Tuleb kuum sõjasuvi: Ukraina president pikendas sõjaseisukorda veel 90 päeva võrra, seda alates 25. maist

Ukraina preesident Volodõmõr Zelenski kirjutas alla ukaasile pikendada sõjaseisukorda veel 90 päeva võrra, seda alates 25. maist.

Sõjaseisukord kehtib seega vähemalt 25. augustini.

Tekst presidendi korraldusel on järgmine:

Ukraina presidendi korraldus
Sõjaseisukorra pikendamisest Ukrainas
Seoses käimasoleva ulatusliku relvastatud Venemaa Föderatsiooni agressiooniga Ukraina vastu, julgeoleku- ja kaitsenõukogu ettepaneku alusel vastavalt Ukraina põhiseaduse artikli 106 esimese osa lõikele 20, Ukraina seadusele Sõjaseisukorra õigusliku režiimi kohta kehtestan:

1 Ukraina presidendi 24. veebruari dekreedi artikli 1 osalise muutmise kohta 2022 № 64/2022 „Sõjaseisukorra kehtestamise kohta Ukrainas”, kinnitatud Ukraina 24. veebruari 2022. aasta seadusega № 2102-IX (muudetud 14. märtsi 2022. aasta määrustega nr 133/2022, kinnitatud Ukraina 15. märtsi 2022. aasta seadusega nr 2119-IX ja 18. aprill 2022 nr 259/2022, kinnitatud Ukraina seadusega 21. aprillil 2022 nr 2212-1X), et pikendada sõjaseisukorda Ukrainas alates 5.30 25. mail 2022 90 päeva võrra.

2 Ukraina välisministeeriumil edastada teave vastavalt kehtestatud korrale ÜRO peasekretärile ja välisriikide ametnikele sõjaseisukorra tähtaja pikendamise kohta kohta Ukrainas, millega kaasneb inim- ja kodanikuõiguste ja -vabaduste piiramine, mis on kõrvalekalle kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelisest kokkuleppest.

3 Määrusega samaaegselt jõustub seadus „Ukraina presidendi dekreedi vastuvõtmisest” sõjaväeteenistuse tähtaaja pikendamise kohta Ukrainas.

  1. mail 2022

Alla kirjutanud: Ukraina president Volodõmõr Zelenski

Vastav dokument on siin:

Kommentaarid
(Külastatud 311 korda, 1 külastust täna)