7 migranti vägistasid Soomes vaimse puudega naist, kõik pandi vangi

Pirkanmaa kohus mõistis 7 mehele reaalse vanglakaristuse ühe ja sama vaimse puudega naise vägistamise eest.

Kõik süüalused on migrandid. Vanim neist oli teo toimepanemise ajal 52-aastane ja noorim 23-aastane, vahendab Ilta-Sanomat.

Kohus salastas kannatanu isiku, mistõttu tema vanust ei avaldatud.

Esimene vägistamine toimus 2017. aasta detsembris. Viimane oli 2020. aasta veebruaris. Viis meest vägistasid kannatanut ühe korra, aga kaks süüalust kolm korda.

Kannatanu on vaimse puudega, mis mõjutab tema käitumist ja toimetulekut eri olukordades. Süüalused väitsid, et polnud puudest teadlikud.

Kohus hindas, kas süüalused pidid olema teadlikud kannatanu puudest ja sellega seotud abitust seisundist või mitte.

Kohtu hinnangul on kannatanu altis allutamisele ja ta on harjunud teiste inimeste korraldusetele alluma ega ole võimeline neid vaidlustama.

Kannatanu tunnistas ise ülekuulamisel, et ei suuda öelda kellelegi „ei”. Ta on väga usaldav ja uudishimulik. Ta käitub nagu laps, on huvitatud asjadest ja inimestest ning ei oska midagi kahtlustada.

Kohus hindas, et puudest on võimalik aru saada olenemata rahvusest ja kultuurilisest päritolust. Kohtu hinnangul oli kannatanu puue hästi arusaadav. Kannatanu oli 16-aastase lapse tasemel. Seetõttu ei suuda ta seksuaalse vahekorra puhul enda eest seista.

Kannatanu oli süüalustega kohtunud Tamperes eri kohtades, muu hulgas Kauppahallis, Koskipuisto pargis ja Duo kaubanduskeskuses. Ühe süüaluse puhul on teada, et ta oli teadlik kannatanu olukorrast, kui kannatanu oli talle linnas järgi hüüdnud.

Lisaks oli süüalune teadlik, et kannatanu oli olnud seksuaalvahekorras teiste välismaa meestega. Kuriteod pandi toime süüaluste endi kodudes.

Koskipuistos kannatanuga kohtunud süüalune oli võtnud tal kesklinnas käest kinni, viinud bussipeatusse ja hakanud suudlema. Seejärel viis ta kannatanu oma koju Nekalas, kuigi kannatanu oli sellele vastu.

Kannatanu õde helistas ühele süüalusele, praegu 55-aastasele Sami Al-Mosawile, kes tundis kannatanut enne vägistamist kauem. Kui õde rääkis talle kavatsusest kuriteost teada anda, ütles süüalune õele, et politsei ei usu teda.

Ka 43-aastane süüaalune oli kannatanuga korduvalt kohtunud ja vestelnud, enne kui ta kannatanu enda korterisse viis ja vägistas.

Kolm korda kannatanut vägistatud Samir Jasin Kadir (37) viitas ise eeluurimise ajal kannatanu iseärasusele. Süüaluse väitel lõpetas ta suhte kannatanuga, kuna talle ei meeldinud tema käitumine.

Kohtus on Kadir seda oma tunnistuses selgitanud, öeldes, et A on liiga palju teatud asju korranud ja A-l näis olevat „mingi puue”, tähendas kohus oma otsuses.

Vägivallategusid ega vägivallaga ähvardamist süüdistuse kohaselt ei olnud. Viimases kohtuasja puhul 2020. aasta veebruaris oli praegu 51-aastane süüalune kannatanu esialgu sunniviisiliselt riidest lahti võtnud.

Kannatanule oli püütud selgitada seksuaalse tegevuse piire enne, kui lähedased sellest viimasest juhtumist teada said. Kohus pidas usutavaks, et just nende vestluste tõttu käitus kannatanu varasemast erinevalt ja oli riidest lahti võtmise vastu.

Iga süüaluse puhul jõudis kohus ühele ja samale järeldusele:

Süüalune pidi olema teadlik (kannatanuga) lapse tasandil seksuaalvahekorrast tema vaimse puude tõttu. (Süüalune) on seega teo toimepanemises ära kasutanud (kannatanu) arengupuuet ja rikkunud (kannatanu) seksuaalset enesemääramisõigust, pannes sellega toime vägistamise.

Kohus mõistis süüalustelt kannatanu kasuks välja hüvitise kokku 16 000 eurot.

Süüalused ja neile määratud karistused:

Samir Jasin Kadir, 37-aastane: kahe aasta ja kuue kuu pikkune vangistus. Kannatanule välja mõistetud 3000 eurot.

Alaa Abdulridha Kamil Al-Saadi, 28-aastane: kahe aasta ja kolme kuu pikkune vangistus. Kannatanule välja mõistetud 3000 eurot.

Sami Al-Mosawi, 55-aastane: kaks aastat vangistust. Kannatanule välja mõistetud 2500 eurot.

Mohammed Ali Mohammed Mohammed, 26-aastane: kaheaastane vangistus. Kannatanule välja mõistetud 2500 eurot.

52-aastane mees: aasta ja kümme kuud vangistust. Kannatanule välja mõistetud 2500 eurot.

28-aastane mees: aasta ja kümme kuud vangistust. Kannatanule välja mõistetud 2500 eurot.

43-aastane mees: kümme kuud vangistust. Kannatanule välja mõistetud 2500 eurot. Karistust mõjutas 2020. aasta oktoobris mõistetud kahe aasta ja kahe kuu pikkune vanglakaristus. Viimase kuriteo eest määras kohus õiglase karistusena ühe aasta ja kümne kuu pikkuse vanglakaristuse.

Kommentaarid
(Külastatud 1,090 korda, 1 külastust täna)