Soome valitsuse otsus koroona hädapiduri rakendamise kohta – eesmärgiks on piirata nakkuse levikut

Soome valitsus on teinud põhimõttelise otsuse riikliku hädapidurdusmehhanismi kasutuselevõtu kohta. Koroonaepideemia ohjamisel minnakse tagasi ulatuslike piirangute ja soovituste juurde, mis juhinduvad kehtivatest riiklikest õigusaktidest.

Eesmärk on vähendada kontakte, eriti täiskasvanutel, epideemia kõige hullemates piirkondades ja seeläbi pidurdada epideemia levikut. Soomes on hetkel 17 koroona ulatusliku leviku piirkonda, seega kehtivad soovitatud meetmed peaaegu kogu riigi kohta.

Tänavuse, 2021. aasta hilissügisel on epideemia olukord kiiresti halvenenud. Oluliselt on suurenenud haiglaravi vajadus ja koormus tervishoiule, mis seab ohtu ka teiste haiguste ravi. Varasemad meetmed pole epideemia ägenemise ärahoidmiseks olnud piisavad.

Hädapidur toob sisse nii kehtivale seadusandlusele vastavad kui ka seadusandlikku muudatust nõudvad meetmed.

Täiendavad meetmed, mis piiravad lähikontakte kõige hullemates epideemia piirkondades

Ministeeriumid annavad ametivõimudele ülesandeks rakendada epideemia ulatusliku leviku piirkondades igakülgseid pandeemia tõrjemeetmeid.

Need sisaldavad avalike ürituste piirangute karmistamist ning kõrge ja keskmise ohuga ürituste keelamist, täiskasvanutele suunatud kõrge ohuga grupiviisiliste tegevuse peatamist, kõrgkoolides kaugõppele üleminekut, kõrge ja keskmise ohuga kliendiruumide sulgemist ning reisijate arvu piiranguid ühistranspordis. Lisaks soovitatakse ürituste, hoonete ja tegevuste puhul eelnevalt kasutada kodutesti.

Lisaks näeb määrus ette kolme nädala pikkuse perioodi, mille jooksul ei võimaldata koroonapassiga vältida piiranguid kõrge ja keskmise ohuga ruumides ja üritustel ulatusliku leviku piirkondades.

Samuti seatakse piirangud toitlustusasutuste alkoholi müügi ja lahtioleku aegadele ning koroonapassi kasutamine on piiratud kolme nädalaga. Muudatused on reguleeritud määrusega.

Lisaks on valitsus otsustanud, et sisepiiril taastatakse piirikontroll.

Meetmete mõju jälgitakse regulaarselt

Hädapidurdusmehhanismi rakendatakse üleriigiliselt ja võimalikult lühikest aega. See kaotatakse niipea, kui selle kasutamine ei ole proportsionaalne ja vajalik.

Eri ministeeriumide koostöös on eelnevalt hinnatud hädapidurdusmeetmeid ja nende mõju tervisele, heaolule, majandusele ja põhiõigustele.

Sotsiaal- ja terviseministeerium annab piirkondadele juhised hädapidurdusmehhanismi kasutamiseks.

Kommentaarid
(Külastatud 1,079 korda, 1 külastust täna)