Soomes maksti 2021. aastal omavalitsustele koroonatoetusi enam kui miljard eurot

Soome sotsiaal- ja terviseministeerium on teinud otsuseid COVID-19 riiklike toetuste kohta omavalitsustele, omavalitsusliitudele ja Ahvenamaa maakonnale. Toetused katavad koroonaepideemiaga seotud kulud, eelkõige testimise, jälgimise, vaktsineerimise ja ravi kulud.

Eelmisel, 2021. aastal eraldati toetusi ligikaudu 572 miljonit eurot testimiseks, 96 miljonit eurot jälgimiseks, 154 miljonit eurot vaktsineerimiseks ja 87 miljonit eurot COVID-19 patsiendi raviks. Lisaks anti toetusi ligikaudu 172 miljoni euro ulatuses muude epideemiaga seotud otseste kulude katteks.

Suurimad abisaajad olid Helsingi linn (158,5 miljonit eurot), Espoo linn (71,8 miljonit eurot), Kesk-Uusimaa omavaitsuste liit (65,3 miljonit eurot) ja Vantaa linn (60,5 miljonit eurot).

Toetust maksti arvestuslikult

Esimene riigitoetuse taotlusvoor oli omavalitsustele ja omavalitsusliitudele 15. oktoobrist 12. novembrini 2021 ja teine ​​3. jaanuarist 7. veebruarini 2022. Esimese taotlusvooru otsused langetati 2021. aasta detsembris ning teise vooru toetusotsused saavad omavalitsused aprilli jooksul.

Esimeses taotlusvoorus taotleti toetusi 1. jaanuarist 31. augustini 2021 kantud kuludele ja teises taotlusvoorus 1. septembrist 31. detsembrini 2021 kantud kuludele. Seoses teise taotlusvooruga oli taotlejal võimalus taotleda toetusi ka tagasiulatuvalt, kui taotleja ei olnud esimeses taotlusvoorus toetust täielikult või osaliselt taotlenud.

Toetused määrati täielikult arvestuslikul alusel. Toetuse tegevuspõhised punktid (covid-19 patsiendi testimine, jälgimine, vaktsineerimine ja ravi) põhinevad mahuandmetel ja arvestuslikul ühikuhüvitisel.

Lisaks tegevuspõhistele toetustele taotleti toetusi muude koroonast tulenevate otseste kulude katteks arvestuslikult elaniku kohta.

Lisaabi taotlusvoor algab 2022.aasta maikuus

Omavalitsustel, omavalitsusliitudel ja Ahvenamaa maakonnal on veel maikuus võimalus taotleda täiendavat toetust, kui arvestuslikul alusel määratud toetustest kokku ei piisa. Samas saavad kulude hüvitamist taotleda inimesed, kellel pole Soomes koduomavalitsust.

Valitsus on võtnud endale kohustuse hüvitada kõik koroonaga seotud kulud nagu testimise kulud täies mahus seni, kuni haigusolukord ja koroonastrateegia elluviimine seda nõuavad. Kokku on riik 2021. aastal omavalitsuste sektorit koroonaepideemiast tingitud lisakulude ja saamata jäänud tulude tõttu toetanud ligikaudu 2,2 miljardi euroga.

Kommentaarid
(Külastatud 166 korda, 1 külastust täna)