Hea teada: Soomes makstakse koroonaga seotud hüvitisi 2022. aasta lõpuni

Eesmärk on jätkuvalt kindlustada Soomes elavatele või töötavatele kindlustatutele juurdepääs koroonaga seotud vaktsineerimisele ja testimisele. Lisaks pikendatakse õigust saada nakkushaiguse hüvitist ehk nn päevaraha ilma ametliku isolatsiooni määruseta.

Ravikindlustusseaduse ajutised muudatused kehtivad kuni 30. juunini 2022. Valitsus teeb ettepaneku pikendada ajutisi muudatusi 2022. aasta lõpuni, edastas sotsiaal- ja terviseministeerium.

Kindlustatutele tagatakse juurdepääs vaktsineerimisele ja testimisele

Ravikindlustusseaduse ajutisi muudatusi pikendatakse selliselt, et koroona vastu vaktsineerimine makstakse kinni ravikindlustushüvitisest. Samuti hüvitataks nii riikliku kui ka eratervishoiu puhul vaktsineerima mineku sõidukulud.

Lisaks teeb valitsus ettepaneku laiendada valitsuse volitusi anda välja määrusi koroonaviiruse testimise hüvitamise määra kohta. Volitus võimaldab määrata hüvitise määra kõrgemaks kui Kela kinnitatud tavapärane hüvitise määr. PCR-testi hüvitamise määr on praegu 16 eurot.

Ajutiste sätete pikendamine hõlbustab kindlustatud isikute juurdepääsu eratervishoiuteenustele riikliku tervishoiu asemel. Ajutised eraldised hüvitavad kindlustatu kantud kulud.

Muudatused teevad tööandjate jaoks lihtsamaks vaktsineerimise läbi töötervishoiu. Ajutiste regulatsioonide kehtivuse pikendamisega saab Kela jätkata töötervishoius tehtud koroona-vastaste vaktsineerimiste hüvitamist kas töötervishoiu kuluna või ravikindlustushüvitiste kaudu. Koroona vastu vaktsineerimise ravikindlustushüvitist võib maksta otsehüvitisena eratöötervishoiu teenuse osutajale, jättes vaktsineerimise omaosaluse tasumise tööandjale.

Koroonaviiruse testimise (PCR-testi) kõrgem hüvitamismäär on mõeldud ka selleks, et julgustada tööandjaid töötervishoius teste tegema.

Pikendatakse nakkushaiguse hüvitise maksmist ilma ametliku isolatsiooni määruseta

Kindlustatud isikul säilib õigus nakkushaiguse päevarahale ilma isolatsiooni määruseta, kui isikul on diagnoositud koroonaga nakatumine (PCR või antigeeni test) ning tööl osalemine ei ole nakkuse leviku ohu tõttu soovitatav. Sama õigus on ka alla 16-aastase lapse eestkostjal, kui lapsel ei ole nakkuse leviku tõttu soovitav lasteaias või koolis käia ja eestkostja on seetõttu takistatud oma töö tegemisel.

Nakkushaiguse hüvitise tagasiulatuv taotlemise tähtaeg on ka edaspidi kuus kuud.

Nakkushaiguse seaduses kehtivad karantiini ja isolatsiooni sätted jäävad muutumatuks ning nende alusel on jätkuvalt õigus saada nakkushaiguse hüvitist.

Tehakse ettepanek muuta põhipuhkuse seaduse ja meremeeste põhipuhkuse seaduse sätet töötamise perioodi maksustamise kohta selliselt, et avaliku võimu määruse alusel haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud töölt puudumise aeg on ühtlasi maksustatav tööl oleku aeg, mille eest on võimalik saada nakkushaiguse hüvitist.

Kommentaarid
(Külastatud 279 korda, 1 külastust täna)