Soomes makstakse põllumeestele kriisitoetust

Soome valitsus kiitis täna neljapäeval, 2. juunil heaks Lõuna-Soome toetuspiirkonna sea- ja linnukasvatus- ning aiandussektori erakorralise kohanemistoetuse eelnõu, mis on seotud Ukraina kriisiga. Edasi saadetakse toetusprogrammi teatis Euroopa Komisjonile ning toetuse riiklik rakendamine jätkub esimesel võimalusel pärast aasta teise lisaeelarve vastuvõtmist parlamendis.

Kohanemistoetuse rahastamine koosneb Soome osast Euroopa Liidu kriisiabis ja täiendavast riiklikust rahastamisest, mille kogumaht on ligikaudu 20,6 miljonit eurot. Abiandmise aluseks on Euroopa Komisjoni määrus (EL) 2022/467 ning kohanemistoetus tuleb toetuse saajatele täies ulatuses välja maksta 2022. aasta septembri lõpuks.

Venemaa kevadine sissetung Ukrainasse on põhjustanud olulisi häireid ja probleeme põllumajandus- ja toiduturul Soomes, Euroopas ja kogu maailmas. Eelkõige on järsult tõusnud väetiste, energia ja teraviljapõhise loomasööda hinnad. Euroopa Liit otsustas märtsi lõpus eraldada oma põllumajanduseelarve kriisireservist liikmesriikidele toetust ja kehtestas olukorrast lähtuvalt muud ühise põllumajanduspoliitika erandmeetmed.

Soomes otsustas valitsus märtsi lõpus luua põllumajanduse varustuskindluse abipaketi, mille üheks osaks on nüüd valitsuse poolt välja toodud Lõuna-Soome toetuspiirkonna kohanemistoetus. Soome põhjaosa C-piirkonnas toetatakse sea- ja linnukasvatust ning aiandust põhjaosa toetussüsteemi kaudu. Lisaks hõlmavad toidutootmist kindlustavad varustuskindluse paketi toetusmeetmed näiteks 2021. aasta eest põllumajandusettevõtetele energiaaktsiisi täiendavat tagastamist, 2022. aasta olulist lisarahastust ebasoodsate loodustingimuste hüvitamiseks ning põhjapõdrakasvatuse ja kalanduse rahastamise tugevdamist.

Kohanemistoetus makstakse välja septembris

Lõuna-Soome toetuspiirkonnas on sea- ja linnukasvatuse ning aianduse iga-aastane toetus juba täielikult kasutusel. Seetõttu on piirkonna nende sektorite sihtotstarbeliseks toetamiseks vaja nüüd kasutada EL-i erandolukordade toetusinstrumenti ehk erandlikku kohanemistoetust. Siseriikliku õiguse tingimuste tõttu peavad tootjad seda toetust taotlema aga eraldi, kuna abivahend on uus.

Eesmärgiks on, et kohanemistoetust saab taotleda augustis ja see makstakse välja septembris.

Põhjapoolse toetuse puhul saab aga kasutada siseriiklikku süsteemi ja kavandatud lisarahastust saab rakendada ilma eraldi uute taotlemisetappideta.

Sea- ja linnukasvatuse ning aianduse varustuskindluse paketi täiendav rahastus kogu riigis on ligikaudu 42 miljonit eurot, samas kui nende sektorite riiklike baastoetuste kogumaht on sel aastal ligikaudu 46 miljonit eurot. Täpsemad valitsuse määrused lisarahastamise rakendamise kohta tahetakse välja anda juunis. Rakendamise edenemine eeldab ka seda, et parlament kiidab heaks aasta teises lisaeelarves toetusvahenditele kavandatud rahastamise.

Kommentaarid
(Külastatud 193 korda, 1 külastust täna)