; kindlad lubadused mitte laiendada NATOt itta, niipea kui meie endised juhid neid uskusid, muutusid räpaseks pettuseks; raketitõrje ning keskmise ja lühema tegevusraadiusega rakettide lepinguid on kaugeleulatuvatel ettekäänetel ühepoolselt lõpetatud.

Kõik, mida me igalt poolt kuuleme, on see, et Lääs seisab reeglitel põhineva korra eest. Kust need tulid? Kes neid reegleid üldse nägi? Kes nõustus? Kuulge, see on lihtsalt mingi jama, puhas petmine, topelt- või juba kolmekordne standard! See on lihtsalt lollidele mõeldud.

Venemaa on tuhandeaastane suurriik, terve tsivilisatsioon ja ta ei ela selliste võltsitud ja valede reeglite järgi.

Just nn Lääs on tallanud piiride puutumatuse põhimõtte jalge alla ja otsustab nüüd oma äranägemise järgi, kellel on enesemääramisõigus ja kellel mitte, kes ei ole seda väärt. Miks nad nii otsustavad, kes neile sellise õiguse andis, pole selge. Ise endale.

Seetõttu tekitab inimeste valik Krimmis, Sevastoopolis, Donetskis, Luganskis, Zaporožjes ja Hersonis neis metsikut viha. Sellel Läänel pole moraalset õigust seda hinnata, isegi demokraatia vabaduse pärast kokutada. Ei ole ja pole kunagi olnud!

Lääne eliit ei eita mitte ainult riiklikku suveräänsust ja rahvusvahelist õigust. Nende hegemoonial on selgelt väljendunud totalitarismi, despotismi ja apartheidi iseloom. Nad jagavad jultunult maailma oma vasallideks, nn tsiviliseeritud riikideks ja kõikideks ülejäänuteks, kes tänaste Lääne rassistide plaani järgi peaksid täiendama barbarite ja metslaste nimekirja. Valesildid – „kelm riik”, „autoritaarne režiim” – on juba valmis, need häbimärgistavad terveid rahvaid ja riike ning selles pole midagi uut. Selles polegi midagi uut: Lääne eliit on see, mis ta oli, ja on selleks ka jäänud – kolonialistiks. Nad diskrimineerivad, jagavad rahvaid esimestesse ja teistesse klassidesse.

Sellist poliitilist natsionalismi ja rassismi pole me kunagi aktsepteerinud ega aktsepteeri. Ja mis, kui mitte rassism, on russofoobia, mis praegu levib üle maailma? Mis, kui mitte rassism, on Lääne kindel veendumus, et selle tsivilisatsioon, neoliberaalne kultuur on vaieldamatu mudel kogu maailmale? „Kes ei ole meiega, on meie vastu.” See kõlab isegi imelikult.

Isegi omaenda ajalooliste kuritegude kahetsemise nihutab Lääne eliit kõigile teistele, nõudes nii oma riikide kodanikelt kui ka teistelt rahvastelt süü omaksvõtmist selle eest, millega neil pole üldse pistmist, näiteks koloniaalperioodi vallutuste eest.

Läänele tasub meelde tuletada, et see alustas oma koloniaalpoliitikat juba keskajal ja sellele järgnes globaalne orjakaubandus, indiaanihõimude genotsiid Ameerikas, India, Aafrika rüüstamine, Inglismaa ja Prantsusmaa sõda Hiina vastu, mille tagajärjel oli ta sunnitud avama oma sadamad oopiumiga kauplemiseks. Nad allutasid terved rahvad uimastitele, hävitasid sihikindlalt terveid rahvusrühmi maa ja ressursside nimel, korraldasid tõelise jahi inimestele nagu loomadele. See on vastuolus inimese olemuse, tõe, vabaduse ja õiglusega.

Ja meie – oleme uhked, et just meie riik juhtis 20. sajandil kolonialismi-vastast liikumist, mis avas paljudele maailma rahvastele võimalused areneda, et vähendada vaesust ja ebavõrdsust, saada üle näljast ja haigustest.

Rõhutan, et sajanditepikkuse russofoobia, nende Lääne eliitide Venemaa-vastase varjamatu pahatahtlikkuse üks põhjusi on just see, et me ei lasknud end koloniaalvallutuste perioodil röövida, sundisime eurooplasi vastastikuse kasu nimel kauplema. See saavutati tugeva tsentraliseeritud riigi loomisega Venemaal, mis arenes ja tugevdas end õigeusu, islami, judaismi ja budismi suurtel moraalsetel väärtustel, vene kultuuril ja kõigile avatud vene sõnal.

