Kas tead, kuhu pöörduda, kui tekib probleem ametiasutusega teises Euroopa Liidu liikmesriigis?

Eestlane, kes töötas koroonapandeemia ajal Soome lipu all sõitvas laevas, kuid kellele ei makstud poole aasta jooksul töötushüvitist. Invaliidsuspensionär, kes elas ja töötas 20 aastat Hispaanias, kuid pärast Eestisse naasmist ei saanud pensionimakseid üle kanda Eesti pangakontole. Bulgaariasse haridust omandama asunud üliõpilane, kellele väljastati elamisluba üksnes 1 aastaks, sest tema ravikindlustuskaart kehtis vaid aasta. Need on vaid mõned näited Eesti inimestest, kes on saanud oma probleemile lahenduse tänu SOLVITile. Kes või mis aga üldse on EL liikmesriikide ametiasutustega hätta sattunud eestlasi ja Eesti ettevõtteid abistav SOLVIT, seda selgitab TTJA majanduskoostöö talituse koostöövõrgustike peaspetsialist Janne Änilane.

SOLVIT loodi 2002. aastal Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide (Islandi, Norra ja Liechtensteini) vabatahtliku võrgustikuna. SOLVITi eesmärgiks on aidata Euroopa Liidu kodanikel ja ettevõtjatel lahendada kohtuväliselt probleeme, mis tekivad, kui teise liikmesriigi ametiasutus ei kohalda korrektselt Euroopa Liidu siseturu õigusakte. SOLVIT pakub teenust tasuta ning eesmärgiks on leida lahendus kuni 10 nädalaga.

20 aasta jooksul on võrgustik menetlenud pea 29 000 siseturu valdkonda puudutavat kaebust, millest 85% on saanud positiivse lahenduse. Kõige levinumad probleemid, millega SOLVITi poole pöördutakse, puudutavad kutsekvalifikatsioonide tunnustamist, viisasid ja elamisõiguseid, juhilubade omandamist, pensioniõiguseid ning piiriülest arstiabi. SOLVIT aitab ettevõtjatel kasutada siseturu eeliseid, näiteks töötajate lähetamisel, maanteetranspordi küsimustes, käibemaksu tagastamisel ning kaupade turustamisel ja teenuste osutamisel.

Sel aastal tähistab Euroopa Liidu kodanike ja ettevõtjate kohtuväliste probleemide lahendaja SOLVIT oma 20. tegutsemisaastat, mille puhul avaldas Euroopa Komisjon värskelt võrgustiku tegutsemisaastate raporti. Raportiga saab tutvuda siin ning rohkem infot kaebuse esitamise kohta leiab TTJA kodulehelt.

NB! SOLVIT saab aidata vaid juhul, kui täidetud on kõik järgnevad tingimused:

 1. kodaniku või ettevõtja EL õigusi on rikutud;
 2. probleem on piiriülene;
 3. õiguste rikkuja on teise liikmesriigi ametiasutus;
 4. ei ole alustatud kohtumenetlust.

Millal SOLVIT ei saa aidata?

 1. kui on algatatud kohtumenetlus;
 2. ettevõtja ja tarbija vahelise vaidluse puhul;
 3. ettevõtjate vahelise vaidluse puhul;
 4. infopäringutele vastamisel ja juriidilisel nõustamisel.

Veel mõningaid näiteid SOLVIT-keskuse viimaste aastate edulugudest:

 1. Prantsusmaal elav Eesti kodanik vahetas oma perekonnanime, kuid Prantsuse ametiasutustes ei õnnestunud tal oma uut nime registreerida. Samuti oli probleeme tema Covid-19 vaktsineerimispassiga, kus samuti oli kirjas vana perekonnanimi. Isik esitas nimevahetuse kohta notariaalselt kinnitatud ja apostillitud dokumendid, kuid Prantsuse ametkonnad nõudsid, et dokumendid oleksid kinnitatud Prantsusmaal sertifitseeritud eesti keele tõlgi või Eesti saatkonna poolt. Saatkond kinnitas, et selline nõue on vastuolus EL õigusega, kuid sellest ei piisanud. Probleem oli selles, et eesti keele tõlkijat riigi poolt tunnustatud tõlkijate nimekirjas ei olegi. Kõige selle tulemusena oli isikul Prantsuse riiklikus registris vale perekonnanimi, mistõttu ta ei saanud kasutada kohapealseid e-teenuseid. Pärast SOLVITi sekkumist registreeriti Prantsuse riiklikus andmebaasis isik korrektse nimega.

Probleem lahendati 54 päevaga.

 1. Eesti kodanik asus tööle Saksamaale koos oma Taiwanist pärit abikaasaga, kellele oli Eestis väljastatud 3-aastane elamisluba. Saksamaal elamisluba taotledes öeldi, et enne katseaja lõppu ei saa kolmandast riigist pärit abikaasa elamisluba taotleda. Vastavalt EL direktiivile 2004/38/EÜ on EL kodanike pereliikmetel õigus kolida teise EL liikmesriiki, kus tema pereliige töötab. Pärast SOLVITi sekkumist väljastas Saksamaa isikule elamisloa.

Probleemi lahendamiseks kulus 5 kuud.

 1. SOLVITi poole pöördus Eesti ettevõtja, kes esindab rahvusvahelisi transpordiettevõtjaid käibemaksu ja aktsiisi tagastamise küsimustes, seoses käibemaksu tagastamise viivitustega Rumeenia pädeva asutuse poolt. EL direktiivi 2008/9/EÜ artikli 19 lg 2 kohaselt peab käibemaksu tagastama 4 kuu jooksul. Ettevõtja kogemuste kohaselt kulus Rumeenia asutusel selleks keskmiselt 20 kuud. Lisaks ei vastanud Rumeenia asutus nende järelpärimistele. Pärast SOLVITi sekkumist tagastati ettevõtjale käibemaks.

Probleem lahendati 21 päevaga.

Kommentaarid
(Külastatud 1,047 korda, 1 külastust täna)