Euroopas tahetakse muuta Europarlamendi valimisi, aga Soome sellega ei nõustu

Euroopa Parlament on teinud ettepaneku muuta Euroopa Parlamendi valimisi. Üle-euroopalise valimisringkonna ettepanekut ega valimiskuupäeva muutmist aga Soome valitsus ei toeta. Ettepanek ja valitsuse seisukoht saadeti täna Euroopa Parlamenti.

Maikuus tegi Euroopa Parlament uue Euroopa Liidu valimismääruse ettepaneku. Olulisim muudatus võrreldes praegusega on uus üle-euroopaline valimisringkond, kust valitaks lisaks liikmesriikidest valitud liikmetele 28 Euroopa Parlamendi liiget. Reformiga ei väheneks ühegi liikmesriigi parlamendi kohtade arv. Ettepaneku põhieesmärk on nn tippkandidaadi protseduuri kinnitamine komisjoni esimehe valimisel. Euroopa parteid esitaksid oma kandidaadi komisjoni presidendi kohale ja nende kandidaatide üle hääletataks lisaks siseriiklikele kandidaatidele kõigis liikmesriikides.

Teine oluline muudatusettepanek on viia Euroopa Parlamendi valimised läbi alati Euroopa päeval 9. mail, olenemata sellest, millisele nädalapäevale see päev langeb. Ettepanek sisaldab ka mitmeid tehnilisi muudatusi, millest paljud on Soomes juba rakendatud.

Üle-euroopalise valimisringkonna ettepanekut ega valimiskuupäeva muutmist Soome valitsus ei toeta. Praegune kord on Soome seisukohalt toimiv. Iga liikmesriik korraldab oma valimised neljapäevase perioodi jooksul, mis algab neljapäeval ja lõpeb pühapäeval.

Kommentaarid
(Külastatud 422 korda, 1 külastust täna)