Teatavasti tehti Venemaal korduvalt sekkumiste plaane, püüti ära kasutada 17. sajandi alguse hädade aega ja 1917. aasta järgne murranguperiood kukkus läbi. Sellegipoolest õnnestus läänel 20. sajandi lõpus, mil riik hävitati, Venemaa rikkus enda kätte haarata. Siis kutsuti meid nii sõpradeks kui koostööpartneriteks, kuid tegelikult suhtuti meisse nagu kolooniasse – triljoneid dollareid veeti riigist välja erinevate skeemide alusel. Me kõik mäletame kõike, me pole midagi unustanud.

Ja neil päevil on inimesed Donetskis ja Luganskis, Hersonis ja Zaporožjes võtnud sõna meie ajaloolise ühtsuse taastamise poolt. Aitäh!

Lääneriigid on sajandeid korranud, et toovad teistele rahvastele vabaduse ja demokraatia. Kõik on täpselt vastupidine: demokraatia asemel – allasurumine ja ekspluateerimine; vabaduse asemel – orjastamine ja vägivald. Kogu unipolaarne maailmakord on oma olemuselt antidemokraatlik ja mitte vaba, see on läbi ja lõhki petlik ja silmakirjalik.

USA on ainuke riik maailmas, mis kasutas tuumarelvi kaks korda, hävitades Jaapani linnad Hirošima ja Nagasaki. Muide, need lõid pretsedendi.

Tuletan ka meelde, et USA muutis Teise maailmasõja ajal koos inglastega Dresdeni, Hamburgi, Kölni ja paljud teised Saksamaa linnad varemeteks ilma sõjalise vajaduseta. Ja seda tehti trotslikult, ilma igasuguse, ma kordan, sõjalise vajaduseta. Eesmärk oli ainult üks: nii nagu Jaapani tuumapommi plahvatuste puhul, hirmutada nii meie riiki kui ka kogu maailma.

Ameerika Ühendriigid jätsid Korea ja Vietnami rahvaste mällu kohutava jälje barbaarse „vaippommitamise”, napalmi ja keemiarelva kasutamisega.

Siiani okupeerivad nad tegelikult Saksamaad, Jaapanit, Korea Vabariiki ja teisi riike ning nimetavad neid samal ajal küüniliselt võrdseteks liitlasteks. Kuulge, huvitav, mis liit see on? Kogu maailm teab, et nende riikide juhte jälgitakse, nende riikide juhtidele paigaldatakse pealtkuulamisseadmed mitte ainult kontoritesse, vaid ka eluruumidesse. Sellest on tõesti kahju. Häbi nii neile, kes seda teevad, kui ka neile, kes orja kombel vaikselt ja tasaselt selle ebaviisakuse alla neelavad.

Nad nimetavad käske ja ebaviisakaid, solvavaid hüüdeid oma vasallide aadressil euroatlantiliseks solidaarsuseks, bioloogiliste relvade väljatöötamist, elusate inimestega tehtud katseid, sealhulgas Ukrainas, õilsaks meditsiiniliseks uuringuks.

Just oma hävitava poliitika, sõdade ja röövimisega kutsusid nad esile rändevoogude tänase kolossaalse tõusu. Miljonid inimesed kannatavad puuduse ja väärkohtlemise all, surevad tuhandete kaupa, püüdes jõuda sellesse Euroopasse.

Nüüd veavad nad Ukrainast vilja välja. Kuhu ta läheb ettekäändel, et „tagab toiduga kindlustatust maailma vaeseimatele riikidele”? Kuhu see läheb? Kõik läheb samadesse Euroopa riikidesse. Seal läks viis protsenti ainult maailma vaeseimatesse riikidesse. Jälle järjekordne pettus ja otsene pettus.

Ameerika eliit kasutab tegelikult nende inimeste traagikat oma konkurentide nõrgestamiseks, rahvusriikide hävitamiseks. See kehtib ka Euroopa kohta, see kehtib ka Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ja teiste pika ajalooga riikide olemuse kohta.

