Vene riigiduuma võttis vastu sõjaga seotud muudatused, mis viitavad peatsele mobilisatsioonile

Vene riigiduuma võttis täna teisipäeval, 20. septembril vastu muudatuste paketi, mis puudutab sõjaväeteenistust.

  • ajateenistuse vastaste kuritegude puhul loetakse raskendavaks asjaoluks, kui need on toime pandud mitte ainult relvakonflikti või vaenutegevuse tingimustes, vaid ka „mobilisatsiooni või sõjaseisukorra ajal, sõja ajal”;

  • vastutus sõjaväekäskude täitmata jätmise, sõjaväeteenistuse ülemale vastuhakkamise, teenistuskohast loata lahkumise, deserteerumise, teenistusest kõrvalehoidmise, teenistusreeglite rikkumise, sõjaväelise vara kaotamise eest, kui need pandi toime „sõjaseisukorra ajal, sõja- või relvakonflikti tingimustes või sõjategevuse läbiviimisel”;

  • reservist sõjalisele väljaõppele kutsutuid võetakse kriminaalvastutusele mitteilmumise või teenistuskohalt loata lahkumise eest samaväärselt lepinguliste sõduritega;

  • kehtestatakse kriminaalvastutus vabatahtliku vangi andmise eest (3 kuni 10 aastat) ja kriminaalvastutus marodöörluse eest (kuni 15 aastat);

  • kehtestatakse kriminaalvastutuse riigikaitsekorralduse lepingutingimuste korduva rikkumise eest – 4-8 aastat vangistust ja kui ülesannet ei täideta või kahju ulatus vähemalt 5 miljonit rubla – 5 kuni 10 aastat;

  • kehtestatakse kriminaalvastutus korduva riigikaitsekorralduse alusel lepingu sõlmimisest keeldumise eest (4 kuni 8 aastat).

Kommentaarid
(Külastatud 581 korda, 1 külastust täna)