Ootamatu pööre: Vene reservohvitserid astusid välja sõja vastu Ukrainaga, nõuavad Putini tagasiastumist

Vene reservohvitseride kogu juht, kindralpolkovnik Leonid Ivašov kutsub avalikus kirjas üles loobuma sõjast Ukrainaga. Ivašov lükkab avalikult ümber president Vladimir Putini väited ja nimetab Putinit valetajaks.

Ivašov märgib 31. jaanuaril avaldatud kirjas muu hulgas, et oht välismaalt pole nii suur kui Venemaal ette kujutatakse. Ta peab Ukrainaga seoses esile kerkinud teemat kunstlikuks.

Avalik kiri on üleval Vene reservohvitseride kogu veebis. Teksti peetakse usaldusväärseks.

Avalik kiri on suunatud Vene Föderatsiooni presidendile ja kodanikele.

Kirjas märgitakse muu hulgas, et sõda on suur tragöödia ja Venemaa on sattunud selle katastroofi keskmesse.

Kirjas märgitakse, et kui varem kaitses Venemaa end kallaletungi eest, siis nüüd ei ähvarda Venemaad mitte miski. Selle asemel on Venemaal madal sündimus ja rahvaarv väheneb.

Kirjas märgitakse, et Venemaa probleemid pole mitte välised, vaid sisemised. Probleemid algavad juhtimisest ja ükski riik nõnda kaua vastu ei pea.

Välised ohud on Venemaale olemas, aga need pole kriitilised, mis ohustaksid Venemaa riiklust. Tuumarelvad on kontrolli all ja NATO ei ilmuta agressiivsuse märke.

Kirjas märgitakse, et probleemid Ukrainaga seoses on kunstlikud ja tekitatud teatud Venemaa sisemiste jõudude poolt. Pärast NSV Liidu lagunemist, kus juhtivat rolli mängis Venemaa (Jeltsin), kuulutati Ukraina iseseisvaks riigiks, ÜRO liikmeks ja ÜRO liikmetel on õigus kaitseks.

Venemaa juhtkond pole kordagi tunnustanud Donetski ja Luganski vabariikides läbi viidud referendume, mis näitasid soovi iseseisvuda, selle asemel ja kaasa arvatud Minski kokkuleppe sõlmimise ajal vaadati neid piirkondi nagu osa Ukrainast.

Samuti pole kõige kõrgemal tasemel soovitud luua normaalseid suhteid Kiieviga. Kiievi võimude poolt läbi viidud väidetava genotsiidi teemat pole tõstatatud ei ÜRO-s ega OSCE juures.

Kirjas märgitakse, et Venemaa pole oma valitsemise mudeli ja ühiskonnakorraldusega olnud oma naabritele eeskujuks, vaid vastupidi, tõrjunud naabreid endast eemale. Ultimaatumite ja ähvardustega panna teisi riike Venemaad ja tema juhtkonda armastama on mõttetu ja ohtlik.

Sõjalise jõu kasutamine Ukraina vastu paneb esiteks küsimärgi alla Venemaa kui riigi kestvuse, samas muudab venelased ja ukrainlased igaveseks teineteise vaenlasteks. Kolmandaks hukkuvad sõjas mõlemal poolel kümned tuhanded noored mehed, mis mõjutab tulevikus riikide demograafilist olukorda, mis on niigi väljasuremise kursil. Sõjaväljal puutuvad Vene sõjaväelased kokku Ukraina relvajõududega, mille koosseisus on ka vene noormehed, aga ka NATO riikide esindajatega, mistõttu on NATO sunnitud kuulutama sõja Venemaa vastu.

Türgi president Erdogan on välja öelnud, kelle poolt ta konflikti puhul on ning see tähendab, et Türgi „vabastab” Krimmi ja Sevastoopoli ning võimalik, et siseneb Kaukaasiasse.

Lisaks sellele kantakse Venemaa nende riikide hulka, mis ohustavad rahu ja rahvusvahelist julgeolekut, kehtestatakse karmid sanktsioonid ning ohu tekitaja teistele riikidele kaotab varem või hiljem oma iseseisvuse.

President ja valitsus ning kaitseministeerium ei saa ometi olla nii rumalad, et sellistest asjadest aru ei saa.

Kerkib küsimus: mis on sõja õhutamise tegelikud põhjused? Sõjaks aga valmistutakse, sest mõlemal pool on valmis pandud ligi sada tuhat sõjaväelast. Venemaa toob väed ära idapiirilt ja paiskab need Ukraina vastu.

Kirja autorite arvates on nii, et Venemaa juhtkond, olles aru saanud, et ei suuda riiki välja juhtida süsteemsest kriisist ja võib võimust ilma jääda, kui ei suuda loobuda oligarhide kaitsmisest, korrumpeerunud ametnikest, äraostetud jõustruktuuridest, on käivitanud lõpliku riikluse ja rahva hävitamise.

Sõda on vahend, mille abil on võimalik veel veidi säilitada rahvavaenulikku võimu ja jätkata rahva tagant rikkuste varastamist. Muud põhjendust on raske leida.

Venemaa presidendilt nõuame meie, Venemaa ohvitserid kuritegelikust sõda provotseerivast poliitikast loobumist, kus Venemaa on üksi Lääne ühendatud jõudude vastu, realiseerida Vene põhiseaduse punkt 3 ja minna erru.

Pöördume kõigi reservis ja erus olevate sõjaväelaste ning Venemaa kodanike poole olla valvsad ning toetada Venemaa reservohvitseride kogu nõudmisi, astuda välja propaganda ja sõja õhutamise vastu ja mitte lasta kasutada sõjalist jõudu sisemise konflikti lahendamisel.

Kommentaarid
(Külastatud 4,154 korda, 1 külastust täna)