Washington nõuab üha uusi sanktsioone Venemaa vastu ja enamik Euroopa poliitikuid on sellega alandlikult nõus. Nad mõistavad selgelt, et USA, surudes läbi EL-i täieliku loobumise Venemaa energiakandjatest ja muudest ressurssidest, viib praktiliselt Euroopa deindustrialiseerimiseni, Euroopa turu täieliku ülevõtmiseni – nad saavad kõigest aru, see Euroopa eliit saab kõigest aru, kuid eelistab teenida teiste huve. See pole enam orjameelsus, vaid nende rahvaste otsene reetmine. Aga Jumal õnnistagu neid, see on nende asi.

Kuid sanktsioonidest anglosakside jaoks ei piisa, nad läksid üle sabotaažile – uskumatu, kuid tõsi – korraldanud plahvatusi Läänemere põhjas kulgevatel Nord Streami rahvusvahelistel gaasijuhtmetel, hakkasid nad tegelikult hävitama üleeuroopalist energiataristut. See on selge kõigile, kes sellest kasu saavad. Kellel kasulik, see loomulikult tegi.

USA diktaat põhineb toorel jõul, rusikareeglil. Mõnikord ilusti pakitud, mõnikord ilma igasuguse ümbriseta, kuid olemus on sama – rusikareegel. Sellest ka sadade sõjaväebaaside paigutamine ja ülalpidamine kõikides maailma nurkades, NATO laienemine, katsed luua uusi sõjalisi liite nagu AUKUS jms. Samuti käib aktiivne töö sõjalis-poliitilise sideme loomisel Washingtoni-Souli-Tokyo vahel. Kõik need riigid, mis omavad või püüavad omada tõelist strateegilist suveräänsust ja on võimelised vaidlustama Lääne hegemooniat, arvatakse automaatselt vaenlaste kategooriasse.

Nendele põhimõtetele tuginevad USA ja NATO sõjalised doktriinid, mis ei nõua midagi vähemat kui täielikku domineerimist. Lääne eliit esitleb oma neokoloniaalseid plaane sama silmakirjalikult, isegi rahumeelsust näidates, nad räägivad mingist ohjeldamisest ja selline kaval sõna rändab ühest strateegiast teise, kuid tegelikult tähendab ainult ühte asja: mis tahes suveräänsete arengukeskuste õõnestamine.

Oleme juba kuulnud Venemaa, Hiina ja Iraani ohjeldamisest. Usun, et järgnevad teised Aasia, Ladina-Ameerika, Aafrika, Lähis-Ida riigid, aga ka USA praegused partnerid ja liitlased. Teame, et kui miski neile ei meeldi, kehtestavad nad ka oma liitlaste vastu sanktsioone – esmalt ühe panga, seejärel teise panga vastu; nüüd ühe firma vastu, nüüd teise vastu. See on sama tava ja laieneb. Need on suunatud kõigile, sealhulgas meie lähinaabritele – SRÜ riikidele.

Samas on Lääs selgelt ja on pikka aega olnud soovmõtlemises. Niisiis uskusid nad Venemaa vastu sanktsioonide välksõda alustades, et suudavad taas kogu maailma nende käsul üles ehitada. Kuid nagu selgus, erutab selline roosiline väljavaade kaugeltki mitte kõiki – võib-olla täielikke poliitilisi masohhiste ja muude rahvusvaheliste suhete ebatraditsiooniliste vormide austajaid. Enamik riike keeldub tervitamast ja valib Venemaaga mõistliku koostöö tee.

Sellist vastumeelsust Lääs neilt ilmselgelt ei oodanud. Nad lihtsalt harjusid tegutsema malli järgi, võtma kõike jultunult, väljapressimist, altkäemaksu andmist, hirmutamist ja veenma end, et need meetodid töötavad igavesti, nagu oleksid need minevikus luustunud ja tardunud.

Selline enesekindlus ei tulene mitte ainult kurikuulsast arusaamast omaenda eksklusiivsusest – kuigi see on muidugi lihtsalt üllatav –, vaid ka tõelisest infonäljast Läänes. Nad uputasid tõe müütide, illusioonide ja võltsingute ookeani, kasutades äärmiselt agressiivset propagandat, valetades hoolimatult nagu Goebbels. Mida uskumatum on vale, seda rohkem nad sellesse usuvad – just nii nad selle põhimõtte järgi käituvad.

