Soomes laieneb ametnike tööalane kaitse ka kaugtööle

Soome valitsus on teinud ettepaneku kehtestada uus seadus, mille kohaselt hüvitataks riigiametnike kaugtööl juhtunud tööõnnetused praegusest laiemalt. Hüvitatav kaugtööõnnetus peab olema seotud tööga või tööülesannete täitmisele minekuga. Valitsus esitas vastava eelnõu parlamendile täna, 8. septembril.

„Mitmes kohas töötamine peab olema riigi jaoks tõeliselt võrdne võimalus. Reform tõstab riigi atraktiivsust töökohana ja parimal juhul tõstab töö kvaliteeti,“ nentis omavalitsuste minister Sirpa Paatero.

Riigiametnike tööga seoses juhtunud õnnetused hüvitatakse praegu sõltumata töö tegemise kohast. Kaugtöö tegijate õnnetusjuhtumikindlustus on aga piiratum kui asutuses töötavatel, sest kehtiv seadus näeb kaugtöö tegijatele ette hüvitamise piirangud.

Riigi jaoks on asutuses tehtav ja kaugtöö samaväärsed

Riik ei saa teha oma töötajatele täiendavat erakindlustust, sest vastavalt seadusele hüvitab riigikassa riigitöötajate tööõnnetused. Tööõnnetuste kaitse laiendamine kaugtööle nõuab eraldi seadusandlust, et riigiametnike kaugtööl juhtunud õnnetuste hüvitamine vastaks erakindlustuskaitsele. Eesmärk on asetada kaugtöö käigus juhtunud tööõnnetuste hüvitamisel riigiametnikud sarnasele positsioonile nende tööandjate töötajatega, kellel on kaugtöö käigus juhtunud tööõnnetuste hüvitamiseks tööandja korraldatud vabatahtlik kindlustus.

Kaugtöö on koroonapandeemia ajal sagenenud. Lisaks propageerib riik uusi tööviise ja mitmes kohas töötamist, näiteks kaugtööd.

Rahandusministeerium nimetas 3. jaanuaril töörühma valitsuse seaduseelnõu ettevalmistamiseks kaugtööl töötavate valitsusasutuste töötajate tööõnnetuste kaitse laiendamise kohta. Seaduseelnõu oli kooskõlastusvoorus 12. maist kuni 1. juulini 2022. Seadus peaks jõustuma 2023. aasta alguses.

Kommentaarid
(Külastatud 182 korda, 1 külastust täna)