Soome pakub inimestele toetust suurte elektriarvete tasumisel – kuidas see käib?

Soome valitsus pakub inimestele septembri alguses eelarvenõupidamisel kokku lepitud toetust, et leevendada suurte elektriarvetega majapidamiste olukorda. Hilisemal maksustamisel kehtestatakse elektriarvete alusel tehtav kodumajapidamise ajutine maksusoodustus. Nendele majapidamistele, kes ei saa maksusoodustust täiel määral ära kasutada, kehtestatakse ajutine elektritoetus.

Toetuse määramisel lähtutakse 1. jaanuarist 2023 kuni 30. aprillini 2023 tarbitud elektrienergiast. Valitsuse eelnõu maksusoodustuse kohta peaks parlamenti jõudma 40. nädalal ja elektritoetuste eelnõu 42. nädalal.

Elektriarvetel põhinev maksusoodustus

Järgmisel, 2023. aastal kvalifitseerub kodumajapidamise maksusoodususel summa, mis on tasutud inimese alalises elukohas 1. jaanuarist 2023 kuni 30. aprillini 2023 tarbitud elektri eest. Alalise elukoha elektrienergiaga seotud kuludelt on õigus majapidamise maksusoodustusele, kui tasutud summa ületab kõnealusel perioodil 2000 eurot ja on maksimaalselt 6000 eurot. Maksusoodustust arvestatakse elektrienergia eest tasutud maksustatava summa ja sellega seotud maksude eest. Elektri ülekandetasu eest tasutud summa ei anna õigust majapidamise maksusoodustusele.

Piir, mille alusel majapidamise maksusoodustust on õigus elektrienergia eest saada, kehtib elektri kasutuskohale. Samade kulude alusel saab maksusoodustust ainult ühe korra.

Isikul on lubatud arvestada kodumajapidamise maksusoodustust 60 protsenti tema poolt makstud summast. Maksimaalselt saab maksusoodustust 2400 eurot. Elektriarvete alusel tehtud majapidamise maksusoodustuse puhul ei võeta arvesse leibkonna mahaarvamise maksimumsummat, mistõttu see ei mõjuta muude soodustuse alla kuuluvate kulude alusel tehtavat majapidamise maksusoodustust. Muus osas tehtaks soodustus sarnaselt muude soodustuse alla kuuluvate kulude alusel tehtava majapidamise maksusoodustusega.

Maksusoodustuse õigust ja summa suurust mõjutavad kasutatud elektrienergia hulk ja elektrienergia eest tasutud hind. Näiteks kui elektritarbimine on nelja kuu jooksul kokku 10 000 kilovatt-tundi ja elektrienergia eest makstakse 20 senti kilovatt-tunni eest, on elektrienergia eest makstav summa 2000 eurot. Sel juhul maksusoodustust ei saa. Kui seevastu elektri eest makstakse näites 40 senti kilovatt-tunni eest, on elektrienergia eest makstav summa 4000 eurot. Maksusoodustus oleks sel juhul 60 protsenti 2000 eurost, so 1200 eurot enne 100-eurost omavastutust majapidamise maksusoodustuse puhul.

Majapidamise maksusoodustus on maksust tehtav mahaarvamine, mille puhul maksusoodustuse summa vastab maksusoodustusest saadavale rahalisele kasule. Näiteks 1000 euro suurune maksusoodustus vähendab inimese poolt tasumisele kuuluvaid makse 1000 euro võrra.

Maksusoodustust tuleb taotleda ise maksuametist. Sellest on võimalik kasu saada juba maksuaasta jooksul, taotledes 2023. aasta maksukaardil maksusoodustuse arvestamist.

Elektriarvete alusel tehtav majapidamise maksusoodustus vähendab hinnanguliselt maksulaekumisi kokku ligikaudu 265 miljoni euro võrra. Hinnanguliselt puudutab maksusoodustus ligikaudu 252 000 leibkonda. Muudatuse mõjuhinnangutega on seotud palju ebakindlust.

Väikse sissetulekuga majapidamistele on ette nähtud elektritoetus

Elektritoetust on õigus saada leibkondadel, kes madala sissetuleku tõttu ei saa elektriarve alusel maksusoodustust täielikult ära kasutada.

Toetuse maksmiseks on vaja igakuist elektriarvet, mis ületab 400 euro suurust omaosalust. Toetust makstaks elamispinna elektrienergia kulude katteks. Arvesse ei lähe elektri ülekandega seotud kulud.

Toetuse taotleja võib saada toetust 60 protsenti igakuise elektriarve eest, mis ületab 400 eurot. Elektriarve saab olla maksimaalselt 1500 eurot kuus. Seega oleks maksimaalne toetus kuus 660 eurot. Toetust makstakse nelja kuu eest, so kogu seaduse kehtivusaja jooksul on toetuse maksimaalne suurus 2640 eurot.

Toetust antaks ainult leibkonna enda elektrikasutuse alusel alalises elukohas. Nii ei saa lapsed näiteks toetust vanemate alalise elukoha elektriarvetelt. Olukordades, kus leibkonnal on korraga rohkem kui üks alaline elukoht, jagataks toetust vaid ühe elektrikasutuskoha alusel.

Toetust taotletakse sotsiaalkindlustusametilt Kela. Seda makstakse 1. jaanuarist 2023 kuni 30. aprillini 2023 kasutatud elektrienergia alusel. Elektritoetust loetakse kulude hüvitamiseks, mida muude sotsiaalkindlustusalaste õigusaktide kohaldamisel ei käsitata tuluna. Toetus on saajale maksuvaba.

Elektri käibemaksu alandamine puudutab kõiki

Elektri hinna tugevat tõusu ei kompenseeri mitte ainult elektrienergia maksusoodustus ja elektritoetus, vaid ka elektri käibemaksumäära langetamine 24 protsendilt 10 protsendile. Käibemaksumäära alandamine kehtib vaid elektrienergia müügil. Käibemaksu alandatakse 1. detsembrist 2022 kuni 30. aprillini 2023.

Kommentaarid
(Külastatud 883 korda, 1 külastust täna)