Aga inimesi ei saa toita trükitud dollarite ja eurodega. Nende paberitükkidega on võimatu toita ja võimatu on kodu kütta Lääne sotsiaalsete võrgustike virtuaalse ülespuhutud kapitalisatsiooniga. See kõik on oluline, millest ma räägin, aga äsja öeldu pole vähem oluline: paberrahaga ei saa kedagi toita – süüa on vaja ja ega sa ei soojenda kedagi ka nende ülepaisutatud kapitalisatsioonidega – energiakandjaid on vaja.

Seetõttu peavad sama Euroopa poliitikud veenma kaaskodanikke vähem sööma, harvemini pesema ja kodus soojemalt riietuma. Ja need, kes hakkavad esitama õiglasi küsimusi „tegelikult, miks see nii on?” – kuulutatakse kohe vaenlasteks, äärmuslasteks ja radikaalideks. Nad suunavad nooled Venemaale, öeldes: siin on teie kõigi hädade allikas. Valetavad jälle.

Mida ma tahan rõhutada, märkida? On põhjust arvata, et Lääne eliidid ei kavatse otsida konstruktiivset väljapääsu ülemaailmsest toidu- ja energiakriisist, mis tekkis nende süül, just nende süül, nende aastatepikkuse poliitika tulemusena ammu enne meie sõjalist erioperatsioon Ukrainas, Donbassis. Nad ei kavatse lahendada ebaõigluse ja ebavõrdsuse probleeme. On oht, et ollakse valmis kasutama muid, neile tuttavaid retsepte.

Ja siinkohal tasub meenutada, et Lääs väljus 20. sajandi alguse vastuoludest läbi Esimese maailmasõja. Teisest maailmasõjast saadud kasum võimaldas USA-l lõpuks üle saada suure depressiooni tagajärgedest ja saada maailma suurimaks majanduseks, et kehtestada planeedile dollari kui globaalse reservvaluuta võimsus. Ja 80ndate hilinenud kriisist – ja eelmise sajandi 80ndatel kriis ka süvenes – sai Lääs suures osas jagu kokkuvariseva ja kokkuvarisenud Nõukogude Liidu pärandi ja ressursside omastamisega. See on fakt.

Nüüd tuleb neil järjekordsest vastuolude puntrast välja pääsemiseks murda Venemaa ja teised riigid, kes valivad iga hinna eest suveräänse arengutee, et veelgi rohkem röövida teiste inimeste rikkust ja selle arvelt sulgeda, kinni toppida oma augud. Kui seda ei juhtu, siis ma ei välista, et üritatakse süsteem täielikult kokkuvarisemiseni viia, mille peale saab kõike süüdistada, või, hoidku jumal, otsustatakse kasutada tuntud valemit „sõda kirjutab kõik korstnasse”.

Venemaa mõistab oma vastutust maailma üldsuse ees ja teeb kõik, et sellised kuumapead mõistusele tuua.

On selge, et praegune uuskolonialismi mudel on lõpuks hukule määratud. Kuid ma kordan, et tema tõelised omanikud jäävad temale kindlaks lõpuni. Neil pole lihtsalt maailmale midagi pakkuda, välja arvatud seesama röövimiste ja räkiti süsteemi säilimine.

Tegelikult sülitavad nad miljardite inimeste, enamiku inimkonna loomulikule õigusele vabadusele ja õiglusele, et ise oma tulevikku määrata. Nüüd on nad täielikult üle läinud moraalinormide, religiooni ja perekonna radikaalsele eitamisele.

Vastame enda jaoks mõnele väga lihtsale küsimusele. Ma tahan nüüd tagasi pöörduda selle juurde, mida ma ütlesin, ma tahan pöörduda kõigi riigi kodanike poole – mitte ainult nende kolleegide poole, kes on saalis – kõigi Venemaa kodanike poole: kas me tahame, et meil oleks siin, meie riigis Venemaal ema ja isa asemel „vanem number üks”, „number kaks”, „number kolm” – kas nad on juba täiesti ära pööranud? Kas me tõesti tahame, et meie koolide lastele hakataks algklassidest peale suruma perversioone, mis viivad degradeerumiseni ja väljasuremiseni? Neile korrutada, et väidetavalt on peale naiste ja meeste ka teisi sugusid, ja pakkuda soovahetusoperatsiooni? Kas me tahame seda kõike oma riigile ja oma lastele? Meie jaoks on see kõik vastuvõetamatu, meil on teistsugune, oma tulevik.

