Soome annab transpordifirmadele ajutist kütusetoetust

Soome valitsus teeb 4. augustil 2022 riigi presidendile ettepaneku kinnitada transpordiettevõtete ajutiste kütusetoetuste seadus ning otsustas parlamendi avaldusele tuginedes välja selgitada, kas on võimalik toetada ettevõtjaid, kes kasutavad kerget kütteõli.

Kütusetoetus kompenseerib 2022. aasta veebruaris pärast Venemaa tungimist Ukrainasse alanud kütusehindade äkilist tõusu. Toetus kehtib kaupade ja inimeste maanteetranspordile. Seadus puudutab kõiki kütuseid ja elektrienergiat, välja arvatud kütteõli, mis on liikluses kasutamiseks keelatud. Hinnaarengud on pannud transpordi sektori ettevõtted keerulisse olukorda, mis omakorda võib avaldada mõju Soome varustuskindlusele.

Parlament nõudis, et valitsus koostaks kiiresti valitsusraporti ja esitaks vajadusel eelnõu selle kohta, kas eraldatud eelarve piires on võimalik toetada neid kerget kütteõli kasutavaid ettevõtjaid, keda praeguse eelnõu transporditoetusega pole hõlmatud.

Kütusetoetust on võimalik saada kolmeks kuuks (veebruar-aprill 2022). Toetus katab 5 protsenti ühe kuu kütusekuludest. Hüvitise arvutamise algväärtuseks on Soome Statistikaameti andmetel kütuse keskmine hind.

Seadus kehtib 1. septembrist 31. detsembrini 2022. Riigiabi andmise asutusena tegutseb Riigikassa. Toetust saab taotleda kuni 2022. aasta novembrini.

Kommentaarid
(Külastatud 225 korda, 1 külastust täna)