Ukrainlaste ajutist kaitset pikendatakse Soomes eraldi seadusega

Soome siseministeerium saatis kooskõlastusringile välismaalaste seaduse ajutise muutmise eelnõu, mis tagab Soomes ajutise kaitse alusel antud elamisloa kehtivust seni, kuni ajutine kaitse EL-is jätkub.

Esimene elamisluba antakse otse kogu kaitseperioodiks. Ka elamisloa juba saanud isikul ei ole vaja elamisloa pikendamist eraldi taotleda.

Elamisluba antakse koos elamisloakaardiga. Elamisloakaartide kehtivus jätkub ka otse seaduse alusel seni, kuni elamisluba kehtib. Inimene saab soovi korral taotleda immigratsiooniametist uue elamisloakaardi, kus loa ja kaardi kehtivuse kanded oleksid uuendatud näiteks reisimiseks.

Algselt sooviti ajutist kaitset võimaldavate elamislubade sujuvat jätkamist tagada eraldi seadusega. Selle koostamisel tõdeti aga, et põhjendatud on kehtestada välismaalaste seaduses ka ajutised erandid, millega need on seotud. Lisaks väljastatud lubade kehtivuse jätkamisele oleks nüüdsest reguleeritud ka esimeste lubade kehtivusaeg. Välismaalaste seaduse muudatus kehtib 2025. aasta 4. märtsini.

Kooskõlastusring lõpeb 07.10.2022. Valitsuse eelnõu esitatakse parlamendile 2022. aasta sügisistungjärgul.

Elamisloa kehtivus kogu ajutise kaitse perioodi jooksul on parim lahendus

Praegu kehtib EL-is kehtestatud ajutine kaitse üks aasta EL-i nõukogu otsuse jõustumisest, so kuni 4. märtsini 2023. Pärast seda kestab kaitse automaatselt veel aasta, kui nõukogu ei otsusta seda lõpetada. Nõukogu saab veel teha üheaastase pikendamisotsuse kaitse pikendamiseks. Ajutise kaitse direktiivi kohaselt võib maksimaalne kestus olla maksimaalselt kolm aastat.

Otsuse kehtivuse ajal on Soome ja kõik EL-i riigid kohustatud andma otsuses nimetatud grupile ajutise kaitse ja selle alusel elamisloa. Soomes on ajutise kaitse alusel elamisluba antud ligikaudu 38 000 Ukrainast põgenenud inimesele. Aasta lõpuks on neid hinnanguliselt 48 000. Nende elamislubade praegune kehtivus lõppeb 4. märtsil 2023.

Praegu nõuab välismaalaste seadus, et uus elamisluba tuleb taotleda eraldi. See tähendaks, et ajutise kaitse alusel elamisloa saanud isikud peaksid taotlema pikendusluba migratsiooniametist.

Elamisloa kehtivuse jätkamine vahetult kogu kaitse kehtivusaja jooksul on nii asutuse kui ka kaitse saava isiku seisukohalt parim lahendus. Võrdse kohtlemise tagamiseks kehtivad ka esimesed pärast seaduse jõustumist antud load sama kaua.

Kommentaarid
(Külastatud 254 korda, 1 külastust täna)