Kordan, Lääne eliidi diktatuur on suunatud kõigi ühiskondade vastu, sealhulgas lääneriikide rahvaste endi vastu. See on väljakutse kõigile. Selline täielik inimese eitamine, usust ja traditsioonilistest väärtustest loobumine, vabaduse allasurumine omandab „tagurpidi religiooni” – otsese satanismi – tunnused. Mäejutluses ütleb Jeesus Kristus valeprohveteid hukka mõistes: Nende viljadest tunnete te nad ära. Ja need mürgised viljad on inimestele juba ilmsed – mitte ainult meie riigis, kõikides riikides, sealhulgas paljudele inimestele ja ka Läänes endas.

Maailm on jõudnud revolutsiooniliste muutuste perioodi, need on fundamentaalse iseloomuga. Moodustuvad uued arenduskeskused, need esindavad enamust – enamust! – maailma kogukonnast ja on valmis mitte ainult deklareerima oma huve, vaid ka neid kaitsma ning nägema multipolaarsust kui võimalust tugevdada oma suveräänsust ja seega saavutada tõelist vabadust, ajaloolist perspektiivi, õigust iseseisvale, loomingulisele, enese arengule, harmoonilisele protsessile.

Nagu ma ütlesin, on meil kõikjal maailmas, sealhulgas Euroopas ja Ameerika Ühendriikides palju mõttekaaslasi ja me tunneme, näeme nende toetust. Vabastus-, kolonialismi vastane liikumine unipolaarse hegemoonia vastu on juba kujunemas kõige erinevamates riikides ja ühiskondades. Selle liikmete arv ainult kasvab. Just see jõud määrab tuleviku geopoliitilise reaalsuse.

Lugupeetud sõbrad!

Täna võitleme õiglase ja vaba tee eest, ennekõike iseenda, Venemaa eest, selle eest, et diktaat, despotism jääks igaveseks minevikku. Olen veendunud, et riigid ja rahvad mõistavad, et poliitika, mis põhineb igaühe ainuõigusel, teiste kultuuride ja rahvaste mahasurumisel, on oma olemuselt kuritegelik, et me peame selle häbiväärse lehekülje pöörama. Alanud Lääne hegemoonia kokkuvarisemine on pöördumatu. Ja ma kordan veel kord: nii nagu varem enam olema ei hakka.

Lahinguväli, kuhu saatus ja ajalugu on meid kutsunud, on meie rahva, suure ajaloolise Venemaa lahinguväli. Suure ajaloolise Venemaa, tulevaste põlvede, meie laste, lastelaste ja lapselastelaste eest. Peame neid kaitsma orjastamise eest, koletute katsete eest, mille eesmärk on sandistada nende mõistust ja hinge.

Täna võitleme selle eest, et kellelegi ei tuleks pähegi, et Venemaa, meie rahvas, meie keel, kultuur on võimalik võtta ja ajaloost kustutada. Täna vajame kogu ühiskonna konsolideerumist ja sellise sidususe aluseks saab olla vaid suveräänsus, vabadus, looming ja õiglus. Meie väärtusteks on inimlikkus, halastus ja kaastunne.

Ja ma tahan oma kõne lõpetada tõelise patrioodi Ivan Aleksandrovitš Iljini sõnadega: „Kui ma pean Venemaad oma kodumaaks, siis see tähendab, et ma armastan vene keeles, mõtisklen ja mõtlen, laulan ja räägin vene keelt; et ma usun vene rahva vaimsesse tugevusse. Tema vaim on minu vaim; tema saatus on minu saatus; tema kannatus on minu lein; selle õitseng on minu rõõm.”

Nende sõnade taga on suur vaimne valik, mida Venemaa omariikluse enam kui tuhande aasta jooksul järgisid mitmed meie esivanemate põlvkonnad. Täna teeme selle valiku, Donetski ja Luganski rahvavabariikide kodanikud, Zaporožje ja Hersoni oblasti elanikud on selle valiku teinud. Nad tegid valiku olla koos oma rahvaga, olla koos Isamaaga, elada koos selle saatusega, võita koos temaga.

Meiega on tõde, meiega on Venemaa!

Kommentaarid
(Külastatud 1,779 korda, 1 külastust täna)